יום חמישי, 18 באוקטובר 2012

פסוקיות תיאורים

                            פסוקיות תיאורים


פסוקיות משלימות פועל מתארות את הזמן, המקום, הסיבה (וכו') של הפועל - יהיו פסוקיות תיאורים.

פסוקית תיאור מקים ← מילות פתיחה: במקום ש..., למקום ש..., ממקום ש...

פסוקים תיאור זמן ← כש..., כאשר, בזמן ש..., לפני ש..., אחרי ש..., לאחר ש...

פסוקית תיאור סיבה ← כיוון ש..., מפני ש..., משום ש...,היות ש..., הואיל ו..., כי

פסוקית תיאור תכלית ← כדי ש..., על מנת ש...  שמא, פן, לבל (שמא=פן=בל=כדי שלא...)

פסוקית תיאור ויתור ← אף על פי ש..., על אף ש..., אף פי, גם אם

פסוקית תיאור תנאי ← אם, בתנאי ש..., במקרה, לו=אילו=אילולא-אילמלא= תנאי בטל.

פסוקית תיאור אופן ← כפי ש..., באופן ש..., כמו ש..., כך ש...

אין תגובות:

פרסום תגובה