יום שלישי, 2 באוקטובר 2012

הזהויות הטריגונומטריות היסודיות משוואות טריגונוטריות - פתרונות כלליים משוואות טריגונומטריות - פתרונות מיוחדים:

מקרא:
/ - לחלק
^ שורש
a - אלפא או זווית כלשהי
b - בטא או זווית כלשהי
* - כפול
 הזהויות הטריגונומטריות היסודיות -סינוס וקוסינוס וטאנגנץ'cos^2a = 1-sin 2 a

cos(90-a)=sin a
cos(180-a)=-cosa
cos(-a)=cosa
cos(a+360)=cosa
sin^2=1-cos^2a
sin(90-a)=cosa
sin(180-a)=sina
sin(-a)= - sina
sin(a+360)=sina

tga = 1/(tg(90-a))    

tg(180-a)=-tga

1+cot^2a = 1/(sin^2a)

tga = sina/cosa

tg(-a) = -tga
1+tg^2a = 1/(cos^2a))


sin(a+b)=sina*cosb+cosa*sinb

sin(a-b)=sina*cosb-cosa*sinb


cos(a+b)=cosa*cosb-sina*sinb

cos(a-b)=cosa*cosb+sina*sinb
sin2a=2sinacosa
cos2a=2cos^2a-1=1-sin^2a=cos^a-sin^2a


משוואות טריגונוטריות - פתרונות כלליים
cosx=cosa
x1=a+360k
x2=-a+360k

sinx=sina
x1=a+360k
x2=(180-a)+360k


tgx=tga
x=a+180k

cotx=cota
x=a+180k


משוואות טריגונומטריות - פתרונות מיוחדים:

cosx=0
x=90+180k


cosx=1
x=360k

cosx=-1
x=180+360k

cotx=0
x=90+180k

sinx=0
x=180k

sinx=1
x=90+360k

sinx=-1
x=-90+360k

tgx=0
x=180k


תגובה 1: