יום חמישי, 8 בנובמבר 2012

שאלות בגרות בהיסטוריה עם תשובות, בחינת מתכונת מגן בהיסטוריה תשובות שאלות חזרה ועוד

שאלות בגרות בהיסטוריה עם תשובות, בחינת מתכונת מגן בהיסטוריה תשובות שאלות חזרה ועוד

1שאלה:
   האידאולוגיה, הנאצית והמשטר הנאצי
   א. הסבר שניים מעקרונות האידאולוגיה הנצאית: עיקרון אחד הקשור ליהודים ועיקרון אחר הקשור לעם הגרמני בלבד.
  ב. הצג שלושה צעדים המבטאים את המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם בשנים 1933-1935 והסבר כיצד אחד מהצעדים אלה פגע ביהודים בגרמניה.

    תשובה:
    שניים מעקרונות האידאולוגיה הנאצית:
    א.
    1.תורת הגזע: המרכיב העיקרי באידיאולוגיה הנאצית הוא תורת הגזע. תורה זו הושפעה מתורתו של הביולוג דרווין שהניח כי בין בעלי החיים קיים מאבק קיומי להישרדות והחזק הוא ששורד.האידיאולוגיה השתמשה במאפיינים של תורת דרווין תוך עיוות התורה והתאמתה לחברה האנושית.האידיאולוגיה טענה שבני האדם מחולקים לגזעים שונים ובניהם מתנהל מאבק שמטרתו לשרוד במלחמת הקיום.במסדרת המאבק ישרדו הגזעים החזקים ואילו הגזעים החדשים ייעלמו.הנאצים מחלקים את האנושות על פי סולם שלכל אחד הגזעים יש תכונות קבועות בלתי ניתנות לשינוי והן עוברות מדור לדור.בראש הסולם הגזע הארי – הגרמנים, יוצרי התרבות, גזע האדונים שלהם, תכונות פיזיות ורוחניות מושלמות (יופי, חריצות, אומץ לב...)בתחתית הסולם נמצאים הסלבים (מזרח אירופה) הם נושאי תרבו, לא יוצרים כלום ותפקידם לשרת את הגזע הארי.מתחת לסולם האנושי נמצאים היהודים שהם הורסי התרבות שמייצגים את כל הרוע והכיעור, הם שואפים להרוס את העולם ולכן תפקידם של הגרמנים ליצור סדר חדש שיהיה מבוסס על טוהר הגזע ולסלק את היהודים מהעולם החדש


   2.עיקרון המנהיג - המנהיג (הפיהרר) - המנהיג הוא כל יכול, הוא מבוא את רצון העם ואת רצון האל. אין לערעור על רצונותיו ופקודותיו. הוא יוצר את החוק אך הוא אינו כפוף לו. תפקידו של המנהיג ללכד את העם, רק הוא יודע מה טוב ולכן הוא שיוביל את גרמניה לתקופה בה היית אימפריה.
    מטרתו להגיע לעם אחד, מנהיג אחד ורייך אחד. (רייך = אימפריה).
ל כבוד המנהיג אנו עדים לפולחן אישיות שבה לידי ביטוי בתעמולה, טקסים, דגלים , מצעדים וכו'.

ב. שלושה צעדים המבטאים את המעבר של גמרינה מדמוקרטיה לנאציזם בשנים 1933-1935

 1.שריפת הרייכסטאג - בינואר 1933 היטלר הופך לקאנצלר (ראש הממשלה) בדרך חוקית בגרמניה הדמוקרטית, כאשר למפלגה הנאצית יש רק 33% קולות ברייכסטג. היטלר מחליט לזכות ברוב, בדרך חוקית ולכן הוא מפזר את הרייכסאג וקבוע בחירות חדשות בחודש מרס 1933. כשבוע לפני הבחירות הוצת הרייכסטאג והנאצים האשימו את הקומוניסטים. דבר ששימש עילה (תירוץ) לבקש מנהשיא להוציא צו חירום - "צו חירום להגנת העם והמדינה". הצו הזה הפל את גרמניה למדינת משטרה וחיסול הדמוקרטיה.
*
הוצאת המפלגה הקומוניסטית מחוץ לחוק ומאסרים לרבים מחבריה.
*
הטלת מגבלות זכויות האזרח - הגבלות על חופש אישי, חופש / זכות דיבור, חופש עיתונות, החרמת רכוש ועוד.
*
מעצרים ללא משפט

