יום שני, 3 בדצמבר 2012

תשע"ג 2012 -2013 תוכנית הלימודים בהיסטוריה חלק ב' כיתות יא


תשע"ג  2012 -2013 תוכנית הלימודים בהיסטוריה  חלק ב' כיתות יא


חלק ראשון בבחינה נאציזם, מלחמת העולם השנייה והשואה (25%)

א.      נאציזם (1933-1939) 
1.       הגורמים הנסיבות לעליית הנאצים לשלטון .
2.       האידיאולוגיה הנאצית.
3.       המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם, כולל המדיניות כלפי היהודים 1933 -1939
צווים וחקיקה , תעמולה חינוך תרבות טרור והפעלת כוח\ , חוקי נירנברג בשנים   1933 -1935
וצעדים בביסוס השלטון  מ1936-1939 .

ב.      מלחמת העולם השנייה והשואה (1939-1945) – נושאים נבחרים
·        "הסדר החדש" והצעדים למימושו.                                                                   
·        היהודים בפולין בימי הכיבוש הנאצי, עד לביצוע הפתרון הסופי.

חלק שני בבחינה מלחמת העולם השנייה והשואה (  25% )
·        הקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברית המועצות.
[הקשר  האידיאולוגי, הפונקציונלי והנסיבתי].
·        שלבי הפתרון הסופי  כולל צעדות המוות .
·        ועידת ואנזה
·        דילמות ודרכי התמודדות היודנראט בזמן ביצוע "הפתרון הסופי" -   .
·        דרכי הלחימה של היהודים בזמן "הפתרון הסופי":                                    

המרד בגטאות   . הבחנה בין  מטרות, סיבות , דילמות, קשיים.
·        לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית  כולל הדגמה
·        יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הנאצי :
הגורמים שהשפיעו על יחס האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים
שלושה  דפוסי התייחסות אל היהודים: הרוב הדומם-העומדים מן הצד , משתפי פעולה,
חסידי אומות עולם- 2 דוגמאות .  על התלמיד לדעת להסביר מדוע זכה האיש בתואר זה ולא רק לספר את הספור. 

בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון.

יחידת מבוא על הישוב היהודי -

חלק שלישי בבחינה (25%)

המאבק להקמת מדינה (1945-1949).
לסיים את הנושא עד 19 בפברואר
1.       עמדת בריטניה וארה"ב בשאלת העקורים וא"י.
2.       מאבק היישוב בשלטונות המנדט. תנועת המרי העברי, מאבק צמוד ורצוף  והיחסים בין המחתרות לאחר הפירוק של תנועת המרי .                                                                
3.       העברת שאלת ארץ-ישראל לאו"ם, החלטת האו"ם. תגובות .
4.       ההכרזה על הקמת המדינה והקמת צה"ל  .
5.       מלחמת העצמאות.
6.       הסכמי שביתת הנשק .
7.       היווצרות בעייתה הפליטים הפלסטינים.חלק רביעי בבחינה (25%) 

מדינת ישראל במזרח התיכון
1.       א.. תהליך הדה-קולוניזציה  והקמת מדינות עצמאיות הדגמה של  מצרים.  
ב. השפעת גורמים שונים על גורל היהודים בארצות האסלאם
הדגמה על יהודי מצרים.    

2.       מלחמת יום הכיפורים גורמים נסיבות תוצאות השפעות.

3.       עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל.
1.       העלייה בשנות ה-50 וה-60.
2.       המעבר מכור היתוך לחברה רב -תרבותית .

אין תגובות:

פרסום תגובה