יום שלישי, 23 באוקטובר 2012

נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לבחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל לשאלונים מס' 654 ,653 ,652 ,917553 ,917554 ,917555 ,98 ,36541 ,917521 ,917531


נוסחאות ונתונים בפיזיקה

נספח לבחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל
לשאלונים מס' 654 ,653 ,652 ,917553 ,917554 ,917555 ,98 ,36541 ,917521 ,917531
נוסחאות
מכניקה עמוד 2
אלקטרו מגנטיות 3
קרינה וחומר עמוד 5
פעילויות מעבדה עמוד 6


נתונים 
קבועים בסיסיים עמוד 6
פירוש קיצורי היחידות עמוד 7
קשרים בין יחידות עמוד  7
נוסחאות מתמטיות עמוד 7
נתונים הקשורים בשמש ובירח עמוד  8
נתונים הקשורים בכוכבי הלכת עמוד  8
המסות של חלקיקים ואטומים אחדים עמוד 8אין תגובות:

פרסום תגובה