יום שישי, 7 בספטמבר 2012

תוכנת בשפת C#

פה אני אעלה תוכנות שלי ב c#, אני עכשיו לומד את זה, רק בהתחלה.


תכוניות בסי שארפ חינם, הסברים, לימוד #C מהיסוד, איך כותבים תוכנית ש , דוגמאות של תוכניות, תרגילים תשובות מודרכות, מדריך C# חינם תוכניות סי שארפ עם הסברים לבגרות, סי שארפ לבגרות, תרגילים לבגרות, תשובות לבגרות, סי שארפ רמת בגרות


תוכנה שהמשתמש מכנסים שני מספרים, אחרי זה הוא בוחר מספר בין 1 עד 4.

1= חיבור
2=חיסור
3=כפל
4=חילוק

ואז אחרי שהוא מקליד את שני המספרים, ובוחר פעולה, התשובה תהיה מוצגת על המסך.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int x, y;
            double z = 0, c;

            Console.WriteLine("press two numbers");
            x = int.Parse(Console.ReadLine());
            y = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("choose 1 2 3 4");
            c = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (c == 1)
                z = x + y;
            else
            {
                if (c == 2)
                    z = x - y;
                else
                {
                    if (c == 3)
                        z = x * y;
                    else
                    {
                        if (c == 4)
                            z = (double) x / (double) y;
                        else
                            Console.WriteLine("Error");
                    }
                }
                if ((c > 0) && (c < 5))
                    Console.WriteLine(z);                x = int.Parse(Console.ReadLine());

            }
        }
    }
}-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


הוראה: בנה תוכנה שפולטת שלושה ציונים לתלמיד
התוכנה צריכה לחשב ולפלוט:
ממוצע של הציונים של התלמיד
הפרש בין כל ציון לממוצע


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            double AV,T, C,  y, mark1, mark2, mark3;

            Console.WriteLine("Put three marks");

                mark1=int.Parse(Console.ReadLine());
            mark2=int.Parse(Console.ReadLine());
            mark3=int.Parse(Console.ReadLine());

            AV=(mark1+mark2+mark3)/3;
            T=(AV-mark1);
                C=(AV-mark2);
                    y=(AV-mark3);

                    Console.Write("The avarage is");
                    Console.WriteLine(" "+AV);
                    Console.WriteLine("hefreshim");
                    Console.WriteLine(T);
                    Console.WriteLine(C);
                    Console.WriteLine(y);                mark1 = int.Parse(Console.ReadLine());


        }
    }
}-------------------------------------------------------------------------------------

תוכנית שבה המשתמש מכניס מספר דו ספרתי ואז הוא מקבל את האחדות ואת העשרות של אותו מספר דו ספרתי{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int x, a , b;

            x=int.Parse(Console.ReadLine());
            a=x/10;
            b=x%10;

                Console.Write ("Asarot");
                Console.WriteLine(a);

                Console.Write("yehidot");
                Console.WriteLine(b);

       
        }
    }
}


-------------------------------------------------------------------------------------------

    int y , z , c, x;
                x = int.Parse(Console.ReadLine());
            y=x/100;
                z=x%10;
                c=x/10-y*10;
Console.Write ("Ahadot");
            Console.WriteLine (" "+z);
            Console.Write ("Asarot" );
            Console.WriteLine ( c);
            Console.Write ("meot");
              Console.WriteLine ( y);


               x = int.Parse(Console.ReadLine());


המשתמש מכניס מספר דו ספרתי ואז הוא מקבל את האחדות העשרות והמאות של אותו מספר שהוא הקיש----------------------------------------------------------------------------------------------------    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a, b, c;


a = int.Parse(Console.ReadLine());
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
            c = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (a + b >= c)

                if (a + c >= b)

                    if (b + c >= c)
                        Console.WriteLine("YES");

                    else
                        Console.WriteLine("No");

        }
    }
}

-----------------------------------------------------------------------------
תוכנית שקולטת שלושה מספרים לתוך   a  b  c  ויכולה להגיד לך אם  אפשר ליצור  מהן משולש שווה שוקיים

{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a, b, c;


a = int.Parse(Console.ReadLine());
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
            c = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (a == c)

