יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי יחידה 7 חינם

create
לייצר, ליצור
creative
יצירתי
debate
להתדיין ; להתלבט ; דיון
debt
חוב
deliver
לשלוח, להעביר ; לשחרר ; ליילד ; לשאת דברים
delivery
משלוח ; לידה
element
יסוד, אלמנט ; רכיב
employ
להעסיק ; להפעיל
endure
לסבול, לשאת ; להחזיק מעמד ; מתמשך
endurable
נסבל
endurance
כוח סבל
engagement
התחייבות, מחויבות ; אירוסין
engage in
להתעסק בְ
erase
למחוק
examine
לבחון
experience
ניסיון
fortunate
בר מזל
unfortunate
אומלל ; חסר מזל ; מצער
garbage
אשפה
gift
מתנה
guess
לנחש ; ניחוש
hear
לשמוע
installation
התקנה, התקן
involve
לערב
join
להצטרף
narrow
צר
option
אפשרות, אופציה
proper
הולם, מתאים ; תקין
properly
כיאות, היטב
question
לתשאל ; לפקפק, להטיל ספק ; שאלה
serious
רציני
tall
גבוה
teach
ללמד
test
לבחון ; מבחן
think
לחשוב
unit
יחידה
value
ערך
valuable
בעל ערך, יקר ערך ; חפץ יקר ערך
evaluate
להעריך
area
אזור
ceremony
טקס
respond
להגיב
response
תגובה
correspond
להתכתב ; להתאים
correspondence
התכתבות ; התאמה ; הסכמה
enrich
להעשיר
explain
להסביר
explanation
הסבר
feel
להרגיש ; תחושה
inflict
לגרום, להסב כאב ; להטיל עונש
invade
לפלוש
logic
היגיון
motivation
מוטיבציה, הנעה
outstanding
יוצא מהכלל, יוצא דופן
polite
מנומס
politely
בנימוס
prophet
נביא
prophecies
נבואות
regard
להתבונן ; להחשיב ; להתייחס
regardless
ללא התחשבות; למרות
attach
לחבר
detach
להפריד, לנתק ; להקצות
exploit
לנצל ; למצות ; להפיק תועלת ממשהו
intrude
להפריע ; להתפרץ
mention
לציין
novelty
חידוש ; קישוט קטן
petition
להגיש עתירה, לעתור
provincial
פרובינציאלי, קרתני ; מחוזי, אזורי
routine
שגרה
submit
להגיש, למסור ;להיכנע , לקבל מרות
toxic
רעיל
appear
להיראות, להופיע
disappear
להיעלם ; להיכחד ; להיאבד
lone
בודד, יחיד
radiation
קרינה
trial
משפט ; ניסיון ; צרה
charge
לטעון ; לחייב ; להאשים, להעמיד לדין ; להסתער
event
אירוע
modest
צנוע ; מועט
immodest
חסר בושה, חצוף
observe
להתבונן ; להבחין ; לציין
prize
להוקיר, להעריך ; פרס
resemble
להידמות
strict
קפדן, נוקשה ; מוחלט
strictly
בקפידה ; בדיוק; בפירוש
track
לעקוב מלשון עקבות ; נתיב, מסלול ; ערוץ
yield
להניב, להפיק ; להיכנע ; לסגת
classify
לסווג, למיין
classification
סיווג, מיון
distract
להסיח
distraction
הסחה
familiar with
מכיר את, בקיא בְ
attain
להשיג
obtain
להשיג
predict
לחזות, לנבא
prediction
ניבוי
reply
להשיב
ritual
פולחן
smooth
להחליק ; להרגיע ; חלק ; עדין ; שטוח
approximately
בקירוב
companion
בן לוויה, חבר
fertile
פורה, שופע
fertility
פוריות
fertilize
להפרות
generate
ליצור, לחולל
generators
מחוללים, יוצרים ; גנרטורים
hibernate
להיות בתרדמת חורף
hibernation
תרדמת חורף
inspection
בדיקה, פיקוח
maze
מבוך
mingle
לערב, למזג; לשוחח עם אנשים באירוע חברתי
ornamental
עיטורי, קישוטי
ornaments
קישוטים
scene
סצנה, מערכה ; זירת התרחשות ; נוף
scenery
נוף ; תפאורה
surveillance
מעקב, פיקוח
upheaval
מהפך, תהפוכות
adequate
הולם ; מספיק
inadequate
בלתי מתאים ; לקוי
boundary
גבול
defer
לעכב, לדחות ; להסכים, להיענות
detain
לעצור, לעכב, לכלוא
diverse
מגוון ; מובחן ; שונה
diversity
גיוון ; נקודת מחלוקת
enrolled in
רשום לְ
inert
אדיש
inherit
לקבל בירושה
hereditary
תורשתי
leisure
פנאי
mimic
לחקות
narration
סיפור, נרטיב ; קריינות
porous
מנוקב, מחורר
reliable
אמין, מהימן
unreliable
לא מהימן, שלא ניתן לסמוך עליו
reliance
ביטחון ; תלות
sincerely
בכנות
seize
לתפוס, ללכוד ; לאחוז


אין תגובות:

פרסום תגובה