יום חמישי, 18 באוקטובר 2012

משלימי פועל - מושא, תיאורים, תרגול עם תשובות

                                                       משלימי פועל

ישנם שני סוגים של משלימי פועל:
1. תאורים.
2. מושא.

תיאור - משלים פועל לא מוצרך (לא חייבים אותו) אשר מתאר את פועל מבחינות שונות: זמן, מקום, סיבה אופו וכו'.

תיאור זמן - מתאר את זמן הפעולה, עונה על השאלות: מתי? ממתי? למתי? וכו'.

לדוגמא:

נסעתי (נושא+נשוא) לתל אביב (תיאור מקום) אתמול בערב (תיאור זמן)

תיאור מקום: מתאר את המקום של הפעולה, ועונה על שאלות מקום: היכו? להיכן.. וכו'...

תיאור סיבה - מתאר את הסיבה. עונה על השאלות: למה? מדוע?.

מילים הפותחות תיאור סיבה: בגלל,עקב, בעקבות, בשך, בגין, בזכות, מפאת.

תיאור תכלית (תכלית=מטרה) - מילים הפותחות תיאור תכלית: לשם, למען, כדי ל...., ל..., בשביל, לכבוד, לקראת...

תיאור ויתור (משהו שמנוגד לציפיות) - למרות מה התחרשה הפעולה. מילים הפתוחות תיאור ויתור: למרות, על אף, חרף...

תיאור אופן - עונה על השאלות: איך? באיזו צורה?

תיאור תנאי - במקרה של..., בתנאי של..., ללא (אם לא)מושא - מושא הוא משלם פועל מוצרך, כלומר פועל צריך אותו, בלעדיו המשפט אינו שלם.
נזהה את המושא על פי שתי דרכים:

א. על השאלות: עונה על השאלות: בעלמ"א

ב - במי? במה?
ע - עם מי? עם מה? על מי?
ל - למה? למי?
מ - ממי? ממה?
א - את מי? את מה? מה?

*צירוף שמתחיל במילה את...=מושא (רוב הפעמים) (ניתן גם להוסיף את המילה "את" בראש ככלי עזר,

ב. על דרך השלילה, אם זה לא תיאור ← זה מושא

דוגמאות:

התינוק ישן כל הבוקר (תיאור זמן)

השרברב תיקן את הברז (מושא) כל הבוקר (תיאור זמן)

(אם לא ניתן להשמיט מהמשפט ← מושא)

הוראה: סמן את המילים המסומנות בקו, באחד משלושת ההגדרות המתאימו

להבנת הנושא צירפנו תרגילים ולאחר מכן יש תשובות:

הוא ביקש מהבנק הלוואה לרכישת דירה

ביום העצמאות הנשיא מעניק פרס לחיילים מצטיינים

רועי נמנה עם צוות מתנדבים במגן דוד אדום

המתרחצים התעלמו מאזהרותיו של המציל

הוא חזר על הפעולה שלוש פעמיםלתשובות רדו למטה(שימו לב שפתרתי גם את המילים שהם לא ביקשו, וכתבתי גם מהו הנושא והנשוא, דברים שעוזרים לנו למצוא את שאר הדברים)

הוא (נושא) ביקש (נושא) מהבנק (מושא) הלוואה (מושא) לרכישת דירה (לוואי)

ביום העצמאות הנשיא (נושא) מעניק (נשוא) פרס (מושא) לחיילים מצטיינים (מושא)

רועי נמנה עם צוות  מתנדבים (מושא)  במגן דוד אדום (לוואי)

המתרחצים (נושא) התעלמו (נשוא) מאזהרותיו (מושא) של המציל (לוואי)

הוא חזר על הפעולה (מושא) שלוש פעמים (תיאור אופן/כמות)
אין תגובות:

פרסום תגובה