יום שלישי, 26 במרץ 2013

גזרת נלי"ה (נחי למד הפועל י / ה)


גזרת נלי"ה (נחי למד הפועל י / ה)

לגזרת נלי"ה שייכים שורשים ש-ל' הפועל שלהם היא י' או ה'.
בחלק מהנטייה מופיעה י' ובחלק מהנטייה מופיעה ה'.

לדוגמא:

ק.ר.'/ה
ק.נ.י/ה
ר.א.י/ה

דוגמא: ק.נ.י/ה: קניתי, קנה
הערות וסימני זיהוי לגזרת נלי"ה:

1.   זיהוי השורש על פי צורת הנסתר:
כל פועל שבצורת הנסתר (הוא אתמול) מסתיים בה', שייך לגזרת נלי"ה.

לדוגמא:
אני בניתי.    בניתי ← בָנָה ← ב.נ.י/ה
                 יֵאפה ←אפה ← א.פ.י/ה
                 נראים ← נראֵה← ר.א.י.ה

2.   זיהוי הבניין על פי התחילית או על פי הניקוד בתחילית הפועל .
3.   צורת הנסתר:
לצורת הנסתר סיומות קבועות
:


 (ם – מציין אות כלשהי)
סיומת  םַה – בעבר
          םֶה – בהווה

נראֶה לי שאתה צודק (הווה)
הבית נבנָה (עבר)
הבית הולך ונבנֶה (הווה)
אל תִירֶה (עתיד – ציווי)

4.   בצורת הנסתרת יש ת' בלמד הפועל (זהו צורן הנקבה הקדום)

לדוגמה: בנתָה, קנתָה, ראתָה.
כדי להבחין בין ת' שורשית לבין ת' שאינה שורשית נעביר את הפועל לנסתר אם היא מתחילה בה' סימן שזוהי גזרת נלי"ה.
(לדוגמא: קנתה ← הוא קנה ← קנ.י.ה)
היא כפתה (קשרה) את ידי האסיר ← הוא כפת ← כ.פ.ת

שימו לב לשורשים דומים:
כ.פ.י/ה (=הכריח)
כ.פ.ת (=קשר)

כ.ר.י/ה (=חפר)
כ.ר.ת (כרת ברית)

ש.ב.י/ה (=נלקח בשבי)
ש.ב.ת (שביתה)ם – מייצגת אות כלשהי?
5. שם פועל, בסיומות םׁות  (רק בגזרת נלי"ה)
לדוגמא:

לאפוֹת ← א.פ.י/ה

צורה נכונה:

למלא
לבטא
לרפאשורשי ג"ן כת"ם

השורשים:
ג.ב.ה (במשמעות גוֹבַה)
נ.ג.ה (זריחה)
כ.מ.ה (כמיה – רצון עז)
ת.מ.ה (=תמיהה, פליאה)
מ.ה.מה (=התמהמה, התעכב)

השורים הללו שייכים לגזרת השלמים, ולא לגזרת נלי"ה משום ש-ל' הפועל שלהם היא ה' עיצורית.

דוגמא:

גבהַתי, גבה, גבְהָה ← ג.ב.ה - שלמים
גביתי, גבתה ← ג.ב.י/ה – נלי"ה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה