יום ראשון, 11 בנובמבר 2012

מילות השעבוד אם / כי / ש ← זיהוי פסוקיות


מילות השעבוד אם / כי / ש ← זיהוי פסוקיות

הכללים האלו תקפים למילות השעבוד ש / כי / אם:

פסוקית נושא ← כאשר אין נושא בעיקרי, ניתן להמיר את הפסוקית במילה הדבר.

פסוקית נשוא ← יש אוגד לפני הפסוקית (וגם אין נשוא בעיקרי).

פסוקית מושא ← הפסוקית מתקשרת לפועל ואפשר להמיר אותה בצירוף את הדבר.

פסוקית לוואי ← הפסוקית מתקשרת לשם עצם.

אין תגובות:

פרסום תגובה