יום שלישי, 4 בדצמבר 2012

מאמר טיעון, כולל: מאפיינים שונים מבחינת הכתיבה,אופן הצגת הטיעון הנגדי, מטרת השימוש בהצגת הטיעון הנגדי והפרכתו


מאמר טיעון

ישנם מאפיינים שונים:

 מבחינת הכתיבה
-מאמר הטיעון מתאפיין בשימוש באמצעים רטוריים כאמצעים לשוניים שמטרתם להפוך את הטקסט למשכנע יותר, מובן יותר, מעניין יותר, כמו: שימוש בגוף ראשון, שימוש בגוף שני, מטאפורות או בלשון ציורית אחרת/סלנג, הגזמה וכדומה.
- שימוש בביטויים המבעים ודאות (כמובן, ללא ספק, בודאי) או המביעים ספק (אולי, ייתכן, כניראה).

מבחינה המבנה
מבנה של מאמר טיעון באופן כללי מכיל את הרכיבים הבאים: וענה בסיס ומסקנה.

מבנה מפורט יותר של מאמר טיעון
פתיחה:
 -הצגת הבעיה הנידונה או רגע לנושא
-הצגת העמדה האישית

גוף:
-ביסוס הטענה על ידי נימוקים, הסברים, דוגמאות, ציטוטים וכדומה. הצגת נימוק אחד נגדי (לפחות) והפרכתו (שלילתו).

סיום:
מסקנה/המצלמה/חזרה על המדינה האישית (בניסוח אחר).אופן הצגת הטיעון הנגדי:

טענה נגדית
סתירת הטענה
אומנם...
,אבל...
אכן...
, אולם...
יש הטונים ש...
,למרות זאת...
נכון...
, עם זאת...
בצד ימין:הצגת הטיעון הנגדי. בצד שמאל: ההסתייגות ממנו/ הפרכת הטיעון הנגדימטרת השימוש בהצגת הטיעון הנגדי והפרכתו:

על ידי הצגת הטיעון הנגדי מתאפשר לקיים איזשהו דיאלוג עם הקורא, זה מגביר את האמינות של המוען משום שהוא מציג לא רק את נימוקיו, אלא, נימוקים אחרים. זה מאפשר "לרכך" את הקורא ולמנוע אנטגוניזם (למנוע התנגדות) מצידו של הקורא.

אין תגובות:

פרסום תגובה