(איזה עיקרון אידאולוגי מתבטא בצעד זה?שליטת הקומניזם - הקומוניזם הוא אויב המפלגה הנאצית משום שהקומוניסטים מאמינים בשיוויון בין בני אדם ללא מעמדות ואילו הנאצים מאמינים בחוסר שיוויון בין הגזים והקומוניזם הוא תוצר של היהודים.)
2.ליל הסכינים הארוכות - ב-30 ביוני 1934 נרצחו כאלף אנשי S.A ביום אחד ביניהם המפקד ארנסט ראהם. ארגון ה S.A (פלוגות הסער, מדים חומים) ליווי את היטלר מראשית דרכו. הם היו בני המעמד הנמוך, מובטלים, בריונים.
מספר חברי האירגון גדל מאלף איש ל-4 מיליון. אנשי ה S.A רצו ודרשו להפוך לצבא גרמניה החדשה, דרישה נוספת, מהפכה חברתית כלומר לקדם את השכבות החדשות על חשבון בעלי התעשייה, בעלי ההון.
היטלר ראה בהם אספסוף שמתאים לקרבות רחוב, לא לצבא מקצועי כמו כן  לא רצה לפגוע בתעשיינים ובבעלי ההון. הוא חשש שהם עלולים ליפגוע בכוחו.
כעת משעלה לשלטון, אין לו צורך בהם. לכן במבצע שכונה ליל הסכינים הארוכות נרצחו כאלף מאנשי ה- S.A ובכך חוסלה האופוזיציה של היטלר (ההתנגדות).
מה המשמעות של ליל הסכינים?
*
חיזוק כוחו של היטלר על ידי שימוש בטרור. חיסול ה S.A בו ראה היטלר אירגון מסוכן המסכן את כוחו ותפקידו במשטר הנאצי.
*
אירגון ה S.S הופך לגרעין האיכות של המשטר הנאצי, נאמן להיטלר ומחזק את כוחו.
איזה עיקרון אידאולוגי מובא בצעד זה?
עיקרון המנהיג. (מחזק את כוחו על ידי חיסול מתנגדים)

חוקי נירנברג (15.9.1935) - במסגרת הועידה השנתית של המפלגה הנאצית בנירנברג הוחלט על שורת חוקים גזעניים שאותם הציג היטלר ושזכו לכינוי "חוקי נירנברג"
1. חוק אזרחות הרייך: קובע כי אזרח הרייך הוא רק נתין המדינה בעל דם גרמני או דם קרוב לו, המוכיח על ידי התנהגותו שהוא נכון וראוי לשרת בנאמנות את העם הגרמני ואת הרייך. רק אזרח הרייך הוא בעל זכויות הפוליטיות המלאות בהתאם לחוקים.
2. החוק להגנת הדם והכבוד הגרמני: קובע כי נישואין בין יהודים ובין נתיני המדינה בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו, אסורים. נישואין שנערכו בניגוד לחוק בטלים, גם אם נערכו בחו"ל לשם עקיפת חוק זה. יחסי מין, גם מחוץ לנישואין, אסורים בין יהודים ובים נתיני המדינה בעלות דם גרמני או בעלת דם קרוב לו שהן מתחת לגיל 45. אסור ליהודים להניף את דגל הרייך והמדינה ולהציג את צבעי הרייך. לעומת זאת, מותר ליהודים להציג את הצבעים היהודיים (כחול לבן)