                Console.WriteLine("YES");

            else if (c == b)

                Console.WriteLine("YES");

            else if (a == b)
                Console.WriteLine("YES");

            else 
            Console.WriteLine("NO");

                  
        }
    }
}


------------------------------------------------------------------------------------
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a, b, c;


a = int.Parse(Console.ReadLine());
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
            c = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (a*a==b*b+c*c)

                Console.WriteLine("YES");

            else if (c*c==a*a+b*b)

                Console.WriteLine("YES");

            else if (b*b==a*a+c*c)
                Console.WriteLine("YES");

            else 
            Console.WriteLine("NO");

                  
        }
    }
}


תוכנה שקולטת שלושה מספרים לתוך a b c  ואומרים האם ניתן להרכיב מהם משולש ישר זווית

---------------------------------------------------------------------------------

{


    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a, b, c;
            int x = 0;
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
            c = int.Parse(Console.ReadLine());
            if ((a + b >= c) && (a + c >= b) && (b + c >= a))
            {

                if ((a * a == b * b + c * c) || (b * b == a * a + c * c) || (c * c == b * b + a * a))
                {
                    Console.WriteLine("yashar zavit");
                    x = 1;
                }
                if ((a == b) && (b == c))
                {
                    Console.WriteLine("sve zlaot");
                    x = 1;
                }

                else
                    if ((a == b) || (b == c) || (a == c))
                    {
                        Console.WriteLine("sve sokaiim");
                        x = 1;
                    }
                if (x == 0)
                    Console.WriteLine("mesolas pasot");

            }

            else
                Console.WriteLine("lo mesolas");

            a = int.Parse(Console.ReadLine());
         

        }
    }
}


תוכנה שקולטת שלושה מספרים ואומרים האם יכול להיות משולש, ואם לא היא כותבת שלא, אם כן היא בודקת האם המשולש הוא שווה שוקיים, האם הוא שווה צלעות והאם הוא שווה שוקיים ואם הוא לא זה , לא זה ולא זה התכונה כותבת שזה משולש פשוט


----------------------------------------------------------------------------------   double x1, x2, y1, y2,m;
            Console.WriteLine("enter x1 and y1:");
            x1 = double.Parse(Console.ReadLine());
            y1 = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("enter x2 and y2:");
            x2 = double.Parse(Console.ReadLine());
            y2 = double.Parse(Console.ReadLine());

            if ((x1 < 0) && (y1 > 0))
                Console.WriteLine("x1,y1 in ravia 2");
            if ((x1 < 0) && (y1 < 0))
                Console.WriteLine("x1,y1 in ravia 3");
            if ((x1 > 0) && (y1 > 0))
                Console.WriteLine("x1,y1 in ravia 1");
            if ((x1 > 0) && (y1 < 0))
                Console.WriteLine("x1,y1 in ravia 4");


            if ((x2 < 0) && (y2 > 0))
                Console.WriteLine("x2,y2 in ravia 2");
            if ((x2 < 0) && (y2 < 0))
                Console.WriteLine("x2,y2 in ravia 3");
            if ((x2 > 0) && (y2 > 0))
                Console.WriteLine("x2,y2 in ravia 1");
            if ((x2 > 0) && (y2 < 0))
                Console.WriteLine("x2,y2 in ravia 4");


            if ((y1 == y2) || (x1 == x2))
            {
                Console.WriteLine("the sifoa is 0");
                m=0;
            }

            else
            {
                m=(y1 - y2) / (x1 - x2);
                Console.WriteLine("the sifoa is: {0}", m);
                if (m > 0)
                    Console.WriteLine("the sipoa ole");
                else
                    Console.WriteLine("the sipoa yored");
            }


            Console.WriteLine("the distance is: {0}", Math.Sqrt(Math.Pow(x1 - x2, 2) + Math.Pow(y1 - y2, 2)));


            Console.WriteLine("y={0}x+({1})",m,m*(-x1)+y1);

            Console.WriteLine("hitoh zir y:(0,{0})", m * (-x1) + y1);

            Console.WriteLine("hitoh zir x:({0},0)", -(m * (-x1) + y1)/m);


-----------------------------------------------------------------------------   double ff100, l, d, cost;

