יום שבת, 20 באוקטובר 2012

המדיניות הנאצית כלפי יהודי גרמניה בשנים 1933-1939 (לפני מלחמת העולם השנייה)


המדיניות הנאצית כלפי יהודי גרמניה בשנים 1933-1939 (לפני מלחמת העולם השנייה)


מבוא - מאפייני האנטישמיות הנאצית:
1.השניאה ליהודים מסוברת ותלויה בגורם קבוע ובלתי משתנה - הדם והמוצא הגזעי ובכך לא ניתן לשנות או לתקן את דימוי והגורל.
2. היהודי הצטייר בעיניי הנאצים כשטן, מקור כל הרוע וההרס בעולם, כחיידק, טפיל, לובש ופושט צורה, שתכונותיו עוברות בתורשה ולכן מכן את קיומו של הגזע הארי.
3. האנטישמיות הנאצית היית האידאולוגיה הרשמית של המשטר ותפסה מקום מרכזי בפעולות נגד היהודים.

מה היו מטרות הנאצים במדיניותם נגד היהודים בגרמניה?

1. הפרדת היהודים מהחברה הגרמנית - לבודד/בידוד היהודים ודחיקתן מכל מערכות השלטון, החברה, התרבות, בגרמניה. יצירת חיץ (מהמילה מחיצה) בין יהודי לגרמנים.
2. אריזציה - העברת כוש יהודי לידי גרמנים ארים, נישול היהודים (לסלק אותם, לקחת להם ) מכל הנכסים וסילוקם מעמדות מפתח בכלכלה.
3. הגירת יהודים מגרמניה - לגרום לזירוז יציאתם של היהודים מגרמניה על מנת שגרמניה תהיה נקייה מיהודים ("יודנריין" - נקייה מיהודים)

אין תגובות:

פרסום תגובה