יום שישי, 6 בספטמבר 2013

מחוון מבחן ראשון באזרחות כיתות יב תשס"ו נובמבר 2006 שאלות עם תשובות שאלות עם תשובות מוסברות חינם אזרחות

מחוון מבחן ראשון  באזרחות
כיתות  יב תשס"ו
נובמבר 2006

 

פרק ראשון (14 נקודות)

ענה/י על  שאלה אחת  1-2 (לשאלה – 14 נקודות )

1. בארץ ישראל קם העם היהודי בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.

ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
                                                                                 ( מתוך ההכרזה על הקמת המדינה 1948 )

-          ציין והסבר מה מקור הלגיטימציה להקמת המדינה בפסקה הראשונה? נמק תשובתך תוך
-           
תשובה :   ציין :מקור הלגיטימציה הסטורי.
  הסבר :יש קשר הסטורי בין עם ישראל לא"י וזה נותן לעם לגיטימציה לשוב לארצו. הכוונה לדברים  המזכירים אירועים  שהתרחשו בעבר  ובגינם יש לעם היהודי זכות להקים את מדינתו בארץ ישראל
נמק : 
: בפסיקה הראשונה נאמר: " בא"י קם העם היהודי .." בה חי חיי קוממיות ממלכתית , בה יצר נכסי תרבות בפיסקה זו  אומרים כותבי ההכרזה שלעם היהודי יש זכות על א"י כיון שהיה בארץ ישראל   בעבר, כאן הקים את מדינתו העצמאית,  כאן גיבש את ערכיו העיקריים  ואת נכסי התרבות המרכזיים שלוולכן יש לו זכות להקים שוב מדינה במולדתו.
  
- ציין והסבר מה מקור הלגיטימציה להקמת המדינה בפסקה השנייה ? נמק תשובתך תוך התבססות על הטכסט.
.תשובה :   ציין : מקור הלגיטימציה משפטי.
                   הסבר: איזכור של הכרה של מדינות, ארגונים בינלאומיים או מסמכים בינלאומיים שבהם יש הכרה בזכותו של עם ישראל למדינה בארץ ישראל
 נמק: על פי הטקסט עצרת האו"ם, שהיא ארגון בנילאומי, קיבלה החלטה לפיה תקום מדינה יהודית בא"י.  ומכאן שיש במשפט  הפניה מ למקור לגיטימציה משפטיפרק שני (40 נקודות)

 ענה/י על ארבע שאלות  3-6  (שאלות 5-3 - 9 נקודות)
                                               (שאלה 6 - 13 נק')

3. הצג הבדל אחד בין מדינת לאום הומוגנית לבין מדינה דו לאומית. 
    ציין מדינת לאום הומוגנית אחת ומדינה דו לאומית אחת.

מדינת לאום הומוגנית שייכת/ הוקמה עבור כוללת עם אחד. לדוגמא - יפן, פורטוגל
.
מדינה דו לאומית   שייכת / הוקמה עבור לשני לאומים שונים  דוגמה : בלגיה.

4. ציין שני גופים או אוכלוסיות אליהן פונה הכרזת העצמאות.
    הסבר מדוע  היא פונה אל אחד מהם.

תשובה :הכרזת העצמאות פונה ל אומות המאוחדות – בבקשה לקבל את מדינת ישראל למשפחת העמים.
, לערביי ישראל – בבקשה לשמור על השלום וליטול חלק בבניין המדינה...
, למדינות השכנות ולעמיהן בהצעה לשיתוף פעולה ועזרה הדדית..,
לעם היהודי בתפוצות – להתלכד סביב הישוב היהודי בא"י, לעמוד לימינו...

5. הסבר מהו המאפיין הייחודי לגישת "מדינת ישראל מדינת לאום יהודית תרבותית"?
    הצג נקודת דמיון אחת בין גישה זו לבין הגישה "  מדינ היהודית- מדינה דתית לאומית.

תשובה :" .המאפיין הייחודי לגישה הוא זוהי גישה השואפת להנחיל את ערכי  התרבות/ המורשת היהדות במובן החילוני/ הלאומי ולא במובן הדתי מדינה  חילונית
נקודת דמיון בין גישה  זו לגישה מדינה דתית לאומית : שתי הגישות: שתיהן ציוניות/דמוקרטיות/מזוהות עם לאומיות אתנית /תומכות ברוב יהודי. כיון שהמטלה בשאלה היתה הצג היה צריך לפרט מעט ולא להסתפק ברמת הציין.


6.  הסבר נקודת דימיון אחת ונקודת שוני אחת בין לאומיות אתנית לבין לאומיות   פוליטית.
     ציין מדינה המבטאת לאומיות אתנית או מדינה המבטאת לאומיות פוליטית והסבר כיצד    בא סוג הלאומיות לידי ביטוי במדינה שציינת.

