יום שבת, 17 בנובמבר 2012

סידרה חשבונית, שאלה עם פיתרון ודרך מלאה


סידרה חשבונית, שאלה עם פיתרון ודרך מלאה


בסדרה חשבונית 4n-1 איברים. האיבר הראשון הוא 1. סכום 2n האיברים הראשונים בסדרה שווה ל-590, ואילו 2n האיברים האחרונים בסדרה הוא 1730.

א. מצא את מספר איברי הסדרה.
ב. מצא את סכום האיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים.

תשובות: א. 39, ב. 1160


פיתרון:


אין תגובות:

פרסום תגובה