יום שבת, 27 באפריל 2013

ניבים, פתגמים ואמרות-כנף


ניבים, פתגמים ואמרות-כנף                       

בטור הימני מופיעים ניבים. בטור השמאלי רשומים פירושי הניבים, אך לא על פי הסדר. רשמו בצד כל ניב את האות המסמנת את הפירוש של הניב (ראה דוגמה).

­אותיות של קידוש-לבנה            ד                           א.              דבר טוב שישי בו גם פגם

­אין נביא בעירו                         ז                            ב.               התנהג בפומבי שלא כשורה.

­אליה וקוץ בה                           א                           ג.   סכנה כפולה, דבר העלול לפגוע בעושהו

­באו לעמק השווה                     יא                           ד.               אותיות גדולות ובולטות

­בכִייה לדורות                           יג                           ה.   אין כל אמת בדבר

­הניח מעותיו על קרן הצב        ח                        ו.          דברים בעלי ערך קיים ומתמיד

­הקדיח תבשילו (ברבים)            ב                        ז.          אדם אינו זוכה להערכה אצל אנשי מקומו
                                                                                                                                                המכירים אותו מקרוב על מגרעותיו.
­הקדים רפואה למכה                טו                           ח.   הפקיר את כספו.

­חרב פיפיות                               ג                           ט.   שמו נתפרסם ברבים.

­טלית שכולה תכלת                    טז                          י.   כמו דבר שאין לו דורש

­יצאו לו מוניטין                          ט                          יא.  השתוו ביניהם, הסכימו בעניין מסוים.

­יקוב הדין את ההר                     יז                          יב.             התחבט זמן רב בפתרון הבעיה.

­ישב על המדוכה                        יב                          יג.   אסון כבד שתוצאותיו ישפיעו תקופה ארוכה

­כאבן שאין לה הופכין                 י                           יד.             הסתמך על אדם בעל שם.

­כחומר ביד היוצר                     כו                          טו.  בטרם באה הרעה נקט אמצעים למנעה

­לא דובים ולא יער                      ה                          טז.  אדם או דבר ללא פגם(לרוב נאמר באירוניה)

­לא תחסום שור בדישו               כה                         יז.              דין צדק, ללא רחמים וללא משוא פנים

­נכסי צאן-ברזל                          ו                           יח.  עניין קל ונעים רצוף הצלחות.

­נתלה באילן גדול                       יד                          יט.  שני דברים המתאימים זה לזה

­סוג בשושנים                            יח                          כ.  חוסר השגחה ואי הקפדה גורמים לשחיתות.

­עולים בקנה אחד                      יט                          כא.  מקור לפרנסה ולרווחים

­פסח על שתי הסעיפים               כד                         כב.  זכה בבת אחת בהצלחה גדולה

­פִרצה קוראת לגנב                      כ                          כג.             הטובים והנבחרים שבו, מן החשובים שבו

­קנה עולמו(בשעה אחת)              כב                         כד.  היסס ולא ידע מה להחליט.

­קרדום לחפור בו                      כא                          כה.  אין למנוע מאדם העוסק בעבודה מסוימת
                                                                                                                                טובת הנאה מאותה עבודה.
­שַמנו וסָלתו                              כג                          כו.             משל לדבר או לאדם הנתון בידי מישהו
                                                                                                העושה בו ככל העולה על רוחו.


ניבים וביטויים בחינם הכנה לפסיכומטרי


ניבים וביטויים
                                

1.   לא לעולם חוסן (חוסן = חוזק)
       פירוש: ההצלחה אינה מובטחת לתמיד.
       כלומר:  לא להתנהג בביטחון מופרז. הכבוד והעושר והגדולה לא מובטחים לעד.

2.   כמעיין המתגבר (מעיין = מים הפורצים ופורצים מהאדמה).
       פירוש: כינוי לתלמיד חכם המתקדם ומתפתח בלימודיו. יצירתי.
       כלומר: כמו מי המעיין שפורצים וגוברים מהאדמה. כך גם רעיונותיו של תלמיד חכם.

3.   טחו עיניו מראות (כאילו עיניו נאטמו, כוסו בטיח).
       פירוש: לא הבחין בדבר. לא ראה.
כלומר: כאשר ישנו דבר שכולם רואים אותו מלבדו, הרי זה כאילו ששמו טיח על  
             עיניו והוא אינו רואה.

4.   לא ידע בין ימינו לשמאלו (כאילו אין קואורדינציה, תיאום בין שני צדי הגוף).
      פירוש: לא התמצא, לא ידע כלום.
      כלומר: צד שמאל וצד ימין הם שני צדדים סימטריים בגוף ומתואמים מאד. אם הם
                   לא מתואמים, הרי יש בלבול, חוסר ידיעה וחוסר התמצאות.