תשובה :
נקודת דמיון: בשני סוגי הלאומיות מדובר בלאומים שהתגבשו יחד , הגדירו את זהותם הלאומית ויש להם רצון להגדרה עצמית/ רצון למדינה/ רצון לשלטון של בני עמם עליהם.
נקודת שוני: הלאומיות האתנית מבוססת על יסודות שיוכיים, מלידה, שאינם פרי בחירה כמו  מוצא משותף, שפה תרבות, מנהגים, הסטוריה משותפת ולפעמים דת משותפת.
הלאומיות הפוליטית מבוססת על יסודות שהם פרי בחירה כמו ערכים ואידיאולוגיה.
מדינה המבטאת לאומיות אתנית : ישראל.
מדינה המבטאת לאומיות פוליטית : ארה"ב.
כיצד בא סוג הלאומיות לידי ביטוי במדינות הנ"ל ?  בישראל שבה הלאומיות היא  אתנית, הדבר בא לביטוי: בהכרזת העצמאות, בסמלי המדינה, בהמנון, בחוקים שונים כמו חוק השבות, במוסדות שונים כמו הסוכנות..
בארה"ב   בה הלאומיות היא פוליטית ,יש זהות בין אזרחות לבין לאומיות  אזרחי ארה"ב   מוצאם מעמים ומדינות שונות, מה שמאחד אותם  ללאום הוא האמונה  במשטר הדמוקרטי בארה"ב, בערכים הדמוקרטים..הדבר בא לידי ביטוי בהכרזת העצמאות של ארה"ב,  בדגל, בהמנון, בחוקה.


פרק שלישי  (24 נק')

ענה/י על שתי השאלות 7-9 ( כל שאלה 12 נקודות)


מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

אחרי עשרות שנים של ריבונות יהודית בארץ ישראל ושל חיים משותפים של כולנו כאן, יש בקרב הקבוצות המרכזיות בחברה הישראלית מכנה משותף ומוסכם, רוב האזרחים והקבוצות מעוניינים בקידומה, בפיתוחה  ובשגשוגה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ורואים בהסדר "יהודית ודמוקרטית", את ההסדר האפשרי הטוב ביותר הניתן להשגה. כך החילונים, כך גם הדתיים וכך גם רוב אזרחיה הערביים של ישראל ... אני רוצה לגור ולחיות רק בישראל, ואני מקווה שכך יעשו גם ילדיי ונכדיי בעתיד. לא הייתי יכול לחיות בשום אופן במדינה לא דמוקרטית. אני רוצה לחיות במדינה המבטיחה זכויות אדם רחבות ומקיפות לאנשים החיים בה והמאפשרת להם להתפתח ולהתקדם כראות עיניהם...

(עובד עפ"י טקסט של עמיר אברמוביץ, מתוך ה"אני מאמין" של מנסחי ההצעה לחוקה בהסכמה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005 .)7. ציין והסבר גישה אחת למדינת ישראל אשר אינה יכולה להתאים לעמדת הכותב? נמק מדוע אינה יכולה להסכים עם עמדתו של הכותב.
תשובה:
שתי הגישות שאינן יכולות להסכים עם עמדת הכותב הינן מדינת התורה ומדינת כלל אזרחיה. התלמידים יכולים לבחור אחת מהן. הסבר לכל אחת מהגישות מצוי בספר בעמודים 32 ו-35.
נסביר בקצרה שגישת מדינת התורה אינה דמוקרטית ואינה ציונית. מאמינה בחיים של קיום מצוות לכולם, בשלטון של רבנים והנהגה לפי חוקי התורה. מאמינה ביסודה בהקמת מדינה יהודית עם בוא המשיח.
נימוק: לכן גישה זו לא יכולה להסכים עם דברי הכותב שכן באומרו מדינה "יהודית ודמוקרטית" ובאומרו שהוא "רוצה לגור ולחיות רק בישראל, ואני מקווה שכך יעשו גם ילדיי ונכדיי בעתיד" – הוא בעצם יוצא כנגד גישה זו שאינה דמוקרטית,. כותב המאמר אומר שהוא לא היה "יכול לחיות בשום אופן במדינה לא דמוקרטית" – בכך הוא אומר דברים הפוכים למהותה של הגישה מדינת התורה.

ולגבי גישת מדינת כלל אזרחיה – הרי שמדובר בגישה שאינה יהודית ואינה ציונית ומאמינה בשוויון מלא בין כל אזרחיה; עד כדי כך שלא תהיה מדינת לאום יהודית. זו גישה דמוקרטית.
נימוק: כותב המאמר מדבר על מדינה יהודית – לאומיות אתנית. מדינה ציונית בה הוא וילדיו חיים – "ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". מעצם הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, תתנגד גישת מדינת כלל אזרחיה לדבריו של הכותב.

