יום שבת, 24 בנובמבר 2012

חלקים כוללים במשפט מחובר ומורכב


חלקים כוללים במשפט מחובר ומורכב

חלקים כוללים יכולים להופיע גם במשפט מחבור או במשפט מורכב. במקרה כזה יש לבדוק באיזה משפט נמצאים החלקים הכוללים: בפסוקית, בעיקרי או באיברים.
ונציין לגבי אותו משפט שהוא משפט בעל חלקים כוללים.

[מי ש(מילת שיעבוד) רוצה לקנות דולקים בעבר](פסוקית נושא), (נאלץ לפתוח(נשוא מורחב)) חשבון מט"ח, לקנות (חלק מנשוא כולל) מט"ח מהבנק ולמכור (חלק מנשוא כולל) אותו חזרה. → משפט מורכב בעל חלק עיקרי כולל (בעל חלקים כוללים).

המשפט ללא סימנים:
מי שרצה לקנות דולרים בעבר, נאלץ לפתוח חשבון מט"ח, לקנות מט"ח מהבנק ולמכור אותו חזרה.[דמי כיס(נושא) הם(אוגד) חיוניים והכרחיים(נשוא כולל) עבור ילדים]איבר א', [ולכן]+ [מומלץ לתת להם דמי כיס(מושא) כל שבוע ביום קבוע]איבר ב'.  → איבר א': משפט פשוט בעל חלקים כוללים. איבר ב': משפט פשוט.


המשפט ללא סימנים:
דמי כיס הם חיוניים והכרחיים עבור ילדים, ולכן מומלץ לתת להם דמי כיס כל שבוע ביום קבועאין תגובות:

פרסום תגובה