יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי בחינם יחידה 6


achieve
להשיג
act
לפעול, לעשות ; מעשה
active
פעיל
blind
עיוור
carefully
בזהירות
century
מאה
certify
לאשר, להסמיך
certificate
תעודה, אישור
deal
להתמודד ; עסקה
deliberate
לדון
deliberation
דיון ; שקילה ; תשומת לב
destination
יעד
destined for
מיועד לְ
develop
לפתח
development
פיתוח ; התפתחות
doubt
להטיל ספק ; ספק
enjoy
ליהנות
face
לפנות ; פנים
surface
לעלות, להגיח ; משטח
globe
גלובוס ; כדור הארץ
good
טוב
goods
סחורה
hint
רמז
hope
תקווה
language
שפה
learn
ללמוד
lesson
שיעור
once
פעם אחת
opinion
דעה
safe
בטוח ; כספת
sudden
פתאומי
advise
לייעץ, להמליץ ; להודיע
aware
מודע
behavior
התנהגות
besides
כמו כן ; חוץ מזה
blood
דם
bleed
לדמם
blunt
קהה ; בוטה
broad
רחב
bury
לקבור
clean
לנקות ; נקי
confusion
מהומה, בלבול
confusing
מבלבל
appeal
לערער ; פנייה ; ערעור ; משיכה
appealed to
משך ; פנה אל
budget
תקציב
compatible
מתאים
convert
להמיר
demonstrate
להדגים ; להפגין
economy
כלכלה
economical
חסכני
economize
לחסוך
ensure
להבטיח
assure
להבטיח
reassurance
הרגעה, עידוד
expel
לגרש
failure
כישלון
frustration
תסכול
glare
מבט חודר, נוקב ; ברק
grasp
לתפוס, להבין
harsh
נוקשה
hide from
להסתיר מ , להסתתר מ
impressive
מרשים
infinite
אינסופי
inquiry
חקירה
measure
למדוד ; מידה ; אמת מידה ; אמצעי
measurement
מדידה
operate
לפעול ; לנתח
operative
ביצועי ; ניתוחי
permission
רשות
permit
להרשות, להתיר ; היתר
prey
טרף
renowned
ידוע, מפורסם
schedule
לקבוע ; לוח זמנים
shield
להגן ; מגן
species
מינים, זנים
tax
מס
terms
תנאים ; מונחים
undertake
ליטול על עצמו ; להבטיח
unsatisfied
שאינו מסופק
volcano
הר געש
within
בתוך
assign
להקצות
assignment
משימה
contact
ליצור קשר ; מגע
contract
להתכווץ, לצמצם ; הסכם, חוזה
emphasize
להדגיש
expert
מומחה
government
ממשלה
governor
מושל
import
לייבא
export
לייצא
transport
להעביר
transportation
אמצעי תחבורה
interpretation
פרשנות
interpret
לפרש
material
חומר
materialize
להתגשם, להפוך לגשמי
occupy
ליישב ; להעסיק ; לכבוש
occupation
עיסוק, מקצוע
preferable
מועדף
recognize
להכיר
sense
להרגיש ; חוש, תחושה ; היגיון
sensible
הגיוני
sensitive
רגיש
summarize
לסכם
tolerance
סובלנות
tolerate
להיות סובלני
union
איחוד, איגוד
violate
להפר
violence
אלימות
view
לראות ; דעה ; נוף
review
לסקור ; לכתוב ביקורת ; סקירה
transition
מעבר ; שינוי
worthy of
ראוי לְ
surmount
להתגבר
augment
להגדיל, להרחיב
collide
להתנגש
collision
התנגשות
decay
ריקבון ; התנוונות
deprive
לקפח ; למנוע, לשלול
deprivation
קיפוח ; מחסור
heir
יורש
implore
להפציר ; להתחנן
memorize
לשנן
memorization
שינון
mutiny
מרד
penal
פלילי, של עונש
penalize
להעניש
penalty
עונש, קנס
polar
קוטבי
polarize
לקטב ; להנגיד
eminent
בולט, מכובד, בכיר
prominence
חשיבות ; התבלטות
prominent
בולט ; חשוב
slander
להשמיץ, להכפישאין תגובות:

פרסום תגובה