יום חמישי, 31 בינואר 2013

בראשית פרק כ"א :הולדת יצחק וגרוש הגר וישמעאל.


בראשית פרק כ"א :הולדת יצחק וגרוש הגר וישמעאל.


"ה' פקד את שרה"-ה' זכר.
 "מי מלל"- מי ידע לומר במילים ברורות שכך יקרה.
"מצחק"- 1.משתעשע עם יצחק.
.2             לועג ליצחק.
             3.עובד עבודה זרה.
 כמטחווי קשת"- כמו מרחק שעף חץ הנורה מהקשת.
"רובה קשת"- יורה בקשת.

פסוקים 1 – 8:הולדת יצחק.

ההבטחות שהבטיח ה' לאברהם ושרה ב- י"ח 10-14; י"ז,16 מתגשמות:
1.שרה יולדת בן.
 2.שרה יולדת במועד עליו דיבר ה'
אברהם מבצע את דרישות/הוראות ה':
1.הבן שנולד נקרא יצחק( כפי שאמר לו ה' ב-י"ז,19).
2בן נימול בן 8 ימים (כפי שאמר ה' לאברהם ב- י"ז,12).
זקנת שרה ואברהם מודגשת- העצמת הנס בהולדת הבן:
1.גילו של אברהם: אברהם בן 100 כשנולד יצחק(פס' 5).
 2.שרה מתארת את תגובת הסביבה להולדת יצחק " צחוק עשה לי ה' כל השומע יצחק לי" (פס' 6).
 משמעות ה"צחוק":
 1.שמחה, אושר.
2.לעג-בגילה המופלג היא מיניקה.
 פסוק 7- שרה מזכירה את זקנת אברהם.
פסוק 8- משתה לרגל גמילת יצחק מיניקה.

פסוקים: 9-21 גרוש הגר וישמעאל

בעת המשתה שרה רואה שהבן של הגר "מצחק" (פסוק 9)עם בנה יצחק.המשמעות של הפועל "מצחק":
1.ישמעאל צחק, שמח, מאושר בעת המשתה.
יתכן ששרה הבינה שהוא מתנהג כשווה זכויות שמשתתף באירוע משפחתי וחששה שירצה להיות יורש של אברהם.
2.לעג- ישמעאל לעג ליצחק על נסיבות- עיתוי לידתו (זקנת הוריו).
בעקבות הצחוק של ישמעאל,מחליטה שרה לגרש את ישמעאל ואימו ותובעת מאברהם לגרשם .
הסיבות לגרוש:
1.דרישת שרה מלמדת על הפחד שלה: "לא יירש בן האמה..עם בני יצחק"- ישמעאל לא יירש כמו יצחק= שווה זכויות.
2.אולי זו נקמתה על היחס של הגר אליה.הביסוס:הכינויים בהם מכנה שרה את הגר "זאת", "אמה"= ריחוק בינה לבינם.
תגובת אברהם:" וירע הדבר מאד..על אודות בנו" (פסוק 11 ).
אברהם רואה בישמעאל בן "בנו",ואילו שרה רואה בישמעאל "בן האמה".
קשה לאברהם להיענות לדרישת שרה ,אבל בעקבות דברי ה',אברהם נענה לדרישת שרה.
מדוע ה' תומך בשרה?
1.כי ה' קבע שיורשו יהיה יצחק,הבן שלו משרה.
2.ה' מבטיח לאברהם שהוא=ה' ידאג לישמעאל.
3.הצדק אלוהי פועל בטווח הרחוק.

הביצוע( פסוק 14):

אברהם משכים בבוקר ומצייד את הגר וישמעאל בלחם ומים.
הכינוי "ילד" מבטא את  הרגשות של אברהם לבנו אברהם אוהב את בנו וכואב את הפרידה ממנו
ישמעאל צריך להיות כבן 16 (בגיל 13 נימול) ובסיטואציה זו הוא  מוצג כ"ילד" חסר ישע כדי לעורר את רחמי הקורא על חוסר הישע של הגר וישמעאל.
כאשר המים אוזלים,הגר משליכה את ישמעאל תחת אחד השיחים כדי להקל עליו את שעותיו האחרונות, ויושבת מנגד כדי שלא תראה במות ה"ילד".
בכיו של ה"ילד"=ישמעאל נשמע וה' שולח מלאך :
"אל תיראי כי שמע ה' אל קול הנער"- ה' שמע את בכיו.
"לגוי גדול אשימנו="הבטחה לריבוי זרעו.
ה' פוקח את עיני הגר והיא רואה באר מים.הגר משקה את ישמעאל ממי הבאר. 

פסוקים 20-21: קורות הגר וישמעאל

ישמעאל גדל וחי במדבר.
ישמעאל היה "רובה קשת" = התפרנס מירייה בחץ וקשת,עסק בצייד.
ישמעאל התחתן עם אישה מצריה (כמו אימו שמוצאה במצרים).
ישמעאל חי חיים טובים אבל איננו היורש של אברהם.ישמעאל חי רחוק מאברהם מבחינה פיזית: במדבר
ומבחינה נפשית: נושא אישה מצריה.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה