יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי יחדה 2

then
כאשר, אז
total
סך, סכום ; שלם
totally
לגמרי
admire
להעריץ ; להתפעל
admiration
הערצה
admirable
נערץ
ancient
עתיק
current
זרם ; מהלך ; נוכחי ; שגור, נהוג
currently
כרגע
currency
מטבע
gradual
הדרגתי
upgrade
לשדרג
downgrade
להוריד בדרגה, ברמה
either...or...
או ש או ש
enormous
עצום
equal
שווה
equate
להשוות, להתאים
equator
קו המשווה
extreme
קיצוני
extremist
אדם קיצוני, מרחיק לכת
firm
מוצק, קשה ; תקיף, נחוש; חברה, פירמה
firmly
בתקיפות, בנחישות ; בצורה איתנה
force
כוח ; אלימות ; כוח צבאי
forceful
חזק ; משכנע, יעיל
forcing
מכריח
enforce
לאכוף
enforcement
אכיפה
frequent
תדיר
frequently
לעיתים קרובות
frequency
תדר; תדירות
immediate
מיידי ; דחוף
immediately
מייד
important
חשוב
importance
חשיבות
regular
רגיל, סדיר
irregular
לא סדיר ; חריג
know
לדעת
knowledge
יֶדַע
known
ידוע
lately
לאחרונה
lead to
להוביל לְ
mislead
להטעות, להוליך שולל
likewise
באותו אופן
near
קרוב, ליד
nearby
קרוב
nearly
כמעט, בקירוב
not only... but also
לא רק אלא גם
owing to
הודות לְ
perfect
להביא לכדי שלמות, מושלם
possible
אפשרי
possibility
אפשרות
possibly
יתכן
rapidly
במהירות
rare
נדיר ; נא
reason
הגיון, סיבה
reasonable
הגיוני
unreasonable
לא הגיוני ; שאינו מוכן לשמוע בקול ההיגיון
recent
שהתרחש לאחרונה, חדש
recently
לאחרונה
refuse
לסרב
single
בודד, יחיד ; רווק
surprise
הפתעה
terrible
איום ונורא
under
מתחת
yet
עדיין ; אף על פי כן
zero
לאפס, אפס ; אפסי
account for
להסביר ; לשאת באחריות ; להוות סיבה למשהו
in agreement with
מסכים עם
aid
לעזור ; עזרה, תמיכה
anticipate
לצפות
avoid
להימנע
unavoidable
בלתי נמנע
brief
לתדרך, לדווח ; קצר, מתומצת ; תדריך ; תקציר
cancel
לבטל ; למחוק
commerce
מסחר
commercial
מסחרי, פרסומת
composition
יצירה
consists of
מורכב מ
decent
הולם, הגון
descendant
צאצא
delegate
להאציל סמכויות ; להסמיך ; ציר, נציג, בא כוח
delegation
משלחת
efficient
יעיל
efficiency
יעילות
proficient
מקצועי, מיומן
enchant
להקסים, לכשף
enter
להיכנס, להכניס
entrance
כניסה, פתח
extinct
להכחיד, להעלים
extinction
הכחדה
futile
חסר תועלת, עקר
generous
נדיב
glory
פאר, תהילה
harmful
מזיק
harmless
בלתי מזיק
impact
להשפיע ; להתנגש ; השפעה ; התנגשות
induce
לגרום ; להשרות אווירה
inevitable
בלתי נמנע
insist
לעמוד על, להתעקש
insistence
התעקשות
persist
להתמיד
persistent
עקשן, מתמיד
legend
אגדה
manage
לנהל ; להסתדר
manager
מנהל ; אמרגן, סוכן
master
להתמחות, להתמקצע ; מומחה ; אדון
matter
חומר, עניין
stone
לסקול ; אבן
milestone
אבן דרך
misery
סבל, אומללות
notion
מושג, רעיון
abide
להיות נאמן ל
obey
לציית, להישמע
obedience to
ציות
occur
לקרות, לעלות על הדעת
occurrence
מאורע, מקרה
particular
מיוחד, מסוים ; פריט
particularly
במיוחד, בפרט
pollute
לזהם
pollution
זיהום
precise
מדויק
proceed
להמשיך
protest
למחות ; מחאה
provoke
לעורר, לגרות ; להסית
quality
איכות, תכונה, מאפיין
qualifications
כישורים
rage
זעם
enrage
להרגיז, להכעיס
receive
לקבל
receptive
מסוגל להבין במהירות, לקלוט, לקבל ; פתוח לרעיונות חדשים
reciprocal
הדדי ; הופכי
recover
להתאושש, להחלים ; לקבל בחזרה
relief
הקלה
revolutionize
לחולל מהפך
revolution
מהפכה
shortage
מחסור
shortcoming
מגרעת, חיסרון
sober
פיכח, צלול ; רגוע
special
מיוחד
specialize
להתמחות, להתמקצע
stubborn
עקשן
subtle
מעודן, דק, שנון, מתוחכם
tend to
לנטות לְ, לטפל בְ
torment
לענות, לייסר
torture
לענות ; עינוי
vicious
מרושע, אכזרי
vulnerable
פגיע
wreck
להרוס ; הרס
wreckage
שריד ; הרס, חורבן
apparent
גלוי, נראה
transparent
שקוף
treason
בגידה
withstand
לעמוד בְ
abundant
שופע, מלא, גדוש
accusation
האשמה
antique
עתיק ; ענתיקה
antiquity
ימי קדם
challenge
לאתגר ; אתגר
comprehend
להבין, לתפוס
contradict
לסתור
contradictory
סותר
discord
ריב, סכסוך
error
טעות
erroneously
בטעות
feasible
בר עשייה, מעשי
hard
קשה
harden
להקשות
hardly
בקושי
herd
לאסוף, לכנס, עדר
illusion
אשליה
illusive
מתעתע
jagged
מְשֻׁנָּן
lucrative
רווחי, משתלם
mortal
בן אנוש ; קטלני
mortality
תמותה
immortal
נצחי, בן אלמוות
opaque
אטום, עמום
pinch
צביטה ; קורטוב
prevail
לשרוד, לגבור
prevent
למנוע
quasar
גוף שמימי דמוי כוכב
scold
לנזוף


אין תגובות:

פרסום תגובה