יום ראשון, 11 בנובמבר 2012

פסוקית נשואפסוקית נשוא

פסוקית נשוא תופיע במשפט שבו העיקרי חסר נשוא.
הפסוקית כולה היא הנשוא של החלק העיקרי.
בחלק העיקרי יש נושא (+משלימים) ואוגד.
כלומר פסוקית שלפני יש אוגד היא תמיד פסוקית נשוא.

דוגמה:

1.    השאלה היא [אם(מילת שיעבוד) שכבת יא' תצא לגדנע] פסוקית נשוא
2.     ההודעה היא [כי(מילת שיעבוד) שכבת יא' תצא לגדנע](פסוקית נשוא)
3.    ההודעה היית [ש(מילת שיעבוד)שכבת יב' תצא למסע ישראל](פסוקית נשוא)
4.    ההודעה היית(אוגד([:"בחידון זכו התלמידים..."] פסוקית נשוא

אין תגובות:

פרסום תגובה