5.   נשגב מבינתו (נשגב = שגב – גבוה. גבוה מהבנתו).
      פירוש: קשה לו להבין את הדבר שהוא למעלה מבינתו.
      כלומר: אין הוא טיפש או בעל קליטה קשה, אך העניין כה מסובך או לא הגיוני עד
                   שקשה לו להבין אותו.

6.   אחד בפה  ואחד בלב מסר כפול היוצא מגוף האדם – הפה והלב  שהוא מקום  המוסר.                                      
      פירוש: אדם צבוע, מי שאינו אומר את אשר הוא חושב.
      כלומר: את אשר יש לו בלב הוא אינו אומר בפיו. הוא אומר אחרת ממה שהוא חושב.

7.   אל יתהלל חכם בחוכמתו (יתהלל = יהלל את עצמו).
      פירוש: האדם צריך להיות צנוע, עד כדי כך שגם לאדם חכם אסור להתגאות בחוכמתו.
      כלומר: הצניעות צריכה להיות תמיד במקום קדמי וגם חכם אמיתי – עדיף שלא יתגאה
                   בחוכמתו.                    

8.   נחבא אל הכלים
       פירוש: אדם צנוע, ביישן, עניו.
       כלומר: אדם צנוע מתחבא ואינו רוצה להתבלט.

9.   נשיאים ורוח – וגשם אין
       פירוש: הבטחות רבות שאינן מתקיימות.
       כלומר: הרוח מורידה גשם, אך במקרה זה יש רוח וגם דברים שנישאים (עפים) בה,
                   אך עדיין אין גשם.
       פירוש: "דברים כמו חול ואין מה לאכול".

10. נאה דורש ונאה מקיים
       פירוש: אדם אמין המבצע בעצמו את מה שהוא מטיף לזולת.
       כלומר: אדם האומר דברים נאים (יפים) ואף מקיים אותם בצורה יפה והולמת.


11. במקום שאין אנשים – השתדל להיות איש
       פירוש: יש מצבים בהם צריך האדם ליטול מנהיגות ולהוביל.
       כלומר: כאשר אין ברירה, יש לקחת יוזמה ולהגדיל ראש.

12. הווה זנב לאריות ואל תהא ראש לשועלים (שועל חיה ערמומית ובד"כ נתפסת  כשלילית.                                                                               
       פירוש: האריה הוא מלך החיות – עדיף להיות בחברתו גם כאחרון מאשר בין טפשים.
       כלומר: עדיף להיות אחרון בין חכמים מאשר ראשון לטפשים.

13. עבד כי ימלוך  (עבד הוא בעל תכונות נחותות ואינו מסוגל למלוך).
       פירוש: כינוי גנאי לאדם למי שהגיע ממעמד נחות למעמד גבוה ומתנהג בעריצות כלפי
                   הכפופים לו.
       כלומר: אדם הבא ממקום נחות (מבחינת השכלה, עדה, מעמד חברתי וכו') ולא מתנהג
                    באצילות כלפי הכפופים לו.

14. איזהו גיבור הכובש את יצרו ?  (לכבוש משהו =לשלוט עליו).
       פירוש: אדם בעל אופי חזק והיודע להתאפק הוא הגיבור האמיתי. איפוק הוא גבורה.
       כלומר: היצר, האינסטינקט המיידי של האדם בעת רוגז / כעס, למשל, הוא להגיב בצורה
                    אלימה. אדם היודע להתאפק והשולט בעצביו הוא גיבור אמיתי עקב הקושי בכך.

15. השליך נפשו מנגד (זרק את נפשו למען מטרה...)
       פירוש: חירף את נפשו. סיכן את חייו (למען אחרים בד"כ).
       כלומר: מסכן את חייו למען אחרים (כגון – מקבלי הצל"ש אשר סיכנו חייהם להציל
                    חיילים בשטח...).

16. כבש פניו בקרקע
       פירוש: השפיל מבטו, הסתיר את פניו בקרקע.
       כלומר: הרכין את ראשו ומבטו מתוך בושה.

17. לפנים משורת הדין
       פירוש: התנהגות שיש בה חסד ורחמים, לא לפי חומרת הדין.
       כלומר: אדם שלא פוסק עפ"י החוק שמחמיר, אלא מתחשב בנסיבות ומתנהג עם
                    הרבה רחמים וחסד.

18. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך
       פירוש: התנהגותך היא שתקבע את מעמדך.
       כלומר: עפ"י התנהגותך ומעשיך אנשים יתייחסו אליך.

