יום שני, 12 בנובמבר 2012

בראשית פרק ו - תנך(יש לציין שחומר זה לקוח מאתר, סיכומים.נט, ואינו נכתב כאן)

בראשית פרק ו - תנך

בראשית פרק ו
פסוק 9 -
פסוק 9 מתחיל בהצגת נוח ונותן כותרת לפרשת המבול.
פסוק זה מציג את נוח כאיש צדיק ותמים ההולך בדרכי ה', מאמין בו אמונה שלמה, שלם בצדקתו ועושה הטוב בעיני ה'.
לנוח יש שלושה בנים, שם, חם ויפת. בעולם בהם חיים נוח ובניו, הם נחשבים כצדיקים ואילו שאר בני הארץ מושחתים ועושים הרע בעיני ה'. כל הארץ מלאה באנשים חוטאים ורשעים וה' רואה זאת.
אלוהים שם לב למצבה המוסרי הנוראי של הארץ, הארץ שברא שלמה וטובה נהרסה על ידי האדם שקלקל את הארץ, הרס אותה בצורה חמורה. ההרס התבצע בזכות חופש הבחירה שנתן ה' לאנשים.
בפסוק יג ה' מודיע לנוח על החלטתו להשמיד את כל בני הארץ מכיוון שהם משחיתים את הארץ, הם הסיבה לכך שהארץ הרוסה ומלאה חטאים. ה' מחליט להשמיד את הארץ יחד עם האנשים כדי לשטוף את החטאים ממנה.
בפסוק יד ה' מצווה על נוח לבנות תיבה המחלוקת לתאים. נוחה בונה את התיבה, מידותיה 300 אמה אורכה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. ה' אומר לנוח לעשות צוהר לתיבה, כלומר, חלון קטן, ומורה לו לבנות את התיבה בצורה שהגג יהיה משופע  משני צדדיו לכיוון דפנות התיבה, במעלה התיבה יהיה שטח מאוזן ועל נוח לחלק את התיבה לקומות.
לאחר שנתן לנוח את ההוראות לבניית התיבה, ה' מודיע כי הוא הולך להציף את כל הארץ במים בצורת מבול על מנת להשמיד את כל בני האדם, החיות והארץ אשר התמלאה חטאים ועשתה הרע בעיניו.
ה' אומר לנוח שהברית ביניהם תבוצע. נוח יבוא אל התיבה, הוא, בניו, אשתו ונשות בניו. ה' מורה לנוח לבחור מכל מין חיה (כל סוג) בבהמה ובעוף, לקחת זכר ונקבה ולהכניסם לתיבה. ה' אומר לנח לאסוף אוכל ומזון מכל סוג, גם לחיות וגם לו ולמשפחתו אשר ישהו בתיבה.
נוח עושה כדברי ה' ובונה תיבה.
פרק זה הינו הרקע למבול שיביא ה' ולסיפורי תיבת נוח. פרק זה מתאר את הסיבות להבאת המבול ואת הוראות ה' לנוח בנוגע לבניית התיבה וההתנהלות עד המבול.

אין תגובות:

פרסום תגובה