יום חמישי, 1 בנובמבר 2012

יחזקאל פרק ל"ז סיכום


יחזקאל פרק ל"ז

פסוק 1:
"היית עלי יד ה'
ויוציאנו ברוח ה' (1. רוח ה' הוציאה אותי: חזון נביא, 2. רוח מציאותית)
ויניחני בתוך הבקעה"


המשל: בקעה   הנמשל: הגולה
המשל: מלאה עצמות  הנמשל: הרבה גולים
          עצמות רבות             בארצות הגולה
המשל: עצמות יבשות  הנמשל: יובש רוחני = חוסר האמונה והתקווה.

התקרבות העצמות והתחרותן לשלדים (שלב פיזי) = קיבוץ גלויות – בנוי ישראל התקבצו מארצות הגולה.

תחיית העצמות (שלב רוחני), תחייה רוחנית = השיבה לארץ ← חידוש שלטון יהודה.


הוראת ה' לנביא
הנבואה אל העצמות

"הנה אני מביא בכם רוח וחייתם
ונתתי עליכם גידים
והעלתי עליכם בשר
וקרמתי עליכם עור
ונתתי בכם רוח ← וחייתם

וידעתם כי אני ה'"


שני השלבים בתחיית העצמאות
1.    שלב פיזי – הפיכת העצמאות לגופות
2.    שלב רוחני – כניסת רוח לגופות: בני אדם חיים

דברי הגולים:
פסוק 11: ההסבר של ה' לבשר/ משמעות החזון
העצמות האלה כל בית ישראל המה
הנה אומרים
יבשו עצמותינו = יובש רוחני = חוסר רוחני = חוסר אמונה בה'
אבדה תקוותינו – אין תקווה סיכוי לשוב מן הגולה לארץ
נגזרנו עלינו – ניתקו אותנו מארצנו = ארץ החיים

ייאוש מוחלט

הם חושבים שה' שופט אותם לפי תפיסת גמול לדורות

פסוק 12:
"הנה אני פותח את קברותיכם
והעלתי אתכם אל אמדת ישראל"

בפסוקים 12:
"הנה אני פותח את קברותיכם  (פתיחת הקברים)
והעלתי אתכם מקברותיכם (העלאת הגופות)
והבאתי אתכם אל אדמת ישראל (חזרה/שיבה לארץ ישראל)
וידעתם אני ה' (הכרה/קבלה של ה' כאל)
בפתחי את קברותיכם
ובעלותי אתכם מקברותיכם
ונתתי רוחי בכם וחייתם
והנחתי אתכם על אדמתכם
וידעתם כי אני ה'
דיברתי ועשיתי "(1. הבטחה לחזור לארץ בעקבות: חזרה בתשובה וריצוי העונש. 2. החזרת הגולים לארצם)(עצמות = קיבוץ הגלויות בישראל, עצים= איחוד שתי הממלכות)

עץ 1: "ליהודה ולבני ישראל חבריו"
עץ 2: "ליוסף עץ אפריים וכל בית ישראל (שאר השבטים) חבריו..." 
מסמל את חיבור ממלכת יהודה וישראל. (כל ישראל מתאחדים)

אין תגובות:

פרסום תגובה