19. שלח לחמך על פני המים- כי ברוב הימים תמצאנו (לחם = מאכל בסיסי).
       פירוש: גלה נדיבות כי יבוא יום ותקבל כגמולך. כדאי לך להשקיע לטווח ארוך.
       כלומר: עשה טובה כלשהי, היא תחזור אליך: יקרבו אותך אליהם או ירחיקו אותך מהם.

20. איזהו עשיר ? -  זה השמח בחלקו
       פירוש: אדם עשיר הוא המאושר.
       כלומר: העושר האמיתי של האדם אינו מתבטא בכסף או בנכסים, אלא באושר, ושמחה בלב.

21. וישמן ישורון ויבעט (ישורון – כינוי לעם ישראל אשר ברגע שהיה לו טוב – בעט בחוקי ה')
       פירוש: כפוי טובה.כלומר: ברגע שלאדם טוב (הוא משמין מאושר או עושר), הוא מצפצף
     על האחרים ולא מחזיר להם טובה שעשו לו כאשר הוא היה במצוקה ונזקק להם.
     הוא "שוכח" אותם.22. מרבה נכסים מרבה דאגה
      פירוש: לאדם עשיר יש גם טרדות רבות.
      כלומר: ככל שיש יותר כסף ונכסים, כך הוא יותר דואג היכן להשקיע / להרוויח או פן יפסידם...

23. בכל - אדם מתקנא, חוץ מבנו ותלמידו
      פירוש: בדרך הטבע מקנאים בכל אחד מלבד בתלמיד ובבן.
      כלומר: האדם מלמד את תלמידו ובנו ומחנכם לדרך ארץ ולהשכלה מתוך תקווה
                   שיצמחו ויתפתחו, לכן אין הוא מקנא בהם כי זה סותר את מטרת מעשהו...

24. קנאת סופרים תרבה חוכמה
       פירוש: לפעמים, התחרות גורמת להתקדמות.
       כלומר: תחרות בין סופרים שכותבים דברי רוח מרבים חוכמה ורצון להתקדם
                  ולהתפתח, אין פה תחרות על כסף או משהו חומרי.

25. שנאת חינם
       פירוש: שנאה ללא כל סיבה.
       כלומר: שנאה היא הרסנית גם לשונא וגם לשנוא. אם אין לה סיבה, היא הרסנית
                    עוד יותר.

26. אין אדם נתפס בשעת צערו
       פירוש: אין לשפוט או להאשים אדם שאמר או עשה מעשים מתוך רוגז וסערת נפש.
       כלומר: בעת רוגז אדם לעיתים נוטה לומר / לעשות דברים שבדרך כלל אינו נוהג לעשות.
                    לכן יש לסלוח לו ולא לתפוס אותו בזה.

27. אני ואפסי עוד
       פירוש: אין עוד כמוני. כינוי לרברבן.
       כלומר: אני הטוב מכולם. אין יותר טוב ממני. רברבן ושוויצר.

28. השביעו מרורים (האכיל אותו מרורים עד ששבע)
       פירוש: גרם לו צער. "עשה לו את המוות".
       כלומר: מרור הוא מאכל מר (בפסח, בהגדה, אנו אוכלים מרור כי המצרים מיררו את
                    חיי אבותינו), ואם מישהו נותן לאחר כל כך הרבה מאכל מר עד שהוא
                    שבע, הרי הוא ממרר לו את החיים.

29. רצונו של אדם - כבודו
       פירוש: ראוי להתחשב ברצונו של האדם שאנו נושאים ונותנים עימו.
       כלומר: צריך לכבד את דעת ורצון האחר גם אם איננו מסכימים עימו. יש לאפשר לו
                     לבטא את רצונו.

30. סוף מעשה במחשבה תחילה
       פירוש: המעשה מתוכנן מתחילתו ועד סופו.
       כלומר: סופו של המעשה אינו מקרי. המעשה הגיע לסופו מתוך מחשבה ותכנון.                                                סוף                               

העדכונים האחרונים מהאקדמיה -מילים בעברית


 מילים חדשות בעברית
לפניכם העדכונים האחרונים מהאקדמיה (גם מילה עברית...
תַּקְרִישׁ – ג'ל לשׂער.
רַגֶּשֶׁת – אלרגייה
צַיְמָנוּת (בלי ניקוד: ציימנות) – אנורקסייה
חֲפִיץ
gadget
 נְעִימוֹן – רינגטון
 מְסַעֵד (עובד שמקצועו לסעוד אדם בביתו)
כִּתּוּב (גַּב / דַּשׁ)blurb
[טקסט הנכתב על גב הספר או בדש הספר,  ובו דברים על תוכן הספר, על המחבר וכדומה.]
שׁוֹמְרַן דַּפִּים, ובקיצור שׁוֹמְרָן
sleeve
[שקית ניילון המיועדת לדפים ולעתים בצדה יש פס ובו נקבים לצורך תיוק]   
גַּלְשַׁן שֶׁלֶג snowboard
  
