יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי חינם יחידה 3

accept
לקבל
except
חוץ מ
except from
מלבד, אם לא
expect
לצפות
appreciate
להעריך
attack
לתקוף ; תקיפה
authorize
לאשר ; להסמיך
authority
רשות, סמכות
back
גב ; אחורי ; אחורנית ; בחזרה
backward
לאחור
ban
לאסור ; להחרים
blame
להאשים ; אשמה
brave
אמיץ
break
לשבור
breakdown
התמוטטות
outbreak
התפרצות
celebrate
לחגוג ; להלל, לשבח
clever
חכם, פיקח
cleverly
בחכמה
close
לסגור ; קרוב
enclose
להקיף, לסגור ; לצרף
comfort
לנחם ; נוחיות
comfortable
נוח
complain
להתלונן
content
לספק ; שבע רצון , מסופק ; שביעות רצון ; תוכן
contest
להתחרות ; תחרות
crime
פשע, עברה
criminal
פושע, עבריין
delay
לדחות, לעכב
delight
תענוג, הנאה ; אושר
destroy
להרוס
destruction
הרס
distant
רחוק
distance
מרחק
favor
טובה, חסד
flexible
גמיש
grow
לצמוח, לגדול ; לגדל
growth
צמיחה, גדילה
high
גבוה
inside
בפנים ; פנימי
kill
להרוג
law
חוק, משפט ; תורה
legal
חוקי
illegal
בלתי חוקי
legislate
לחוקק
legislator
מחוקק
lie
לשכב ; שקר
mistake
טעות
mistaken
מוטעה
poor
עני ; עלוב, דל
poorly
בצורה גרועה
power
כוח
powerful
חזק
prove
להוכיח
proof
הוכחה
punish
להעניש
punishment
עונש
form
לייצר ; טופס ; צורה
reform
לתקן תיקון ; רפורמה
transform
להפוך, לשנות צורה
uniform
אחיד ; מדים
uniformity
אחידות
regret
להתחרט ; חרטה
regrettable
מצער
slow
להאט ; איטי
suffering
סבל, ייסורים
support
לתמוך ; תמיכה
allow
לאפשר, להרשות
allowance
קצבה, דמי כיס
absent
נעדר
absence
היעדר, חוסר
accomplish
להשלים, לבצע
accomplished
מושלם, גמור
anxiety
חרדה
anxious
חרד ; להוט
astound
להדהים ; להמם
boring
משעמם ; קִדּוּחַ
beneath
מתחת לְ
common
נפוץ ; משותף
compose
לחבר, להרכיב ; להלחין
confront
לעמוד בפני, להתעמת
contaminate
לזהם
convenient
נוח
convenience
נוחות
conveniently
באופן נוח
defend
להגן
defense
הגנה
derive from...
נובע מ
dispute
להתווכח ; וויכוח
easily
בקלות
ease
להקל, להרגיע ; נוחות ; מנוחה
eccentric
מוזר, חריג
establish
לייסד, לבסס ; להוכיח
establishment of
יסוד, הקמה
external
חיצוני, זר
found
למצוא ; לייסד
foundation
יסוד ; קרן
gain
להרוויח, להשיג; רווח
regain
לזכות מחדש
give rise to
לעורר, לגרום
goal
מטרה ; גול, שער
hesitate
להסס
hostility
עוינות
participation
השתתפות
part
להיפרד ; חלק ; תפקיד
partial
חלקי ; משוחד
impartial
חסר פניות, בלתי משוחד
impartially
בצורה הוגנת
indifferent
אדיש
indulgence
סיפוק ; התמכרות ; פייסנות
indulging with
מפנק מישהו
influence
להשפיע ; השפעה
intensify
להגביר, להעצים
intensity
עוצמה
legible
קריא ; בולט
liberation
שחרור
liberated from
משוחרר
liberally
בנדיבות ; באופן חופשי
mature
בוגר
maturity
בגרות, בשלות; מועד פירעון
premature
לפני זמנו, מוקדם מדי
mercy
רחמים
mercifully
ברחמים
mutual
הדדי
neglect
להזניח ; הזנחה
negligence
רשלנות, הזנחה
nuisance
מטרד
obstacle
מכשול
obstruct
להפריע, לחסום ; למנוע
overwhelm
להמם ; להכניע
persuade
לשכנע
persuasion
שכנוע ; אמונה ; כת
persuasively
באופן משכנע
praise
להלל, לשבח ; שבח
privilege
זכות יתר
profit
להרוויח ; רווח
profitable
רווחי, משתלם
provide
לספק, לכלכל
provisions
אספקה ; הוראות
provided that
בתנאי ש
quantity
כמות, מידה
random
אקראי
randomly
באופן אקראי
reject
לדחות
reluctant
חסר רצון, מסויג
ridicule
ללעוג
ridiculous
מגוחך
solve
לפתור
resolve
לפתור ; נחישות
struggle
להיאבק ; מאבק
subject
נושא ; נתין, אזרח
subjective
סובייקטיבי, אישי
success
הצלחה
successor
יורש, ממשיך דרכו
superior
עליון
treat
לטפל ; פינוק, כיבוד
treatable
שניתן לטפל בו
threat
איום
treaty
חוזה, אמנה
adapt
להסתגל ; להתאים ; לעבד
adaptation
עיבוד ; הסתגלות
adopt
לאמץ, לסגל
stun
להמם ; שוק, הלם
stunned
המום
stunning
מהמם
tutor
מורה פרטי, מדריך
alien
זר
alienation
ניכור, זרות
apparatus
מנגנון, מערכת, מכשיר
clear
לפנות, לרוקן ; להבהיר ; לטהר; ברור ; בהיר, צלול
clarity
בהירות
unclear
לא ברור
comprise
להכיל
crudely
באופן גס ; בצורה גולמית
dislocated from
הוזז מ
fission
בִּקּוּעַ
haul
לגרור, למשוך
lament
להתאבל, להצטער; לקונן; קינה
luminous
מואר
margin
שוליים
mock
ללעוג, ללגלג, לחקות
pitch
להקים; להטות; למרוח בזפת; גובה צליל; זווית שיפוע; טלטול ספינה; זפת
procure
להשיג
reap
לקצור
commend
לשבח, לפאר
recommend
להמליץ
scrutinize
לבחון היטב


אין תגובות:

פרסום תגובה