יום ראשון, 7 באוקטובר 2012

ביסוס השלטון הנאצי

התבססות השלטון הנאצי - מעבר מדמוקרטיה לנאציזם


שלב א' - ממינוי היטלר לקאנצלר ועד לפירסום חוקי נירנברג (ינואר 1933 - ספטמבר 1935)

פעולות הנאצים בשלושה תחומים עיקריים - לכלל הגרמנים צווים וחקיקה
 תעמולה חינוך ותרבות, נאציפיקציה
 טרור והפעלת כוח
 * ביטול זכויות האדם באמצעות פקודות לשעת חירום: "צו חירום להגנת העם והמדינה"
*שינוי בתכני לימוד והדפסת ספרי לימוד חדשים התאומים את המסרים האידיאולוגיים 
*שריפה הרייכסטאג  וההכרזה על מצב חירום
*חוק ההסכמה
*שריפת ספרים
*ליל הסכינים הארוכות (S.A)
*חוק פיזור המפלגות (ביטולן)
*החלפת מנהלים ומורים בחלק מבתי הספר
*הקמת מחנות ריכוז (דכאו)
*גיוס חובה וחיוב בשבועת נאמנות לפיהרר
*הקמת מסגרות נוער של המפלגה הנצאית
*חיזוק והעצמת יחידות ה- ס.ס (S.S) -מאסרים שרירותיים של פעילים פוליטיים (סוציאליזם, קומוניסטים)
*תהליך האחדה
*תעמולה בראשית השר גבלס

*פיזור האיגודים המקצועיים והקמת "חזית העבודה"1. צעד ראשון - שריפת הרייכסטאג - בינואר 1933 היטלר הופך לקאנצלר (ראש הממשלה) בדרך חוקית בגרמניה הדמוקרטית, כאשר למפלגה הנאצית יש רק 33% קולות ברייכסטג. היטלר מחליט לזכות ברוב, בדרך חוקית ולכן הוא מפזר את הרייכסאג וקבוע בחירות חדשות בחודש מרס 1933. כשבוע לפני הבחירות הוצת הרייכסטאג והנאצים האשימו את הקומוניסטים. דבר ששימש עילה (תירוץ) לבקש מנהשיא להוציא צו חירום - "צו חירום להגנת העם והמדינה". הצו הזה הפל את גרמניה למדינת משטרה וחיסול הדמוקרטיה.
*הוצאת המפלגה הקומוניסטית מחוץ לחוק ומאסרים לרבים מחבריה.
*הטלת מגבלות זכויות האזרח - הגבלות על חופש אישי, חופש / זכות דיבור, חופש עיתונות, החרמת רכוש ועוד.
*מעצרים ללא משפט

איזה עיקרון אידאולוגי מתבטא בצעד זה?
שליטת הקומניזם - הקומוניזם הוא אויב המפלגה הנאצית משום שהקומוניסטים מאמינים בשיוויון בין בני אדם ללא מעמדות ואילו הנאצים מאמינים בחוסר שיוויון בין הגזים והקומוניזם הוא תוצר של היהודים.

שליטת הדמוקרטיה - הנאציזם נגד זכויות פרט, נגד שיוויון בפני החוק. הדמוקרטיה היא משטר מנוון. (רקוב, פסול, בו החלשים מקבלים זכויות)


2. צעד שני - יומיים לאחר פתיחת הרייכסטאג, נחקק חוק ההסמכה - חוק זה מסמיך את הממשלה ברשותו של היטלר לחוקק חוקים ללא שיתוך בית הנבחרים אפילו אם החוק מנוגד לחוקה הגרמנית (התקבל ברוב של 44% לעומת 84%)


מה המשמעות של חוק ההסמכה?
חוק זה מבטל את רפובליקת ויימאר ואת החוקה הדמוקרטית הגרמנית. ביטול הפרדת הרשויות ואיחודן בידי היטלר.
היטלר הוא מעל החוק והחוקה, הוא קובע את החוקה ולא כפוף לה. חוק זה שימש משענת חוקית לשלטון הדיקטטורי של היטלר.

איזה עיקרון אידאולוגי מתבטא בצעד זה? 
עיקרון המנהיג.