 נֶגְדָּה – אופוזיציה; נֶגְדָן – אופוזיציונר; נֶגְדָנִי – אופוזיציוני
   יַחְדָּה – קואליציה; יַחְדָן – חבר קואליציה; יַחְדָנִי – קואליציוני
   תַּצְרֵף jigsaw puzzle, picture puzzle
 
[המילה חודשה לפני שנים רבות, אבל אושרה רק בשנת תשס"ו.]
מַהֲלום  - shokerניבים וביטויים לפי נושאים אוצר מילים חינם לשון עברית אוצר מילים בסיסי בעברית בחינם, הרחבת אוצר המילים בעברית


אוצר מילים חינם לשון עברית אוצר מילים בסיסי בעברית בחינם, הרחבת אוצר המילים בעברית


ניבים וביטויים לפי נושאים
הנושא
      הצרוף /הניב /הפתגם
              המשמעות
אבות ובנים
מעשה אבות סימן לבנים.
הערכים שמנחיל האב לילדיו נטמעים אצלם , והם נוהגים לפיהם.

אבות אכלו בוסר ,ושיני בנים תקהינה.
ילדים נענשים על חטאי הוריהם

התפוח אינו נופל רחוק מהעץ
הילדים דומים להוריהם בהתנהגותם.

אב אחד לכולנו
לכולנו בסיס משותף
אדם ומעשיו 
נאה דורש ונאה מקיים
משמש דוגמה: מקיים בעצמו את הדברים שהוא דורש מאחרים.

טמן ידו בצלחת
התבטל

טמן ראשו בחול
התעלם מהסביבה

חורץ לשון
מתחצף , מפטפט

קרנו פניו
שמח מאוד, הביע אושר וחדווה

טובל ושרץ בידו
מתחרט אך ממשיך לחטוא

תקע יתד
התמקם וגם קבע עובדה .
אדם וחברו
באו לעמק השווה
הסכימו בניהם ,השתוו בניהם

אל תפרוש מן הציבור
הייה חלק מהחברה בכל עת ,תמיד

מדבר אל העצים והאבנים
מדבר' אך אין מקשיבים לו.

עצת אחיתופל
עצה שמטרתה להרע למקבלה.

אין אדם דר(גר)עם נחש בכפיפה אחת
יש לשמור מרחק מרשעים
אהבה
אהבת הבריות
אהבת האדם ,הזולת

אהבת נפש
אהבה עמוקה ,עזה

ליבו נשבר בקירבו
חש (מרגיש ) דיכאון וכאב נפשי
אכזבה
היה לצנינים בעיניו
בלתי נסבל

כלו עניו
ציפה בקוצר רוח עד שהתאכזב

הגיעו מים עד נפש/ כלו כל הקיצין.
הצרה הגיע למצב בלתי נסבל

יצא במפח נפש
יצא מאוכזב מאוד

אליה (השומן של הכבש)וקוץ בה
פגם קיים בדבר טוב

שבר כלי
אדם שבור ורצוץ
אמון
משליך עליו יהבו
סומך עליו , בוטח בו
וחוסר אמון
חשד בכשרים ("החושד בכשרים לוקה בגופו")
חשד במישהו המתנהג ביושר

היהפוך כושי עורו (ספר ירמיהו פרק י"ב)
אדם אינו משנה את תכונותיו

תולה מבטחו בו
סומךך עליו
אמת
בלא כחל ושרק
האמת כולה כפי שהיא

כתב על לוח ליבו
זוכר היטב

שומר מוצא פיו
חושב לפני שהוא מדבר , שוקל את דיבורו 

נמלט בעור שיניו
ברח בקושי רב

שמח לאידו
שמח לראותו סובל או נכשל
בדידות
קצרה נפשו למות
מאס בחיים רוצה למות

קול קורא במדבר
קריאה שאין מקשיבים לה

הלבין פניו
בייש

מכסה כלימה את פניו
מתבייש

חפו פניו
יצא בבושת פנים

כבש פניו בקרקע
השפיל מבטו

יצא בשן ועין
יצא (מעסקה) בנזק רב

קטף ת אוניו
בייש אותו ,נזף בו
בטלה
ישב בחיבוק ידיים
התבטל