יום ראשון, 11 בנובמבר 2012

הדגם לא... אלא


הדגם לא... אלא

שימוש במבנה של לא... אלא יכול לבוא במשפט פשוט, במשפט כולל או במשפט מחובר.

א.           משפט פשוט – בא לצורך הדגשה

דוגמה: לא בקשתי אלא את עזרתך (הכוונה: ביקשתי רק את עזרתך)

ב.           במשפט כולל – בא לציין קשור של ניגוד בין שני חלקים כוללים

דוגמה:

לא ביקשתי את עצתך, אלא את עזרתך.

ג.              משפט מחובר – לציין קשר של ניגוד בין שני איברים.

דוגמה:

לא ביקשתי את עצתך, אלא ביקשתי את עזרתך.

אין תגובות:

פרסום תגובה