יום שלישי, 30 באוקטובר 2012

Count That Day Lost

Count That Day Lost

If you sit down at set of sun
And count the acts that you have done,
And, counting, find
One self-denying deed, one word
That eased the heart of him who heard,
One glance most kind
That fell like sunshine where it went --
Then you may count that day well spent.

But if, through all the livelong day,
You've cheered no heart, by yea or nay --
If, through it all
You've nothing done that you can trace
That brought the sunshine to one face--
No act most small
That helped some soul and nothing cost --
Then count that day as worse than lost. 
George Eliot

*self-denying/self-denial
  *deed-מעשה
*ease-להקל
*glance-מבט
*live-long  - להאריך ימים                                    
* yea - לקבל
*nay - לדחות
*trace - להתחקות
*soul - נשמה
*cheer- לעודד - encourage
*yea or nay - כן או לא / לקבל או לדחות

אין תגובות:

פרסום תגובה