יום חמישי, 1 בנובמבר 2012

י"ח יחזקאל סיכום


י"ח יחזקאל

העם/הגולים: "אבות יאכלו בוסר(ממיליון סנופי: (שנאמר על פרי) פג, שאינו בשל די הצורך, שאינו מוכן לקטיף, שטעמו מר או חמוץ.) ושיני הבנים תקהינה (1. איבדו את חדותן. 2. נחלשו)

מבטא ייאוש:
הסבר המשל: האבכות אוכלים פרי שאינו בשל ושיני הבנים מאבדות את חדותן או נחלשות.

הנמשל: האבות חטאו, הבנים נענשים ← גמול לדורות  (ייאוש ממצבם בגולה)

יחזקאל בשם ה': "הנפש החוטאת היא תמות" ← גמול אישי ← לעודד לחזרה בתשובה ← שיבת העם לארצו=גאולה.
הנימוק: "הֵן כָּל-הַנְּפָשׁוֹת לִי הֵנָּה, כְּנֶפֶשׁ הָאָב וּכְנֶפֶשׁ הַבֵּן לִי-הֵנָּה..." (לחצו למקור), פירוש:  כל הנפשות שוות בעיני אדוניי כי הוא ברא את כולם.

פסוקים 5-9: צדיק וגמולו
"איש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה (נהג ביושר)"
1 אל ההרים לא אכל = לא אכלת מקורבנות האלילים שהוקרבו על ההרים
2. עיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל = לא עבד אלוהים אחרים (גלל- צואה/כינוי גנאי לאלילים)
3. "את אשת רעשו לא טימא" – לא קיים מגע מיני עם אישה נשואה לאחר: לא נאף.
4. אל אישה נידה (בתקופת מחזור) לא יקרב" – לא נגע / התקרב אל אישה בתקופת מחזור (אישה במחזור נחשבת טמאה)/
5. "איש לא יונה" – איש לא רימה את הזולת.
6. חֲבֹלָתוֹ חוֹב יָשִׁיב" – המלווה החזיר ללווה את העירבון/פיקדון/משכון שקיבל ממנו על מנת להבטיח את החזר ההלוואה.
7. "גזלה לא יגזול" – לקיחת דבר השייך לאחר בכוח ובגלוי (גזל חמור יותר מגניבה)
8."לחמו לרעב ייתן ועירום יכסה בגד" – עוזר לנזקקים מלחמו לעירום נותן בגדים.
9. "בנשך (ריבית) לא ייתן ותרבית לא ייקח" – לא לוקח ריבית עבור הלוואה שנתן לנזקק.
10. "מעוול ישב ידו" – נמנע ממעשים שיש בהם חוסר יושר/הגינות.
"משפט אמת יעשה בין איש לאיש" – שיפוט צודק/הוגן.

סיכום: "בחוקותיי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת (=שמר/קיים את כל מצוות ה') חיה יחיה (תפיסת גמול אישית)"


בפסוקים הבאים הוא חוזר על כל אלה ואומר שמי שלא מקיים את החוקים האלו הוא ימות, מי שמקיים הוא יחיה, בלי קשר למה שהיה אביו או או סבא שלו (חוטא או לא) כל בנאדם הוא לעצמו בפני אדוניי.

דברי יחזקאל עשויים לעודד את הגולים ולגרום להם לחזור בתשובה כי:

א.גורלם ייקבע עפ"י מעשיהם האחרונים ולכן:אם יחזרו בתשובה,יזכו לגאולה.
ב.כיוון שאדם אינו יודע את יום מותו, כדאי לו למהר לחזור בתשובה.פסוקים 29-32:לב חדש ורוח חדשה

בפסוק 30 אומר יחזקאל לגולים:"שובו והשיבו מכל פשעיכם,ולא יהיה למכשול עוון"=יחזקאל קורא לגולים לחזור בתשובה,להפסיק לחטוא וכך העוונות שלהם לא יהיו להם למכשול,ואז ה' יגאל אותם.
בפסוק 31 חוזר יחזקאל על הדברים שאמר לגולים בפסוק 30:"השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם,ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה".יחזקאל קורא לגולים להפסיק לפשוע ולשנות את התנהגותם.
יחזקאל משתמש במטאפורה:"עשו לכם לב חדש ורוח חדשה".כוונת יחזקאל:על הגולים להתחיל לחשוב אחרת(הלב נתפס במקרא כאיבר המחשבה).אם הגולים יחשבו אחרת,הם יווכחו לראות שגם המציאות שלהם תיראה אחרת.
אם לא יישמעו הגולים להצעת יחזקאל,אם ימשיכו לחטוא הם צפויים למוות.החוטאים ייענשו "ולמה תמותו בית ישראל?! כי לא אחפוץ במות המת ... והשיבו וחיו" (פס' 31-32).
ה' אינו רוצה במוות של בני אדם ולכן כדאי להם לשנות את ההתנהגות.
בביטוי "לא אחפוץ במות המת"(פס ' 32) יש קושי הגיוני:איך אפשר להמית אדם שמת?
הפתרון\יישוב הקושי:הרשע עדיין לא מת,עדיין לא נענש על חטאיו,אבל אם ימשיך לחטוא,הוא ייענש בעונש מוות. המצב נקרא על שם הסוף הצפוי לאדם אם יבחר להמשיך לחטוא.


 אוצר מילים
עון – פשע, חטא, עברה
נשך – ריבית
אישה נידה – אישה במחזור
בושר – פרי לא בשל
גלל- צואה/כינוי גנאי לאלילים

אין תגובות:

פרסום תגובה