3. צעד שלישי - חוק פיזור המפחגות - ביטול המפלגות - לאחר חוק ההסמכה נקבע בחוק שהמפלגה הנאצית היא המפלגה היחידה בגרמניה.
החל תהליך פיזור כל המפלגות, החרת רכוש של המפלגות, סגירת עיתונים של מלפגות ומעצרים.
גרמניה הופכת לדיקטטורה בעלת משטר חד מפלגתי

איזה עיקרון מתבטא בצעד זה?
שלילת הדמוקרטיה.

4. צעד רביעי - ליל הסכינים הארוכות - ב-30 ביוני 1934 נרצחו כאלף אנשי S.A ביום אחד ביניהם המפקד ארנסט ראהם. ארגון ה S.A (פלוגות הסער, מדים חומים) ליווי את היטלר מראשית דרכו. הם היו בני המעמד הנמוך, מובטלים, בריונים. 
מספר חברי האירגון גדל מאלף איש ל-4 מיליון. אנשי ה S.A רצו ודרשו להפוך לצבא גרמניה החדשה, דרישה נוספת, מהפכה חברתית כלומר לקדם את השכבות החדשות על חשבון בעלי התעשייה, בעלי ההון.
היטלר ראה בהם אספסוף שמתאים לקרבות רחוב, לא לצבא מקצועי כמו כן  לא רצה לפגוע בתעשיינים ובבעלי ההון. הוא חשש שהם עלולים ליפגוע בכוחו.
כעת משעלה לשלטון, אין לו צורך בהם. לכן במבצע שכונה ליל הסכינים הארוכות נרצחו כאלף מאנשי ה- S.A ובכך חוסלה האופוזיציה של היטלר (ההתנגדות).
מה המשמעות של ליל הסכינים?
*חיזוק כוחו של היטלר על ידי שימוש בטרור. חיסול ה S.A בו ראה היטלר אירגון מסוכן המסכן את כוחו ותפקידו במשטר הנאצי.
*אירגון ה S.S הופך לגרעין האיכות של המשטר הנאצי, נאמן להיטלר ומחזק את כוחו.

איזה עיקרון אידאולוגי מובא בצעד זה?
עיקרון המנהיג. (מחזק את כוחו על ידי חיסול מתנגדים)

5. צעד חמישי - חוק ייחוד תפקידי נשיא וראש ממשלה וראש הצבא.
עם מותו של הנשיא הינדנבורג בשנת 1934 מחליט היטלר לאחד בין תפקידי הנשיא, ראש הממשלה והמפקד העליון של כוחות הצבא כאשר יוס לצבא הוא חובה והחיילים נשבעים אמונים באופן אישי (לא למדינה). כך הופך היטלר למנהיג הבלעדי הכל יכול של גרמניה.

איזה עיקרון אידאולוגי מובא בצעד זה?
עיקרון המנהיג, פיהרר.

6. צעד שישי - תהליך האחדה - איחוד, ארגון מחדש של גרמניה בכל תחומי החיים ברוח האידאולוגיה הנאצית:
* ביטול המבנה הסדראלי של גרמניה (מבנה של 18 מדינות שהיו אוטונומיים), בכול מדינה מונה מושל נאצי מטעמו של היטלר.
* ביטול כל האיגודים המקצועיים ואיסור שביתות והקמת חזית העבודה הגרמנית 
* השתלטות על אמצעי התקשורת, החינוך והתרבות.
* הקמת תנועת נוער מגיל 6-18.

7. צעד שביעי - הקמת מחנה ריכוז - הוצאת צווי חירום איפשרו להיטלר להפעיל טרור כנגד כל מי שנחשב בחוסר נאמנות. כנגד כל הדמוקרטים, אנשי השמאל, הוקמו בתי דין ששפטו כל מי שנאשם כמתנגד לאידאולוגיה הנאצית, אלפי בני אדם נכלאו במחנות ריכוז (גרמנים), שם שרר משטר נוקשה, אלים. לשם ביצוע המשימות הוקמו גופי משטרה מיוחדים ביניהם בלטה המשטרה החשאית (הגסטאפו) שעצרו אנשים ברחוב על סמך שמועה בלבד. מחנה הריכוז הראשון הוקם בדכאו לאחר מכן בכניילד.
האסירים ספגו השפלות, עינויים, רבים מתו מהתנאים הקשים.


