יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי יחידה 10 בחינם

down
למטה
draw upon
להסתמך על
dusty
מאובק
dwell
להתגורר, לשכון
dwelling
בית מגורים, משכן
education
חינוך
educational
חינוכי
effort
מאמץ
empty
לרוקן ; ריק
end
לסיים ; סוף
environment
סביבה
essay
מאמר, חיבור
exhibit
להציג ; תצוגה, תערוכה
exhibition
תערוכה
fact
עובדה
famous
מפורסם
glow
לזהור ; זוהר
invite
להזמין
layer
שכבה
leave
לעזוב
length
אורך
open
לפתוח ; פתוח
people
אנשים, עַם
perform
לבצע להופיע
performer
מבצע ; אמן
performance
ביצוע, הופעה
personal
אישי
place
למקם, לשים ; מקום
displacement
העברה, עקירה ממקום או מתפקיד
plan
לתכנן ; תוכנית
preparation
הכנה
press
עיתונות ללחוץ
promise
להבטיח ; הבטחה
property
רכוש ; מאפיין, תכונה
retire
לפרוש
retirement
פרישה
select
לבחור
skill
מיומנות
surrender
להיכנע
survive
לשרוד
translate
לתרגם
translation
תרגום
vote
להצביע ; הצבעה
work
לעבוד ; עבודה
agency
סוכנות, משרד
arrangement
סידור, הסכם
blow
לנפח ; לנשוב
bone
עצם
theme
נושא ; מוטיב חוזר
trade
לסחור ; מסחר
tribe
שבט
vivacious
מלא חיים , נמרץ
peak
להגיע לשיא ; פסגה, שיא
trace
לעקוב ; עקבה, סימן
acid
חומצה
assemble
לכנס, לאסוף להרכיב
asset
נכס, קניין
attribute
לייחס ; תכונה
capacity
קיבולת ; יכולת
core
ליבה , מרכז
describe
לתאר
description
תיאור
devise
לתכנן, להגות
distinguish
להבחין
distinct
ברור
distinction
הבחנה ; הבדל ; הוקרה ; מצוינות
elect
לבחור, להצביע
election
בחירה, בחירות
embrace
לחבק ; לאמץ למשל רעיון
essence
תמצית ; מהות
essential
חיוני, הכרחי
exile
לגרש ; גלות, גוֹלֶה
feature
להציג ; לאפיין ; תכונה, מאפיין
fee
שכר, גמול ; אגרה
feud
סכסוך שנאה ;
flow
לזרום ; זֶרֶם, שֶׁטֶף ; גֵּאוּת
fund
לממן ; הון; קרן
grime
לזהם ; זוהמה
halt
לעצור ; עצירה ; תנוחה
immune
לחסן ; מחוסן
ingredient
מרכיב
introduction
מבוא ; הצגה, היכרות
investment
השקעה
invest
להשקיע
loom
לארוג ; מכונת אריגה ; להופיע במעורפל
motif
רעיון מרכזי, מוטיב
namely
כלומר
obstinate
עקשן ; נוקשה
oppress
לדכא, לייסר
oppression
דיכוי
pace
לקבוע קצב ; לצעוד ; צעד ; קצב
phase
לתכנן או להציג בשלבים ; שלב
proscribe
לגנות, להוקיע ; לאסור, לשלול ; להוציא מחוץ לחוק
prescribe
לרשום מרשם רופא
prescription
מרשם
regulate
לווסת, להסדיר
root
שורש
route
דרך, נתיב
sail
להפליג ; הפלגה
scatter
לפזר
shed
להשיל, להסיר ; לשפוך ; צריף
spontaneously
באופן ספונטני, לא מתוכנן
step
לצעוד ; צעד ; מדרגה
surround
להקיף, לכתר
syndrome
תסמונת, סינדרום
tomb
קבר
underline
להדגיש בקו
wage
לנהל ; לערוך ; שכר, משכורת
weave
לארוג, לרקום
summit
פסגה
sympathy
אהדה, סימפתיה
venture
להסתכן ; סיכון
ambiguous
דו-משמעי, מעורפל; שנוי במחלוקת
barter
להתמקח ; סחר חליפין
competent
בעל יכולת, כשיר
courteous
אדיב
define
להגדיר
definition
הגדרה
diminish
להפחית
drastic
קיצוני, דרסטי
grave
קבר ; חָמוּר, רציני
hinder
למנוע, לעכב
intersection
צומת, הצטלבות
limber
גמיש ; זריז
modulation
ויסות, כוונון
obscene
מגונה
prosper
לשגשג
prosperity
שגשוג
prosperous
משגשג, מצליח
rural
כפרי
strain
להתאמץ ; מאמץ ; צאצא


אין תגובות:

פרסום תגובה