יום שבת, 3 בנובמבר 2012

ירמיהו כ"ח - סיכום


ירמיהו כ"ח - סיכום

יש לציין שמה שבסוגריים הוא לא חלק מהתורה הכתובה, אלא אלו הצעות לפירוש

נבואת חנניה (נביא שקר, חנייה הוא נביא שקר)
בעוד שנתיים ימים

1.           "אני משיב אל המקום הזה את כל כלי בית ה' אשר לקח נבוכדנאצר מלך בבל ויביאם בבלה"
  ↓
תחום דתי – בניית בית המקדש

2.           "ואת יכניה... מלך יהודה ואת כל גלות יהודה הבאים בבלה אני משיב אל המקום הזה"
תחום מדיני, חידוש עצמאות יהודה בהנהגת המלך יהויכן.

התגשמות הנבואה:
התגשמות שתי ההבטחות מותנת בשבירת עול בבל=הצלחת המרד של צדקיהו על בבל.
חנניה מבטיח שהמרד יצליח, שעול בבל ישבר בעוד שנתיים ימים.

דברי חנייה שונים מדברי ירמיהו כי ירמיהו דיבר על 70 שנות ישיבה בגולה).

חטא – לא שלחך ה'...=נביא שקר
עונש – הנני משלחך מעל פני האדמה=מות
עיקרון הענשה: מידה כנגד / תחת מידה.

אין תגובות:

פרסום תגובה