יום רביעי, 12 בדצמבר 2012

יחסי היודנראט והציבור בגטו היהודי, אופיו של היונדראט, במיוחד אופיו של היושב ראש וקשריו עם הגרמנים

אין תגובות:

פרסום תגובה