            Console.WriteLine("How many fuel (in littlers) for 100 Km?");

                ff100=double.Parse(Console.ReadLine());
                l=100/(ff100) ;

                Console.WriteLine("cost for litter fuel?");

                cost = double.Parse(Console.ReadLine());

                Console.WriteLine("the distance is (in Km)?");

               d = double.Parse(Console.ReadLine());

               Console.WriteLine("the cost for drivig {0}km in your car is {1}",d,l*d*cost );
---------------------------------------------------------------------------------

 double  a;

            Console.WriteLine("enter du-sifrati number");

            a = double.Parse(Console.ReadLine());
if ((9<a)&&100>a)
            {
             

                if (a%2==0) //zogi

                    Console.WriteLine(a+11);                 else //not zogi
             
 Console.WriteLine(a-11);            }
                else
            Console.WriteLine("the number is not du-sifrati");

----------------------------------------------------------------------------            double  avg_bagrut, p, a;

            Console.WriteLine("enter memuza shel bagrutyot");

            avg_bagrut = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("enter psihometry grade");


            p = double.Parse(Console.ReadLine());            if ((avg_bagrut < 90) && (p < 600))
            Console.WriteLine("ata lo mitkabel");

            else if((avg_bagrut >= 90) && (p >= 600))
            Console.WriteLine("ata  mitkabel");

              else if((avg_bagrut >= 90) && (p < 600))
            Console.WriteLine("do  psihomerty again");
         

            else if ((avg_bagrut < 90) && (p >= 600))
            Console.WriteLine("improve your bagrut grades");


--------------------------------------------------------------------------------------


כתוב תוכנית שפולטת על המסך בשורות נפרדות את כל המספרים שמתחלקים ב 4 בין 99-199
            int i, num, x;
            x = 199;
            for (num = 99; num < 199; num++)
            {
                x++;
                if (x % 4 == 0)


                    Console.WriteLine(x);
            }

            x=int.Parse(Console.ReadLine());


-------------------------------------------------------------------------------------
            int i,n;

            double d, a, sum=0;

            Console.WriteLine("a");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("d");
            d = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("n");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());

         
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.WriteLine(a);
                sum += a;

               a += d;
            }
            Console.WriteLine("the sum is" + sum);
            Console.ReadKey();
     Console.ReadKey();-----------------------------------------------------------------------------


        int i, n;

            double s, d, a, sum = 0;

            Console.WriteLine("enter misfar athalati");
            a = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("enter hefresh shel misfarim");
            d = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("etner misfar peamin shel sidra");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());


            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.WriteLine(a);
                sum += a;

                a += d;
            }          
            Console.WriteLine("the sum is" + sum);

            a = a - d * n;
            s = a+(n-1)*d;
            for (i = 0; i < n; i++)
            {

                Console.WriteLine((s));
                (s) -= d;


            }

            Console.ReadKey();


-----------------------------------------------------

כתוב תוכנית שקולטת 21 ציונים לכל תלמיד, על התוכנית לפלוט את כמות הציונים מעל 70 שיש לתלמיד ולכל קלט של ציון יש להודיע על מספר ציון שעומד להיקלט            int i, grade, mone=0;

            for (i=0;i<=21;i++)
            {
                Console.WriteLine("Enter mark"+i);
                grade=int.Parse(Console.ReadLine());

                if(grade>70)
                    mone++;

            }

            Console.WriteLine("the number of 70"+" "+mone);

            Console.ReadKey();-----------------------------------------------------------------------------
הוראה:
כתוב תכונת שקולטת 12 ציונים  לתלמיד כאשר בכיתה יש 20 תלמידים, על התוכנית  לקלוט ולפלוט את כמות הציונים ששווה למאה וכמות הציונים שהיא מעל 70

פיתרון


            int grd, mone100=0, mone70=0, i, j;


                    for(j=1;j<21;j++)

                     
                    {
                   

            for(i=1;i<13;i++)

            {
                Console.WriteLine("enter 12 grades for:"+j+"students, grade number"+i);

               grd=int.Parse(Console.ReadLine());

if (grd==100)
    mone100++;

else if (grd>70)
    mone70++;            }
   

            }

            Console.WriteLine("number of students who got 100:"+mone100);
            Console.WriteLine("number of students who got more than 70:" + mone70);

