יום ראשון, 11 בנובמבר 2012

פסוקית נושא


פסוקית נושא

פסוקית נושא מופיעה במשפט שבו העיקרי חסר נושא, הפסוקית כולה מתפקדת כנושא של המשפט.

שני מקרים של פסוקית נושא:

1.    מילות השעבוד מי ש.. /  מה ש...

דוגמה:

[מי ש(מילת שיעבוד)לומד במהלך השיעורים)] (פסוקית נושא), מצליח בבחינה

[מה ש(מילת שיעבוד)למדתי](פסוקית נושא), הופיע בבחינה

2.    בעיקרי: יש פועל סביל ואחריו ש/כי. את הפסוקית ניתן להמיר במילה "הדבר".

דוגמה:

נסמר ש/כי..
ידוע ש/כי...
ייתכן ש...
ברור ש...
מובן ש...
ניראה ש...

נראה(נשוא) [ש(מילת שיעבוד)מזג האוויר השבוע יהיה נאה](פסוקית נושא)
(סימן זיהוי: נראה הדבר...)


ידוע (נשוא) [כי ג'ירפות ישנות בעמידה](פסוקית נושא)
(סימן זיהוי: ידוע הדבר...)


אין תגובות:

פרסום תגובה