כיצד אחד מצעדים אלה פגע ביהודי גרמניה?
1. חוקי נירנברג היוו את חוקי היסוד שהניחו את הבסיס החוקי למדיניות האנטי יהודית בהמשך. כמעט כל החקיקה המרכזית האנטי יהודית לאחר מכן נוסחה בהשלמה לחוקים אלה.
2. חוקי נירנברג שללו מיהודי גרמניה את זכויות האזרח מהן נהנו מזה מספר דורות והורידו אותם למעמד של נתינים חסרי זכויות פוליטיות.
3. חוקי נירנברג עיגנו את תורת הגזע בחוק הגרמני. זהו השיא בהחלת האידאולוגיה הנאצית בגרמניה. עם פרסום חוקי נירנברג בוטלו גם ההקלות ליהודים ותיקי מלחמת העולם הראשונה שחלו כאשר פורסם החוק לשיקום הפקידות.
4. מרגע זה היטלר לא מתחשב בדעת קהל עולמית וביהודי העולם.
5. החוקים נתנו לגיטמציה (הצדקה) לפגיעה ביהודים, הם נותרו חסרי הגנה משפטית ואם יפעו בהם אין להם בפני מי להתגונן


שאלת בונוס: מהן מטרות חוקי נירנברג?

תשובה לשאלת בונוס: מטרות חוקי נירנברג הם:
חוקי נירנברג הגדירו דרגות שונות של מישלינגה, בני תערובות: מיהו יהודי מלא, מי נחשב ליהודי וביחס לכל דרגה נקבעו הזכויות המוגבלות. לחלקם ניתנו זכויות אזרח מסוימות, אך לא זכויות מלאות. מעתה כל אזרח צריך להוכיח את מוצאו כתנאי לקבלת זכויות, לעבודה, ללימודי, כתנאי לחיים בסיסיים.
חוקי נירברג יישמו את מרכיב הגזע באידאולוגיה הנאצית. הם הוציאו את היהודים אל מחוץ לחוק, הפילו והפרידו אותם מהחברה, נישלו אותם מזכויות האדם והאזרח, וקבעו הפרדה ברורה בין היהודי לבין הארי. מעתה נחשב היהודי לבן גזע שונה, דם שונה, תרבות שונה. אדם משולל זכויות, נרדף, מופרד בשל הסכנה לחברה הגרמנית ובשל חובתה של החברה הגרמנית להגן על עצמה מפניו.


שאלה:
האידאולוגיה הנאצית ותגובות היהודים עד פרוץ מלחמת העולם השנייה
ר. הסבר שניים מעקרונות האידאולוגיה הנאצית.
ב. הקטע שלפניך לקוח מאמר שכתב ר' ולטש, ממנהיגי יהדות גרמניה, בעקבות יום החרם (אפריל 1933)
ה"היהדות המותקפת חייבת להגיע לידי תודעה עצמית. הגרמנים מאשימים אותנו, כי בגנו בעם הגרמני. אין זו אמת שהיהודים בגדו בגרמניה. אם בגדו במשהו, הרי שבגדו בעצמם, ביהדותם, מאחר שהיהודי לא נשא בגאווה את יהדותו כלפי חוץ.
ליהודי ניתן אות כסימן ליהדותו. הנהלת החרם הוציאה תקנה לתלות על גבי החנויות המוחרמות שלטים על 'טלאי צהוב על רקע שחור'. תקנה זו נועדה לגנאי ולביזיון, אך אנו נקבל את הטלאי הצהוב ונהפוך אותו לאות של כבוד."
ת
תתשובה:
א.
 האנטישמיות
-המאפיינים של האנטישמיות המודרנית:
*בסיס גזעי ולא דתי
אם בעבר התבססה האנטישמיות על שוני דתי (נוצרים מול יהודים), הרי אצל הנאצים שנאת היהודים התבססה של שוני גזעי - הגזע הארי מול הגזע היהודי הנחות. תכונות הגזע ההרסניות עוברות בתורשה ולכן לא ניתנות לשינוי (בשונה מדת שאותה ניתן לשנות) (מדברים על הבדל גזעי ולא דתי!)
*משמעות קיצונית לאנטישמיות הנאצית:
האנטישמיות היית מרכיב מרכזי בתורת הגזע, שתורת הגזע היית עיקרון מרכזי באידאולוגיה הנאצית, זו הסיבה שהמדיניות הגזעית של הנאצים כוונה בראש ובראשנה נגד היהודים שנתפסו בעצם קיומם כגזע שמהווה סכנה לאנושות.

 ב.


דרך ההתמודדות שהציע המחבר ליהודי גרמניה:  
דרך ההתמודדות שעליה ממליץ המחבר היא דרך של העצמת הזהות היהודית. המחבר מדגיש את
הצורך של יהודי גרמניה לחזק את מורשתם היהודית ויוצא נגד נטיית היהודים להתבולל בחברה
הגרמנית. לטענתו הרצון להידמות לגרמנים שחק את זהותם הלאומית של היהודים. לכן, יש לנצל
את יום החרם כמנוף לחיזוק התודעה היהודית.  המחבר מדגיש את הצורך בהתלכדות פנימית, 
פנים-קהילתית וחיזוק הקשרים הקהילתיים בקרב יהודי גרמניה.  
דרכי התמודדות נוספות:  
.1 הגירה מגרמניה  : יהודים רבים הגיעו להכרה שלא צפוי שינוי לטובה במצבם תחת
המשטר הנאצי. לתפיסתם, המצב רק ילך ויחמיר. לכן בוחרים יהודים רבים לעזוב את
גרמניה. עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה עזבו כ-%50 מהיהודים את גרמניה.
.2 חינוך  : עבור תלמידים יהודים רבים הפכו הלימודים בבתי הספר הגרמניים הציבוריים, 
שבהם למדו עד לעליית הנאצים לשלטון כשווים בין שווים, לחוויה קשה ביותר. מבחינה
חוקית יכלו תלמידים יהודים להמשיך וללמוד בתנאים מסוימים ובהגבלות רבות עד שנת
1938, אך המציאות הפכה קשה ומעיקה מיום ליום. תורת הגזע הנאצית נלמדה בכל בתי
הספר,  ולא אחת סבלו תלמידים יהודים מרדיפות והטרדות של מורים ותלמידים. 
במקביל פוטרו מורים יהודים רבים ממשרותיהם  . התוצאה מהקשיים ההולכים וגוברים
ללמוד בבתי הספר הגרמניים הייתה התרחבות רשת החינוך היהודית האוטונומית
בגרמניה. מטרתם של מוסדות החינוך היהודים הייתה להעניק לילדים משענת רוחנית- 
נפשית שתעזור להם להתמודד עם המשבר בחייהם, להעמיק את היכרותם של התלמידים
עם מורשתם היהודית,  ולספק להם ידע והכשרה מקצועית שיסייעו להם במקרה של
הגירה מגרמניה  . המצב בבתי הספר היהודים היה קשה  : חלק ניכר מבתי הספר הוקמו
במבנים ארעיים ומוזנחים. גם הרכב התלמידים השתנה ללא הרף כאשר לערים הגדולות
www.geva.co.il  // 1-800-20-40-60 // ופסיכומטרי בגרות
תחשבו רחוקנוספו תלמידים שהגיעו עם משפחותיהם מערי השדה,  וילדים אחרים עזבו כאשר
משפחותיהם היגרו מגרמניה.
.3 הסבה מקצועית: יהודים רבים איבדו את מקומות עבודתם לאחר עליית הנאצים לשלטון
וההסבה המקצועית הפכה אמצעי מרכזי להישרדות כלכלית.  רופאים הפכו לטכנאי
רנטגן,  עורכי דין ופקידי ממשלה הפכו לסוכני מכירות ועסקים יהודים הפכו במקרים
רבים לחברות משפחתיות,  לאחר שסוחרים יהודים נאלצו להפסיק להעסיק עובדים
"אריים". במקומם הם הכניסו לעבודה בני משפחה,  שגם אפשרויות התעסוקה שלהם
הצטמצמו.
.4 הברית הארצית של חיילי החזית היהודים: ארגון זה היה קטן יחסית, אך ייצג קבוצה
שתרומתה לגרמניה הייתה בולטת:  יהודים ששירתו בצבא הגרמני במלחמת- העולם
הראשונה. חברי הארגון הדגישו את השתלבות היהודים בחברה הגרמנית ואת נאמנותם
המלאה לגרמניה. הם ראו עצמם כבני העם הגרמני לכל דבר, כשההבדל בינם ובין גרמנים
אחרים הוא בתחום הדת בלבד. "הברית הארצית" פעלה להשיג פטורים והקלות ליהודים
וותיקי מלחמת העולם הראשונה והצליחה למנוע את פיטורי חבריה מהשרות הציבורי
בגרמניה כאשר נחקק "חוק הפקידות" (1933),  שבמסגרתו הורחקו יהודי גרמניה
ממשרותיהם בשרות המדינה.  בהתערבות נשיא גרמניה (הינדנבורג)  לא חל החוק על
וותיקי המלחמה היהודים והם נותרו במשרותיהם (פטור זה בוטל כשנה וחצי מאוחר
יותר, עם פטירתו של נשיא גרמניה). 
(על התלמיד להציג שתי דרכי התמודדות)
שאלת בונוס: מהי מרכזיות השאלה (הבעיה) היהודית באידאולוגיה הנאצית?
*השנאה ליהודים תלויה בגורם קבוע ובלתי משתנה - הדם והמוצא הגזעי. מכאן שהיהודי לא יכול לשנות את דימויו וגורלו (היהודים הם שטן, חיידק, טפיל, רמאי, אנס).
*האנטישמיות הופכת למרכיב מרכזי בתעמולה הנאצית משום שנתפסה ככלי יעיל לגיוס ההמונים.
* הן במדיניות הפנים והן במדיניות החוץ הופכת האנטישמיות ליסוד מרכזי - לאידאולוגיה הרשמית של המשטר. שכל המאמצים מופנים לחסל את השאלה (הבעיה) ביהדות אחת ולתמיד.


שאלה:
א.הקאנצלר [היטלר] חתר לבטל את הגורמים שהיבאו לחולשת גרמניה. הוא הציב לעצמו מטרה להקים קיסרות המשתרעת מן האוקיינוס האטלנטי עד הרי אורל.
גזע האדונים הטהורים שלו, הקם לתפוס את המקום המגיע לו, יילחם על הקיסרות הזאת ויזכה בה. אם יקומו נגדו ארצות אחרות, הוא ימחץ אותן. אם יש עמים שמקומם מנוגד לתכניותיו, הוא יושיב אותם במקומות אחרים. אם אין הגזעים תואמים את הדימוי שלו, הוא ינפה, ישביח, יחסל עד שתתאים המציאות לתפיסתו.
הסבר שניים מעקרונות האידאולוגיה הנאצית הבאים לידי ביטוי בקטע. הדם כיצד קידם היטלר את המימוש של אחד מעקרונות אלה במדיניותו.

תשובה
שניים מעקרונות האידאולוגיה הנאצית שבאו לידי ביטוי בקטע:
מרחב מחייה - על פי עיקרון מרחב המחייה הזכות לקרקע שייכת למנצחים ולכובשים. גבולות גרמניה הישנים לא מספיקים לגודלו של העם העם הגרמני ולכם הם זקוקים ליצור לעצמם מרחב מחייה. מרחב מחייה זה, יהי על חשבון הסלבים - העמים הנחותים שאמורים לשרת את העם הגרמני (מזרח אירופה. זוהי זכותו של העם הגרמני ולאחר שיכבשו את שטחי מרחב המחייה הם ישליטו "סדר חדש", כלומר הם יקימו מושבות חקלאיות ואיכרים גרמנים ישעבדו את הגזע הסלבי.

יישום עיקרון מרחב המחיה - כיבוש פולין: ב-1 לספטמבר 1939 פלש הצבא הגרמני לפולין. ההתקדמות הגרמנית היית מהירה ביותר ובתוך מספר ימים פורץ הצבא הגרמני לתוך שטחה של פולין שהוא משמיד את כל חיל האוויר הפולני. הגרמנים הפעילו לראשונה את שיטת "מלחמת הבזק" (בליץ קריג) המבוססת על מתקפת שריון נרחבת בסיוע הפצצות כבדות מהאוויר, כאשר חיל הרגלים מגיע ומסיים את המלאכה. פולים נפלה אחרי שלושה שבועות, כאשר התאם להסכם ריבנטרופ - מולטוב פלשה בריה"מ למזרח פולים וספחה את האזור. חלקה המערבי של פולין סופח ישירות לגרמניה ובמרכז פולין הקימו הגרמנים "ממשל כללי" בחסותם. בשטחים שכבשו בפולין החלו הנאצים ליישם את עקרון "מרחב המחייה": הם העבירו גרמנים ויישבו אותם באדמות פולניות בשטח במערב פולין שסופח לגרמניה, כשהם מרחיקים מהאזור את האוכלוסייה הפולנית, ובאזור הממשל הכללי החל ריכוז היהודים בשכונות מיוחדות שהפכו תוך זמן קצר לגטאות.


תורת הגזע: המרכיב העיקרי באידיאולוגיה הנאצית הוא תורת הגזע. תורה זו הושפעה מתורתו של הביולוג דרווין שהניח כי בין בעלי החיים קיים מאבק קיומי להישרדות והחזק הוא ששורד.האידיאולוגיה השתמשה במאפיינים של תורת דרווין תוך עיוות התורה והתאמתה לחברה האנושית.האידיאולוגיה טענה שבני האדם מחולקים לגזעים שונים ובניהם מתנהל מאבק שמטרתו לשרוד במלחמת הקיום.במסדרת המאבק ישרדו הגזעים החזקים ואילו הגזעים החדשים ייעלמו.הנאצים מחלקים את האנושות על פי סולם שלכל אחד הגזעים יש תכונות קבועות בלתי ניתנות לשינוי והן עוברות מדור לדור.בראש הסולם הגזע הארי – הגרמנים, יוצרי התרבות, גזע האדונים שלהם, תכונות פיזיות ורוחניות מושלמות (יופי, חריצות, אומץ לב...)בתחתית הסולם נמצאים הסלבים (מזרח אירופה) הם נושאי תרבו, לא יוצרים כלום ותפקידם לשרת את הגזע הארי.מתחת לסולם האנושי נמצאים היהודים שהם הורסי התרבות שמייצגים את כל הרוע והכיעור, הם שואפים להרוס את העולם ולכן תפקידם של הגרמנים ליצור סדר חדש שיהיה מבוסס על טוהר הגזע ולסלק את היהודים מהעולם החדש.
שאלה:
המשטר הטוטליטרי
למשטר טוטליטרי יש כמה מאפיינים. לפניך שלושה מהם:
-אידאולוגיה רשמית אחת
-מפלגה אחת
-פולחן אישיות של המנהיג

בחרו בשניים ממאפיינים אלה.
א. הציגו את שני המאפיינים שבחרת, והסבר במה מסייע כל אחד מהם לביסוס המשטר הטוטליטרי.

תשובה:

. עיקרון המנהיג - המנהיג (הפיהרר) - המנהיג הוא כל יכול, הוא מבוא את רצון העם ואת רצון האל. אין לערעור על רצונותיו ופקודותיו. הוא יוצר את החוק אך הוא אינו כפוף לו. תפקידו של המנהיג ללכד את העם, רק הוא יודע מה טוב ולכן הוא שיוביל את גרמניה לתקופה בה היית אימפריה.
מטרתו להגיע לעם אחד, מנהיג אחד ורייך אחד. (רייך = אימפריה).
לכבוד המנהיג אנו עדים לפולחן אישיות שבה לידי ביטוי בתעמולה, טקסים, דגלים , מצעדים וכו'.


מנהיג אחד / מפלגה אחת: מקום מרכזי – השלטון הוא מפלגה. ראשי המפלגה מהווים קבוצה שלטונית סגורה המצייתת למנהיג.ראשי המפלגה נאמנים לאידיאולוגיה בצורה מוחלטת ותפקידם להנחיל / להעביר את האידיאולוגיה לציבור.למפלגה יש שליחים שתפקידם לפקח על התנהגות התושבים בכל תחומי החיים.בראש המפלגה עומד מנהיג אחד חזק, שיודע הכל, הוא אף פעם לא טועה, לא ניתן להחליפו הוא אדם עליון שכולם מחויבים לציית לו.סביב המנהיג עדים לפולחן אישיות: תהלוכות, פסלים, מצעדים ועוד.

אין תגובות:

פרסום תגובה