                    Console.ReadKey();--------------------------------------------------------------------------------------------

כתוב  תוכנית שקולטת 10 ציונים לתלמיד כאשר לכיתה יש 30 תלמידים ועל התוכנית לחשב ולפלוט את הציון הגבוה ביותר לתלמיד ואת הציונים הגבוהה ביותר מכל התלמידים
       int grd, max=0,maxt=0, i, j;


                    for(j=1;j<31;j++) //מספר תלמידים

                     
                    {


                        for (i = 1; i < 11; i++) // מספר ציונים לתלמיד
                        {
                            Console.WriteLine("enter 10 grades for:" + j + "students, grade number" + i);

                            grd = int.Parse(Console.ReadLine());                            if (max < grd)

                                max = grd;
                            if (max < grd)

                                maxt = grd;

                            if (maxt < max)
                                maxt = max;

                       
                        }
                        Console.WriteLine("the highest grade for student" + j + "is" + max);
                        max = 0;
            }                    Console.WriteLine("the highest grads" + maxt);
         
                    Console.ReadKey();

---------------------------------------------------------------------------------------------

אותה תוכנית כמו שלמעלה רק עם מספר סידורי מתי שהוא פולט את הציון הגבוה ביותר מבין כל התלמידים


  int grd, max=0,maxt=0, i, j, t=0;


                    for(j=1;j<31;j++) //מספר תלמידים

                     
                    {


                        for (i = 1; i < 11; i++) // מספר ציונים לתלמיד
                        {
                            Console.WriteLine("enter 10 grades for:" + j + "students, grade number" + i);

                            grd = int.Parse(Console.ReadLine());                            if (max < grd)

                                max = grd;
                            if (max < grd)

                                maxt = grd;

                            if (maxt < max)
                            {
                                maxt = max;
                                t = j;
                            }
                       
                        }
                        Console.WriteLine("the highest grade for student" + j + "is" + max);
                        max = 0;
            }                    Console.WriteLine("the highest grads" + t + "is"+maxt);
         
                    Console.ReadKey();


-----------------------------------------------------------------------------------------------

כתוב קטע של תוכנית שקולטת 18 זוגות של מספרים שונים ושלמים. לכל זוג יש לקלוט נתון  נוסף לתוך X, אם הנתון שנקלט הוא 1 יש לבצע סכום בין שני המספרים ולפוט אותו, אם  נקלט 2 יש לבצע כפל בין שני זוג המספרים, אם נקלט 3 יש לבצע הפרש בין שני המספרים. כל קלט אחר לתוך X יחשב כפלט לא רצוי            int x, num1, num2,i;

         
            for (i = 0; i < 19; i++)
            {
                Console.WriteLine("enter zog misfarim");
                num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
                num2 = int.Parse(Console.ReadLine());
                Console.WriteLine("1-hiboor, 2-kefel, 3-hisoor");
                x = int.Parse(Console.ReadLine());


            switch (x)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine(num1 + num2);
                    break;

                case 2:
                    Console.WriteLine(num1 * num2);
                    break;

                case 3: Console.WriteLine(num1 - num2);
                    break;

                default:
                    Console.WriteLine("pelet lo razoy");
                    break;
            }
            }

-----------------------------------------------------------------------------------            int x = 0, temp, s;
            int[] num = new int[10];
            for (int i = 0; i < num.Length; i++)
                num[i] = int.Parse(Console.ReadLine());


            for (int i = 0; i <9; i=i+2)
            {
                if (num[i] < num[i+1])
                {
                    temp = num[i];
                    num[i] = num[i + 1];
                    num[i + 1] = temp;
                 
                }
             
            }

            Console.WriteLine("hey");
            for (int i = 0; i < 9; i++)
                Console.WriteLine(num[i] + " ");            Console.ReadKey();


----------------------------------------------------------------------


   int x = 0, temp, max=0;
            int[] num = new int[10];
            num[0] = int.Parse(Console.ReadLine());
            max = num[0];
            for (int i = 1; i < num.Length; i++)
            {
                num[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (num[i] > max)
                    max = num[i];