במה הטרור עזר להיטלר לבסס את שלטונו:
לחסל מתנגדים, העברת ביקורת על שלטונו ולהשיג באמצעות הפחדה "אחדות גרמנית".


תעמולה חינוך תרבות

חינוך: המטרה לחנך וליצור אדם חדש על פי השקפת העולם הנאצי. הוקמה לשכת התרבות של הרייך, בראשות גבלס, החינוך הקיף את בתי הספר ואת ארגוני הנוער והספורט. הושם דגש על הוראת תורת הגזע (מקצוע ביולוגיה, ספורט, היסטוריה). לשכה זו מינתה את מנהלי בית הספר, המורים..  כאשר כולם חויבו לציית למנהיג ולמולדת.
כל פרי הלימוד שלא התאימו לאידאולוגיה נשרפו ובמוקם הובאו ספרים חדשים.
הוקמה תנועת נוער "היטלר יוגנד" = תנועת נוער היטלראי, כל הנוער מגיל 8 עוד 15 מאורגן בתנועה זו כאשר המטרה היית אימון גופני, פיתוח אופי של לוחם, הערצת כוח. בנות הוכשרו להיות אימאות טובות.
המצטיינים נשלחו לבתי הספר מיוחדים של המפלגה.

בתחום התרבות: העיתונות, הקולנוע, האומנות - כולם היו כפופים ללשכת התרבות, העיתון הנפוץ ביותר הוא העיתון  "דר שטרימר" שהפיץ תעמולה אנטישמית. כל החדשות "הוכתבו מלמעלה", בתחום הקולנוע הושם דגש על סרטי תעמולה אנטישמיים, סרטים שמפארים את הפיהרר. האומנות (ציירים, פסלים...) כולם מטרתן להאדיר את הרייך, את המנהיג וליצור תחושת אחדות.

תעמולה: התעמולה הוכנסה ככלי שליטה והשפעה תרבותי. היא פינתה להמונים, לרגש, לייצר ולא לתבונה.
התעמולה לא הציגה את העובדות כמו שהן וגם לא תוכנית פעולה ממשית. מטרת התעמולה היא פיקוח וצנזורה על כל התחומים.
היטלר הבין את העוצמה שיש לתעמולה (לשטיפות המוח). הוא הבין כי האדם (הפרט) חושש להיות לבד והוא שואף להיות חלק ממסגרת, להרגיש בטוח.
שלב שלישי / שלב ג' - ביסוס המשטר הנאצי  1936-1939

במשטר הנאצי הכלכלה נשלטת על ידי המדינה. עם עליית היטלר לשלטון היו בגרמניה כשישה מיליון מובטלים, אינפלציה דוהרת ומשבר כלכלי עמוק.

מטרותיו של היטלר
*לבנות גרמניה חדשה ומשוכללת
* לצמצם את האבטלה ולהעלות את רמת החיים
*לחמש ולתעש את גרמניה לקראת מלחמה
*להפוך למעצמה בעלת משק אוטרקי (כלומר ללא תלות בייבוא)

הפעלות שנעשו
*תוכנית ארבע השנים (1936) - במרכז התוכנית לחמש את גרמניה - גיוס טוטלי של כל המשאבים לקראת מלחמה. הקימו תעשיות צבאיות ואזרחיות וסללו כבישים והוקמו חברות ענק לפיתוח אוצרות הטבע.
התעשייה הצבאית התפתחה באמצעות עבודות כפייה של נערים ונערות שעבדו במחנות עבודה של תנועות הנוער.

*עידוד ייצור מקומי - לשם כך הוגבל היבוא והופעל לחץ לקנות רק תוצרת מקומית.

*ביטול האיגודים המקצועיים ובמקומם הקמת "חזית העבודה הגרמנית" - גוף שנישלט על ידי המפלגה שייצג את העובדים ואת המעבידים, הוא קבע את שכר המינימום, דאג לשעות הפנאי של העובדים ונאסרו שביתות.

*תהליך ריזציה - תהליך השתלטות על רכוש היהודים וסילוק היהודים ממקומות העבודה, דבר שסייע לצימצום האבטלה.

אין תגובות:

פרסום תגובה