יום שני, 26 בנובמבר 2012

אזרחות י"א – זכויות אדם ואזרח – תרגול+תשובות פתרונות


אזרחות י"א – זכויות אדם ואזרח – תרגול                                  
זהו /ציינו והציג את זכויות האדם הבאות לידי ביטוי, בכל אחד מהמקרים הבאים: 
1. הצנזורה בצבא מאפשרת האזנה לטלפונים וקריאת מכתבי חיילים ללא ידיעת החיילים.
 
הזכות ל:  _______________ הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם      ___________________________
______________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו:__________________________________________________

 2. לצורך סלילת כביש חוצה ישראל היה  צורך להפקיע קרקע שהיתה  בבעלות מס' תושבים באזור .
   הזכות ל:  _______________ הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם  ______________________________
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו:____________________________________________________

3. הרשות המקומית החליטה על סגירת רחוב בו מתגוררים תושבים דתיים, בזמן תפילת שבת.
הזכות ל:  _______________ הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם      _____________________________
______________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו:____________________________________________________
4 . בעריכת חיפוש בביתו של אדם, ללא צו מבית המשפט, נפגעת הזכות ל___________________________
הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו:____________________________________________________

5. בראיון באחד מעיתוני סופש ביקר, יו"ר האופוזיציה, בחריפות את ראש הממשלה ופעילויותיו עד המבצע האחרון.
  הזכות ל:  _______________ הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם  ______________________________
____________________________________________________________________________.
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו:  __________________________________________________.
6.  זהה/י את הזכויות עליהן מבקשים להגן  במשפטים הבאים:
א. "לא תרצח"      -הזכות ל:  _______________ הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם      _____________________________________________________________
           הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו: ______________________________________
ב.       "והדרת פני זקן" : הזכות ל:  _______________ הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם      ___________ ________________________________________________
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו:_______________________________________
ג."לא תלך רכיל בעמך"  הזכות ל:  _______________ הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם      ________________________________________________________________  
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו___________________________________________.


הצעות לפיתרון / תשובות
אזרחות י"א – זכויות אדם ואזרח – תרגול                                  
זהו /ציינו והציג את זכויות האדם הבאות לידי ביטוי, בכל אחד מהמקרים הבאים: 
1. הצנזורה בצבא מאפשרת האזנה לטלפונים וקריאת מכתבי חיילים ללא ידיעת החיילים.
  הזכות ל:  פרטיות.  הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל
זכותו הטבעית של כל אדם לחיות ללא חשיפה, התערבות או חדירה לחייו. זכותו של אדם שלא יחדרו לתחומו הפרטי ללא רשותו. זכותו של אדם שלא יגעו בחפציו ובגופו ו/או יאספו לגביו מידע ו/או יפרסמו פרטים על אודותיו ללא הסכמתו.
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו: מכיוון שמדובר לחדירה של מכתבים אישיים לחיילים ללא רשות החיילים ובהאזנה לטלפונים ללא רשות, הרי שמדובר בהפרת הזכות לפרטיות.

 2. לצורך סלילת כביש חוצה ישראל היה  צורך להפקיע קרקע שהיתה  בבעלות מס' תושבים באזור .
   הזכות לקניין. הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל להיות בעל רכוש, לשמור עליו וליהנות ממנו ללא חשש שיילקח ממנו. אין לעשות שימוש בקניינו של אדם ללא רשותו. קניין יכול להיות חומרי (מוחשי – קרקע, בית, כסף וכו') או רוחני (זכויות יוצרים, רישום פטנט על שמו וכו'). אין לסלף, לפגום או לשנות יצירה שיש לגביה זכויות יוצרים.

הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו: כאשר מפקיעים קרקעות, שזה בעצם רכוש, של תושבים, הרי שמדבור בלקיחת רכוש ללא רשות.

3. הרשות המקומית החליטה על סגירת רחוב בו מתגוררים תושבים דתיים, בזמן תפילת שבת.
הזכות ל:  חופש דת. הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם      להאמין ולקיים את מנהגי הדת וטקסי הפולחן.
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו: סגירת רחוב בו מתגוררים תושבים דתיים הוא חלק מקיום מנהגי הדת .
4 . בעריכת חיפוש בביתו של אדם, על ידי משטרה, ללא צו מבית המשפט, נפגעת הזכות להליך הוגן.
הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם הנמצא בהליך משפטי שזכויותיו הטבעיות לא ייפגעו  מעבר למה שנדרש לצורך החקירה והמשפט. מטרת הזכות למנוע פגיעה לא מוצדקת  בזכויות היסוד של האדם ולהגן על זכויותיו מפני שרירות השלטון.       
על-מנת להבטיח את קיומו של הליך משפטי הוגן ננקטים אמצעים שונים כגון:
אין לערוך חיפוש בביתו של אדם ללא צו בית-משפט.
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו: מכיוון שחלק מהליך  הוגן, הוא איסור לחפש בבית של מישהו ללא צו בית משפט, הריי שדבר כזה הופר על ידי המשטרה.

5. בראיון באחד מעיתוני סופש ביקר, יו"ר האופוזיציה, בחריפות את ראש הממשלה ופעילויותיו עד המבצע האחרון.
  הזכות ל:  חופשת העיתונות. הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם  אחת הדרכים החשובות למימוש חופש הביטוי עיתונות חופשית פירושה תקשורת עצמאית, שאינה תלויה בשלטון.
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו: מכיוון שמבקרים את ראש הממשלה בעיתון, וראש הממשלה הוא השלטון, וחופש העיתונות אומר במפורש, תיקשורת עצמאית, שאינה תלויה בשלטון.
6.  זהה/י את הזכויות עליהן מבקשים להגן  במשפטים הבאים:
א. "לא תרצח"      -הזכות לחיים. הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם      הזכות לחיים ולביטחון משמעה ש זכותו הטבעית של כל של כל אדם לחיות מבלי לחשוש מפגיעה גופנית או נפשית (פיזית או מילולית) המסכנת את חייו או פוגעת בשלמות גופו. וחובת  המדינה לספק לאדם את ההגנה הדרושה, כלומר להגן עליו מפני פגיעה
           הסבר למה חשבת שמדובר בזכות: כיוון שמדובר המקרה של פגיעה גופנית ופיזית המסכנת ופוגעת בשלמותו של חיי אדם, מדובר על זכות זו.
"והדרת פני זקן" : הזכות ל:  כבוד.  הצג:זוהי זכותו הטבעית של כל אדם שלא להיות נתון ליחס משפיל ומעליב. מקורה של  זכות זו בתחושתו הסובייקטיבית של האדם ובדימויו העצמי. כל פגיעה  בכבודו העצמי  של האדם  - העלבה, השפלה פיזית או מילולית -  היא פגיעה בזכותו של הפרט (האדם) לכבוד.
ב.    
הסבר למה חשבת שמדובר בזכות זו: מכיוון שבמקרה זה מדובר על כיבוד הזקן, גם מדובר פה בזכות לכבוד, שמירה הכבוד של האדם שלא יהיה נתון ליחס משפיל ומעליב.

אין תגובות:

פרסום תגובה