            }

            Console.WriteLine("the max is:" + " " + max);

            Console.ReadKey();

----------------------------------------------------------------


  int x = 0, temp, max=0, min=0;
            int[] num = new int[10];
            num[0] = int.Parse(Console.ReadLine());
            max = num[0];
            min = num[0];
            for (int i = 1; i < num.Length; i++)
            {
                num[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (num[i] > max)
                    max = num[i];

                  if (num[i] < min)
                      min = num[i];

            }

            Console.WriteLine("the max is:" + " " + max);
            Console.WriteLine("the min is:" + " " + min);
            Console.ReadKey();

--------------------------------------------------------------
מינימום מקסימום
פתח וישם אלגוריתם המבצע את המשימות הבאות
א. הדפסת המספר המינימלי והמספר המקסימלי במערך
ב.מספר המערך של המספר המקסימלי והמינימלי


  int x = 0, a1=0,a2=0, max=0, min=0;
            int[] num = new int[10];
            num[0] = int.Parse(Console.ReadLine());
            max = num[0];
            min = num[0];
            for (int i = 1; i < num.Length; i++)
            {
                num[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (num[i] > max)
                {
                    max = num[i];
                    a1 = i;
                }

                if (num[i] < min)
                {
                    min = num[i];
                    a2 = i;
                }

            }

            Console.WriteLine("the max is:" + " " + max+" and the number of the array:"+ a1);
            Console.WriteLine("the min is:" + " " + min+" and the number of the array:"+a2);
            Console.ReadKey();


------------------------------------------------------------

תוכנית  של מערך חד מימדי בעל  עשרה תאים,  שצריך לשנות את סדר התאים בכך שהתא הראשון יהיה האחרון ושאר התאים יזוזו צעד אחד שמאלה.
מזיז את הערכים במערך באופן מעגלי. כל ערך יושם בתא העוקב לו, והערך האחרון יושם בתא הראשון


int temp;
            int[] num = new int[10];
         

            for (int i = 0; i < 9; i++)
              num[i] = int.Parse(Console.ReadLine());

            temp = num[8];
              for (int i = 9; i >=1; i--)
                  num[i]=num[i-1];
            num[0]=temp;
            Console.WriteLine("hey");
              for (int i = 0; i < 9; i++)
                  Console.WriteLine(num[i]);            Console.ReadKey();


----------------------------------------------------------------------------------

ממוצע
פתח ויישם אלגוריתם המבצע את המשימות הבאות:
א. הדפסת  ממוצע הערכים במערך
ב. הד]סת מספר הערכים במערך שערכם שונה מהממוצע


            int avg,sum=0, mone=0;
            int[] num = new int[10];
            for (int i = 0; i < 9; i++)
            {
                num[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
                sum += num[i];
            }

            avg = sum / 9;


            for (int i = 0; i < 9; i++)
                  if(num[i]!=avg)
            mone++;

Console.WriteLine("the avg is: "+avg+" and the number of the numbers who doesn't equel to the avg is: "+mone);            Console.ReadKey();


-------------------------------------------------------------------------

סכומים
פתח ויישם אלגוריתם הבודק ומציג הודעה הודעה האם סכום הערכים  הנמצאים במקומות הזוגיים במערך שווה לסכום הערכים הנמצאים במקומות האי זוגיים int sum = 0, mone = 0, sum1= 0;
            int[] num = new int[10];
            for (int i = 0; i < 9; i++)
            {
                num[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
             
            }

            for (int i = 0; i < 9; i = i + 2)
                sum1 += num[i];

            for (int i = 1; i < 9; i = i + 2)
            {
                sum += num[i];

            }


       
            if (sum == sum1)
                Console.WriteLine("yes it's equal");
            else
                Console.WriteLine("not, it is not equal");

            Console.ReadKey();

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


תוכנית ראשית ששולחת מספר לתת משימה ששם הוא סופר את מספר הספרות של המספר שניקלט במשימה הראשית (בתוכנית  הראשית) המספר נשלח מתת המשימה לתוכנית הראשית והוא נפלט שם


{
    class Program
    {
        static int Num(int x)

        {
           int mone=0;
         
            while (x!=0)
            {
                mone++;
                x=x/10;
            }

            return mone;
     
        }
        static void Main(string[] args)
        {
Console.WriteLine("Enter a number");

           int num=int.Parse(Console.ReadLine());


           Console.WriteLine("misfar hasfarot ho:");
            Console.WriteLine(Num(num));

            Console.ReadKey();

        }
 
    }
}

------------------------------------------------------------------------------- {
 


        static int opp_number(int x)
        {
             int n=x,mone=0,new_n=0;
            while (n != 0)
            {
             
                mone++; //מיספר ספרות
                n = n / 10;
             
            }
         
            n=x;
            for (int i = mone; i >= 1; i--)
            {
             
               new_n += (n % 10)*(int)Math.Pow(10, i-1);
               n = n / 10;

            }
            return new_n;
        }

        static void Main(string[] args)
    {
        int number;

        number = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine(opp_number(number));
        Console.ReadKey();
    }    }
}

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. פעולה המקבלת 2 מספרים שלמים ומחזירה אחד אם המספר הראשון מכיל יותר ספרות מחזירה 2 אם המספר השני מכיל יותר ספרות מחזירה 0 אם זה אותו מספר ספרות{
    class Program
    {
        static int Num(int x,int c)
        {
            int mone = 0;

            while (x != 0)
            {
                mone++;
                x = x / 10;
            }


            int mone1 = 0;

            while (c != 0)
            {
                mone1++;
                c = c / 10;
            }            if (mone > mone1)
                return 1;
            else
            if (mone == mone1)
                return 0;
            else
                return 2;
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Enter two numbers");

            int num = int.Parse(Console.ReadLine());
            int num1 = int.Parse(Console.ReadLine());


            Console.WriteLine("return:");
            Console.WriteLine(Num(num,num1));

            Console.ReadKey();

        }

    }
}
------------------------------------------------------------------------------------


פעולה מקבלת מספר וסיפרה ומחזירה אחד אם הסיפרה קיימת במספר, אחרת מחזירה שתיים

{
    class Program
    {
        static int Num(int x,int c)
        {
            int s=0;
            int n = x;
            while (x != 0)
            {

                if ((x % 10) == c)
                {
                    s++;
                }

                    n = n / 10;

                    x = n;
             
             
            }

            if (s > 0)
                return 1;

            else
                return 2;
         
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Enter a number");
         
            int num = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Enter sifra");
            int num1 = int.Parse(Console.ReadLine());            Console.WriteLine("aim asifra mofia ba misfar-1, aim lo mofia 2");
            Console.WriteLine(Num(num,num1));

            Console.ReadKey();

        }

    }
}


-------------------------------------------------------------------------------------------


 class Program
    {
        static int Num(int x,int c)
        {
            int s=0;
            int n = x;
            while (x != 0)
            {

                if ((x % 10) == c)
                {
                    s++;
                }

                    n = n / 10;

                    x = n;
             
             
            }
            if(s==1)
                return 1;

            else
                return 2;
         
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Enter a number");
         
            int num = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Enter sifra");
            int num1 = int.Parse(Console.ReadLine());            Console.WriteLine("aim asifra mofia ba misfar paam ahat-1, aim lo 2");
            Console.WriteLine(Num(num,num1));

            Console.ReadKey();

        }

    }
}


-----------------------------------------------------------------------------------
הפעולה מקבלת מערך בשם A. ומחזירה מערך בשם B המכיל עבור כל איבר שבמערך A את מספר ספרותיו


class Program
    {


        static int Num(int x)
        {
            int mone = 0;

            while (x != 0)
            {
                mone++;
                x = x / 10;
            }

            return mone;

        }
        static int[] fun(int[] arr)
        {
            int i;
            int[] p = new int[10];
            for (i = 0; i < p.Length; i++)
            {
             
                p[i] = Num(arr[i]);

            }
            return p;
        }


       static void Main(string[] args)
        {

            int i;
            int[] a = new int[10];
            int[] b = new int[10];
            for (i = 0; i < 10; i++)
           a[i]=int.Parse(Console.ReadLine());
           b=fun(a);

           Console.WriteLine("the sfarot is:");
           for (i = 0; i < 10; i++)
               Console.WriteLine(b[i]);
           Console.ReadLine();
        }
    }
}
   

----------------------------------------------------------------------------------------------

{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            int levana = 0, zhoba = 0, tosapot, op = -1, sum = 0, sum1 = 0,sum2=0;
   
                Console.WriteLine("for gvina levana press 1, for gvina zhoba press 2, aim lo roze press 0");
            op = int.Parse(Console.ReadLine());
            while (op != 0)
            {
                sum2=0;
             
                    levana = 0;
                    zhoba = 0;

                    if (op == 1)
                    {
                        sum1++;
                        Console.WriteLine("number of krihim?");
                        levana = int.Parse(Console.ReadLine());
                        if (levana >= 10)
                        {
                            sum += (levana * 10) - 20;
                             sum2 += (levana * 10) - 20;
                        }
                        else
                        {
                            sum += levana * 10;
                            sum2 += levana * 10;
                        }
                    }

                    if (op == 2)
                    {
                        sum1++;
                        Console.WriteLine("number of krihim?");
                        zhoba = int.Parse(Console.ReadLine());
                        if (zhoba > 10)
                        {
                            sum += (zhoba * 12) - 20;
                             sum2 += (zhoba * 12) - 20;
                        }
                        else
                        {
                            sum += zhoba * 12;
                            sum2 += zhoba * 12;
                        }
                    }

                    Console.WriteLine("leosif hisbey tibol press 1, lo leosif press 2");
                    tosapot = int.Parse(Console.ReadLine());
                    if (tosapot == 1)
                    {
                        sum = sum + zhoba + levana;
                        sum2 = sum + zhoba + levana;
                    }


                    Console.WriteLine("ze ole: " + sum2);

                    Console.WriteLine("for gvina levana press 1, for gvina zhoba press 2, aim lo roze press 0");
                    op = int.Parse(Console.ReadLine());


             

            }

                Console.WriteLine("misfar of hazmanot: " + sum1);
                Console.WriteLine("letashloom: " + sum);

                Console.ReadKey();
         
        }
    }
}

------------------------------------------------------------------------------------------------א.


  static int[] Al(int age)
        {
            int[] arr = new int[3];
            for (int i = 0; i < arr.Length;i++ )
            {
                arr[i] = 0;
            }
         
            if (age >= 16)
                arr[1] = 1;
            if (age >= 18)
                arr[2] = 1;

            return arr;
        }ב.


{
    class Targil_10
    {

        static int[] Al(int age)
        {
            int[] arr = new int[3];


            arr[0] = 1;
            arr[1] = 0;
            arr[2] = 0;


            if (age >= 16)
                arr[1] = 1;
            if (age >= 18)
                arr[2] = 1;

            return arr;
        }

        public static void Main(string[] args)
        {
            int makpeza = 0, jakuzi = 0, seona = 0, age;

            Console.WriteLine("enter age please: ");
            age = int.Parse(Console.ReadLine());


            while (age >= 12)
            {
           
                int[] counter = Al(age);
                makpeza += counter[0];
                jakuzi += counter[1];
                seona += counter[2];


                Console.WriteLine("enter age please: ");
                age = int.Parse(Console.ReadLine());


            }
            Console.WriteLine(makpeza + " motar lhem lmakpeza");
            Console.WriteLine(jakuzi + " motar lhem jakuzi");
            Console.WriteLine(seona + " motar lhem seona");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}


------------------------------------------------------------------------------

א.


 static int bodek(int [] arr)
        {
            int mone = 0; i=0;
            while (i < arr.Length && arr[i] >= 0)
                i++;

            while (i < arr.Length && arr[i] < 0)
            {
                mone++;
                i++;
            }

            return mone;
        }

ב.  class Almog
  {
        public static int bodek(int[] arr)
        {
            int mone = 0, i = 0;
            while (i < arr.Length && arr[i] >= 0)
                i++;

            while (i < arr.Length && arr[i] < 0)
            {
                mone++;
                i++;
            }

            return mone;
        }


   
        public static int[] lemale(int n)
        {
            int[] arr = new int[n];
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(i + "enter misfar shalem  ");
                arr[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
            return arr;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
     
            int n = 83;
            int[] a = new int[n+1];
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
                a[i] = 0;

            int m = 672, k;
       
            int[] b;
            for (int i = 0; i < m; i++)
            {
                b = lemale(n);
                k = bodek(b);
                a[k]++;
            }

