יום ראשון, 11 בנובמבר 2012

פסוקית מושא + פסוקית מושא בדיבור ישיר


פסוקית מושא

ניתן להבדיל אותם לשני סוגים:

1.   פסוקית מושא שמילת השעבוד שלה בנויה מ:

   מילת יחס + (מי/מה) + ש...

(את מי ש...)
(על מי ש...)
(את מה ש...)
(במי ש...)
(למי ש...)

דוגמה:

שוחחתי עם מי שבנה את ביתי (פסוקית מושא)  (עם מי ש = פסוקית)

ראיתי את מה שהמליצו לח לראות בקולנוע (פסוקית מושא) (את מה ש = פסוקית)


2.   מילות השעבוד: ש, כי, אם ובנוסף כל מילות השאלה וניתן להמיר את הפסוקית בצירוף "את הדבר".

שמעתי (ש(מילת שיעבוד)נתניהו וליברמן התאחדו(פסוקית מושא))
(שמעתי את הדבר)


התלמידים שאלו (מתי(מילת שיעבוד)תתקיים הבחינה) פסוקית מושא)
(התלמידים שאלו את הדבר)

התלמיד נעדר מבית הספר (כי(מילת שיעבוד)היה חולה(פסוקית תיאור סיבה))

התלמיד אמר (כי(מילת שיעבוד)נעדר מבית הספר בשל מחלתו(פסוקית מושא)).
פסוקית מושא בדיבור ישיר

כאשר הפסוקית היא ציטוט זוהי פסוקית בדיבור ישיר.
במקרה כזה אין מילת שיעבוד, יש נקודתיים ומירכאות.

ראש הממשלה מסר(:"אפגש עם חברי מפלגתי שבוע הבא".(פסוקית מושא))  (סימן זיהוי, ראש הממשלה מסר את הדבר)
כאשר פסוקית בדיבור ישיר באה בתחילת המשפט יביאו רק מירכאות ללא נקודתיים.

לדוגמה
"אפגש עם מפלגתי", מסר ראש הממשלה.

כדי להמיר מדיבור ישיר לדיבור עקיף צריף להשמיט את הנקודתיים והמירכאות ולהוסיף מילת שיעבוד, ולשנות את הגוף בתור הפסוקית מגוף ראשון לגוף שלישי (אם צריך).

אין תגובות:

פרסום תגובה