8. ציין והסבר איזה מרכיב  זהות מדגיש כותב המאמר בכך שהוא מבקש לשייך את עצמו למדינה יהודית ודמוקרטית? נמק תשובתך.
תשובה:
 התקבלו 2 תשובות  מרכיב זהות אזרחית ומרכיב הזהות לאומית.
הסבר: זהות לאומית  מי שמבליט את זיקתו לעם היהודי בארץ ובתפוצות מגדיר את עצמו באמצעות זהות לאומית.
נימוק: באומרו שהוא שייך למדינה יהודית כותב המאמר למעשה מדגיש את הזהות הלאומית שלו.
הסבר :זהות אזרחית. מי שמדגיש את המרכיב האזרחי ומבליט את הקשר שלו למדינה
נימוק: כותב המאמר מבקש לשייך עצמו למדינה , מדבר על כך שהוא: ... אני רוצה לגור ולחיות רק בישראל או בדבריו: "רוב האזרחים והקבוצות מעוניינים בקידומה, בפיתוחה  ובשגשוגה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".
עמודים בספר: 41-42

9. ציין והסבר על איזו סוג של לאומיות תתבסס המדינה לדעתו של כותב המאמר? נמק דעתך תוך התבססות על הטכסט.
תשובה:
הלאומיות אליה מתייחס כותב המאמר היא לאומיות אתנית.
הסבר: לאומיות אתנית – התגבשותם של לאומים על יסודות משותפים שאינם פרי בחירה כמו :מוצא היסטוריה, שפה ותרבות משותפת.
נימוק: משעה שכותב המאמר אומר שהוא רוצה לחיות במדינה יהודית, הרי שמדובר בזהות לאומית אתנית ,המבוססת על מוצא, היסטוריה, תרבות משותפת, שאינה בת בחירה.
עמודים בספר: 21-22פרק רביעי ( 22 נק')

ענה/י על שתי שאלות ( לכל שאלה 11 נקודות)


10. שני ספרים תורה, בעלי ערך היסטורי יקר, הוצאו במבצע משותף של הסוכנות ומשטרת אדיס אבבה, ממתחם הממתינים לעליה בבירה האתיופית. ספרי התורה הובאו לארץ. בשל התרוקנות המתחם היה חשש  שספרי התורה יפלו לידים של מסיונרים.

-          ציין והסבר מהו מרכיב הזהות  הבולט במבצע של הסוכנות  להצלת ספרי התורה? נמק תשובתך.
-           
תשובה : התקבלו 2 תשובות בתנאי שהנימוק היה נכון
מרכיבי הזהות  - זהות דתית  וזהות לאומית.
הסבר : זהות   דתית היא זיקה וקשר לדת
נימוק: ספרי תורה  הם נכס דתי] ומתוך חשש שלא יפלו לידים של מסיונרים(= נוצרים שמטרתם קירוב  והעברת אנשים לדת הנוצרית )
  ציין מרכיב זהות לאומי
הסבר: זהות לאומית היא מידת הזיקה והקשר ללאום לעם
 נימוק:  ספרי התורה הם בעלי ערך היסטורי עבור העם היהודי על כן התגייסה  הסוכנות, שהיא מוסד של העם היהודי על מנת להציל את ספרי התורה.
שימו לב אין כאן זהות אזרחית
11.  הכורדים בעירק ובתורכיה מנהלים זה מספר שנים מאבק להשתחרר מהשלטון העירקי והתורכי המדכא ולהקים את כורדיטאן העצמאית.

-          ציין והסבר  האם הכורדים הם קבוצה אתנית או לאום? נמק תשובתך תוך התבססות על הטכסט.
-         תשובה : ציין: הכורדים הם לאום.
-         הסבר : לאום זו קבוצה חברתית בעלת זהות משותפת אשר רוצה להשתחרר משלטון זר ולהקים מדינה עצמאית  עצמאית.
-         נימוק : על פי הטקסט הכורדים רוצים להשתחרר" מנהלים מאבק להשתחרר "  מן השלטון העירקי והתורכי ולהקים מדינה עצמאית  - כורדיסטאן.


12.  נבחרת הכדורגל  האולימפית של ישראל ניצחה את  צרפת ועלתה לשמונה הנבחרות הגדולות. ראש הממשלה התקשר למאמן  לאחר המשחק ובהתרגשות אמר: "אני גאה בך ובבחורים.  השגתם הישג היסטורי. ריגשתם מדינה שלמה.
- ציין והסבר מהו מרכיב הזהות   הבולט בדבריו של ראש הממשלה? נמק תשובתך.

תשובה :ציין  מרכיב הזהות הבולט בדבריו של ראש הממשלה הוא  אזרחי
הסבר: זהות אזרחית מדגישה את הזיקה למדינת ישראל
נימוק: ראש ה ממשלה אמר : השגתם הישג הסטורי.  יש כאןן דגש על מרכיב זהות אזרחי לראשונה בהסטוריה  ישראל ניצחה את צרפת.
  והוסיף : ריגשתם מדינה שלמה. יש כאן דגש על מרכיב זהות אזרחי, יש התייחסות למדינת ישראל.
שימו  ל ב אין כאן מרכיב זהות לאומי   


בדוק לפני שתמסור אם ענית על הכול כנדרש!

ב  ה  צ  ל  ח  ה!
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה