יום שבת, 2 במרץ 2013

איך לפתור משוואה טריגונומטרית / מדריך לפתירת משוואות טריגונומטריות / נוסחאות / זהויות / הסברים דוגמאות פתורות / שימוש בזהויות / טכניקת שימוש במחשבון / הסברים גם באנגלית / לפתור משוואה טריגונומטרית מהרבה סוגים / בחינם / הסברים מפורטים עם תרגול / הבנה בסיסית של שימושים בנוסחאות וזהויות / הבנה עמוקה של החומר / בסיס ויותר / הבנה של החומר / זהויות טריגונומטריות / חומר לימודי / מתמטיקה How to solve an equation trigonometric / guide for solving equations, trigonometry functions / formulas / identities / explanation examples of unresolved / Use identities / technique of using calculator / explanations in English / solve an equation trigonometric many types / free / detailed explanations with practice / basic understanding of uses formulas and identities / understanding deep in the material / base and more / understanding of the material / trigonometric identities / material studies / math

איך לפתור משוואה טריגונומטרית  /  מדריך לפתירת משוואות טריגונומטריות / נוסחאות / זהויות / הסברים דוגמאות פתורות / שימוש בזהויות / טכניקת שימוש במחשבון / הסברים גם באנגלית / לפתור משוואה טריגונומטרית מהרבה סוגים / בחינם / הסברים מפורטים עם תרגול / הבנה בסיסית של שימושים בנוסחאות וזהויות / הבנה עמוקה של החומר / בסיס ויותר / הבנה של החומר / זהויות טריגונומטריות / חומר לימודי / מתמטיקה

How to solve an equation trigonometric / guide for solving equations, trigonometry functions / formulas / identities / explanation examples of unresolved / Use identities / technique of using calculator / explanations in English / solve an equation trigonometric many types / free / detailed explanations with practice / basic understanding of uses formulas and identities / understanding deep in the material / base and more / understanding of the material / trigonometric identities / material studies / math


Sinx=a
SHIFT SIN A=a1
X1=a1+360k
X2=(180-a1)+360k
[(sin(a)=sin(180-a)]
Cosx=a
SHIFT COS A
X1=a1+360k
X2=-a1+360k
[cos(a)=cos(-a)]
Tanx=a
Tanx=(sinx/cosx)
SHIFT TAN A=a1
X=a1+180k

דוגמאות examples1.
מצא את הפיתרון הכללי של המשוואה
Find the general solution of the equation

The solution is:
הפיתרון הוא:

 sin3x=sin(2x+50)
3x=2x+50+360k
3x-2x=50+360k
X1=50+360k

3x=180-(2x+50)+360k
3x+2x=180-50+360k
X2=26+72k


2.
מצא את הפיתרון הכללי של המשוואה
Find the general solution of the equation
sinx+sin5x=0

The solution is:
הפיתרון הוא:

Sinx=-sin(5x)

We will use
אנחנו נשתמש

Sin(-x)=-sinx

Therefore
לכן
-sin(5x)=sin(-5x)

Sinx=sin(-5x)
X=-5x+360k
6x=360k
X1=60k

X=180-(-5x)+360k
-4x=180+360k
X2=-45+90k


3.


מצא את הפיתרון הכללי של המשוואה
Find the general solution of the equation

Sin6x=cos3x


The solution is:
הפיתרון הוא:

אנחנו נשתמש
We will use

Cosa=sin(90-a)

Therefore
לכן

Cos3x=sin(90-3x)

Sin6x=sin(90-3x)

6x=903x+360k
9x=90+360k
X1=10+40k

6x=180-(90-3x)+360k
3x=90+360k
X2=30+120k
4.
מצא את הפיתרון הכללי של המשוואה
Find the general solution of the equation

Sin(5x-40)=cos(3x+70)


The solution is:
הפיתרון הוא:

5x-40=3x+70+360k
2x=110+360k
X1=55+180k

5x-40=-(3x+70)+360k
8x=-30+360k
X2=-3.75+45k5.

מצא את הפיתרון הכללי של המשוואה
Find the general solution of the equation

Cos3x+cos7x=0


The solution is:
הפיתרון הוא:

Cos3x=-cos7x

We will use
אנחנו נשתמש

Cos(180-a)=-cosa
Therefore
לכן
Cos (180-7x)=-cos7x

Cos3x=cos(180-7x)+360k

3x=180-7x+360k
10x=180+360k
X1=18+36k


3x=-(180-7x)+360k
-4x=-180+360k
X2=45+90k6.
מצא את הפיתרון הכללי של המשוואה
Find the general solution of the equation

Cos2x=sin(3x)
The solution is:
הפיתרון הוא:


We will use
אנחנו נשתמש
Sin (a)=cos(90-a)

Therefore
לכן


Cos2x=cos(90-3x)

2x=90-3x+360k
5x=90+360k
X1=18+72k

2x=-(90-3x)+360k
-x=-90+360k
X2=90+360k7.


מצא את הפיתרון הכללי של המשוואה
Find the general solution of the equation

Tan5x=tg2x


The solution is:
הפיתרון הוא:


תחום ההצבה של המשוואות הוא

5x(not)=90+180k
2x(not)=90+180k
כלומר
Therefore
X(not)=18+36k
X(not)=45+90k

5x=2x+180k
3x=180k
X=60kאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה