יום שני, 12 בנובמבר 2012

בראשית פרק ז - תנ"ך - סיכום


(יש לציין שחומר זה לקוח מאתר, סיכומים.נט, ואינו נכתב כאן)

בראשית פרק ז - תנ"ך


בראשית פרק ז
לאחר בניית התיבה, מודיע ה' לנוח כי הגיע הזמן להיכנס לתיבה. ה' מסביר לנוח כי הוא הצדיק היחידי שחיי באותה העת, באותו דור, דור של חוטאים.
ה' אומר לנוח לקחת מכל בהמה טהורה (בהמה טהורה הינה בהמה בריאה שראויה להקרבה) ולהכניסם לתיבה.
בהמות אילו שונות משאר החיות אשר מכניס נוח לתיבה (זכר ונקבה), בהמות אלה מיועדות לטובתו של נוח ולצרכיו האישיים, מאכל, חלב, שחיטה, הקרבה. בשאר החיות אשר מכניס נוח לתיבה (זכר ונקבה) קיים איסור שימוש ועליו לשמרם.
ה' חוזר ואומר אותו דבר לגבי עופות השמיים, מדגיש ומחזק את דבריו.
בפסוק 4 מודיע ה' לנוח כי הוא עומד להפיל מבול על הארץ בעוד כשבעה ימים, המבול יחול למשך 40 יום ו40 לילה ובכך ישמיד את כל הארץ והיושבים בה. נוח עושה כדברי ה'.
פסוק 6 – נוח בן 600 שנה ואכן ה' מפיל את המבול והגשם מתחיל לרדת. נוח נכנס לתיבה עם אשתו, בניו ונשות בניו על מנת להסתתר מהמבול, בזמן זה כלל החיות נמצאות בתוך התיבה.
כעבור שבעה ימים הארץ כולה מבול ונוח היה בן 600 שנה.
ב17 לחודש אייר החל המבול. "והארץ כולה מבול וסופה ורעמים כל המעיינות הימים והאגמים הכל מים".
דברי ה' מתגשמים ואכן המבול התרחש למשך 40 יום ו40 לילה.
נוח, משפחתו והחיות אשר היו סגורים בתיבה ניצלים. ה' סוגר ואוטם אותם.
מפסוק 17 מתואר כיצד המים מתגברים על הארץ. לאט לאט התיבה כבר לא מונחת על הארץ והמים נושאים אותה. המבול ממשיך לרדת, מכסה הרים וגבעות וכל מה שמתחת לשמים. המים היו כל כך גבוהים עד אשר הגיעו לגובה 15 אמה מעל גובה ההרים.
כל הארץ הייתה מכוסה במים וכל מי שחיי בארץ מאדם ועד בהמה הושמד.
ה' לא השאיר אף אדם חיי, רק מי שהיה בתיבה. ה' מחק את הארץ והשאיר רק את נוח ומי שאיתו בתיבה. המיים נשארו והציפו את הארץ במשך 500 יום.
 

אין תגובות:

פרסום תגובה