יום שלישי, 30 באוקטובר 2012

אוצר מילים vocabulary

אוצר מילים vocabulary

commit - לבצע
afterword - אחרית דבר
content - תוכן
manipulating - מניפולציה
was corny - היה נדוש
washroom - חדר כסיסה
review - לסקור - לבחון - לבדוק
exploit - לנצל/לעשוק
fascinated - מוקסם
a chain - שרשרת
disposal - רשות/שליטה
rub - לשפשף
dump - שפך
expenditure - הוצאה
buns - לחמניות
combat - להילחם
contact - ליצור קשר עם
waft - לנדוף
onto - על/על פני/על גביי

אין תגובות:

פרסום תגובה