יום שני, 12 בנובמבר 2012

דמוקרטיה - אזרחות


(יש לציין שחומר זה לקוח מאתר, סיכומים.נט, ואינו נכתב כאן)

(למעבר לאתר לחצו כאן)

דמוקרטיה - אזרחותמהי דמוקרטיה
דמוקרטיה פורמלית דמוקרטיה ניהוליתהמדגישה את הכלליםאת המוסדות ואת הנהליםההכרחיים לקיומה של דמוקרטיה.
דמוקרטיה מהותית-  מערכת ערכים שבמרכזה עומד האדםבעל ה"זכויות הטבעיות (חיים,חירותשוויון וקניין(.
רעיון האמנה החברתית
בני האדם כיצורים תבוניים הסכימו ביניהם להקים מדינה דמוקרטית שבה הם יהיו הערךהמרכזיההסכמה ביניהם היא להקים מדינה דמוקרטית תוך ויתור על חלק מהזכויותהטבעיות שלהם כדי שהמדינה תגן על רוב הזכויות הטבעיות שלהם.
ישנם שני ערכים דמוקרטיים
1.      שיווין – זכותו של אדם שלא לקבל יחס שונה מסיבה שאינה מוצדקת על רקע דת גזע ומין
2.      חירותזכותו של אדם לחיות על פי רצונו
שני הערכים באים לידי ביטוי במדינה הדמוקרטית בשתי רמות (אופנים)
1.      רמה פוליטית :
ברמה הפוליטית – לפני החוק
שוויון ברמה הפוליטית – המדינה מתייחסת מבחינת החוק לכל בני האדם בצורה שווה, כולם שווים. לדוגמא – שוויון הזדמנויות בעבודה.
חירות ברמה הפוליטית – חירות בפני החוק, חופש להצביע והחופש לעסוק, חופש תנועה והחופש למחות ולהפגין.
2.      רמה חברתית כלכלית :
ברמה החברתית כלכלית – כסף, רמת חיים, מעמד, מגורים, תנאי דיור, תעסוקה, חינוך, תרבות, רווחה ובריאות.
שוויון ברמה החברתית כלכלית – רוב בני החברה חיים ברמת חיים שווה באופן יחסי.
חירות ברמה הכלכלית חברתית – שוק חופשי ותחרות חופשית בין אנשים בחברה הכלכלית.
ישנן שתי גישות חברתיות כלכליות לדמוקרטיה
גישה סוציאל דמוקרטית -
ערך מרכזי בתחום החברתי כלכלי – שוויון חברתי כלכלי.
מי עומד במרכז – החברה.
מידת המעורבות של המדינה בתחום החברתי כלכלי – המדינה מעורבת במידה רבה בנושאים החברתיים כלכליים על מנת לצמצם פערים וליצור שוויון.
גישה ליברלית -
ערך מרכזי בתחום החברתי כלכלי – חירות, חופש חברתי כלכלי.
מי עומד במרכז – הפרט.
מידת המעורבות של המדינה בתחום החברתי כלכלי – המדינה
 מעורבת במידה מועטה בתחום החברתי כלכלי ומאפשרת תחרות חופשית.

אין תגובות:

פרסום תגובה