יום שני, 12 בנובמבר 2012

החוקים במדינת ישראל ביטוי למדינה יהודית - אזרחות(יש לציין שחומר זה לקוח מאתר, סיכומים.נט, ואינו נכתב כאן)

(למעבר לאתר לחצו כאן)

החוקים במדינת ישראל ביטוי למדינה יהודית - אזרחות


החקיקה במדינת ישראל : ביטוי למדינה יהודית
חוקים יהודיים דתיים :
הסבר – חוקים שיש בהם ביטוי לדת היהודית, חוקים המשקפים קיום תורה ומצוות הלכה למעשה.
חוק בתי דין רבניים :
מעניק סמכות ייחודית לבתי הדין הרבניים לדון ולפסוק בדיני אישות (נישואין וגירושין) בין יהודים על פי ההלכה.
חוק שעות עבודה ומנוחה :קובע את יום השבת והחגים כימי מנוחה רשמיים ליהודים. "ושבתת בו מכל מלאכה". אין להעביר עובד בימים אלא על פי היתר של שר העבודה.
חוק חג המצות (איסור חמץ) :אוסר על בעלי עסקים יהודיים להציג מוצרי חמץ בפומבי למכירה או לצריכה במשך כל ימי חג הפסח.
חוק איסור גידול חזיר :החוק אוסר על גידול חזירים בארץ, חוץ מאזורים שבהם מרוכזת אוכלוסייה לא יהודית ולא מוסלמית.
חוקים יהודיים לאומיים :
הסבר – חוקים שיש בהם ביטוי ללאום היהודי, חוקים המשקפים את המדינה כמדינת העם היהודי ומטרתם להבטיח שמדינת ישראל תהיה מדינת העם היהודי, בעלת רוב יהודי וריבונות יהודית.
חוק השבות :החוק מעניק לכל יהודי את הזכות לעלות לארץ זכות זו מוקנית גם לבן זוגו, ילדיו ונכדו. מתוקף זכות זו מוענקת לכל יהודי אזרחות ישראלית על פי חוק האזרחות.
חוק האזרחות :
אזרחות ישראלית מוענקת אוטומטית לכל יהודי שעולה לארץ ישראל, המביע נכונות לקבל אזרחות של המדינה, במקרים מסוימים אפילו לפני שעלה לארץ.
חוק יסוד מקרקעי ישראל :
מקרקעי ישראל כוללים את קרקעות המדינה, רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל. החוק קובע שהבעלות על כל מקרקעי ישראל לא תועבר אם במכר או בדרך אחרת וכי ניתן רק לחכור קרקעות מדינה. לקרן הקיימת לישראל יש תקנון מיוחד האוסר החכרת קרקעות ללא יהודים.
חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ ישראל :
מעניק מעמד חוקי להסתדרות הציונית ולסוכנות היהודית וקובע כי תפקידם בגיוס כספים, בהתיישבות חקלאית ובקליטת העלייה.
החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם :
החוק מאפשר להעמיד לדין נאצים ועוזריהם על פשעיהם נגד היהודים בתקופת המשטר הנאצי בגרמניה.
חוקים יהודיים תרבותיים :
הסבר – חוקים שיש בהם ביטוי לתרבות, להיסטוריה ולמורשת היהודית ומטרתם להקנות צביון תרבותי יהודי לאזרחי המדינה היהודיים.
חוק רשות השידור :בחוק נקבע מהן מטרות השידור הציבורי (רדיו וטלוויזיה). אחת מהן היא לחזק את הקשר בין אזרחי המדינה היהודית למורשתם היהודית.
חוק חינוך ממלכתי :
חוק המדגיש את חשיבות הנחלתה של התרבות היהודית.
חוק יסודות המשפט  :
החוק קובע כי אם קיימת בעיה משפטית שאין לה מענה בחוקים הקיימים, יש להחליט ולהכריע לגביה ברוח עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.
חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה :
החוק קובע שיום כ"ז בניסן יוקדש מדי שנה בשנה להתייחדות עם זכר השואה ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם.

אין תגובות:

פרסום תגובה