            Console.WriteLine("misfar arrays without mofa shlili: " + a[0]);

     
            for (int i = 1; i < n; i++)
                if (a[i] == i)
                    Console.WriteLine(i + "\t" + a[i]);

        }
    }
}


------------------------------------------------------------------------------------
פעולה שמקבלת מערך  ומכניסה לו ערכים אקראיים בין 2 ל 50
ופעולה ראשית שפולטת אותם
class Program
    {
        static void Randarr(int[] num)
        {
            int i;
            Random randNum = new Random();
            for (i = 0; i < num.Length; i++)
            {
                num[i] = randNum.Next(2, 51);
            }
        }


        static void Main(string[] args)
        {
            int j, n;
            Console.WriteLine("enter goldel of array");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int[] arr = new int[n];
            Randarr(arr);
            for (j = 0; j < n; j++)
            {
                Console.Write(arr[j] + " ");
            }
        }
    }
}

-----------------------------------------------------------------------
א.


      public static int add (int num, int digit)
        {
            return num * 10 + digit;
        }
ב.


  public static int add(int num, int digit)
        {
            return num * 10 + digit;
        }

        public static int markiv(int num)
   {
            Console.Write("enter sifra");
            int digit = int.Parse(Console.ReadLine());
   while (digit != 0 && digit != 9)
   {
   num = add (num, digit);
   Console.Write("enter sifra ");
                digit = int.Parse(Console.ReadLine());
   }
   num = add (num, digit);
   return num;
   }


ג.

class Almog
    {

        public static int add(int num, int digit)
        {
            return num * 10 + digit;
        }

        public static int markiv(int num)
        {
            Console.Write("enter sifra");
            int digit = int.Parse(Console.ReadLine());
            while (digit != 0 && digit != 9)
            {
                num = add(num, digit);
                Console.Write("enter sifra ");
                digit = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
            num = add(num, digit);
            return num;
        }

        public static void Main(string[] args)
        {
            int mone = 0, n=980;
          
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.Write(" enter sifra ben 1 le 8 ");
                int num = int.Parse(Console.ReadLine());

                num = markiv(num);
                Console.WriteLine(num + " : ma shehoyag ");

                if (num % 10 == 9)
                    mone++;
            }
            Console.WriteLine("mone = " + mone);
        }
    }
}-------------------------------------------------------------------------------------------
כתוב קטע תוכנית שמגדירה מערך דו מימדי [8,5] בשם arr ומאפס את כל התאים


class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[8, 5];
            for (int i = 0; i < 8; i++) // שורות
                for (int j = 0; j < 5; j++) // עמודות
                    arr[i,j]=0;
            //i=שורות
            //j=עמודות
        }
    }

--------------------------------------------------------------------------------
כתוב קטע תוכנית שקולט לתוך מערך דו מימדי בשם
arr
כאשר המערך בגודל
[10,6]
לפי שורות


{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[10,6];
            for (int i = 0; i < 10; i++) // שורות
                for (int j = 0; j < 5; j++) // עמודות
                    arr[i,j]=int.Parse(Console.ReadLine());
            //i=שורות
            //j=עמודות
        }
    }
}

-----------------------------------------------------------------------

כתוב תוכנית שקולטת לתוך מערך דו מימדי
arr
בגודל
[10,6]
נתונים שלמים לפי עמודות

{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[10, 6];
            for (int i = 0; i < 10; i++) // עמודות
                for (int j = 0; j < 5; j++) // שורות
                    arr[j,i]=int.Parse(Console.ReadLine());

        }
    }
}


---------------------------------------------------------------------

כתוב תוכנית שמאפסתו את העמודה הרביעית של  מערך דו מימדי
arr
בגודל
[8,5]
נתונים שלמים לפי עמודות

{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[8, 5];
            for (int i = 0; i < 8; i++) // עמודות
        
                    arr[i,4]=int.Parse(Console.ReadLine());

        }
    }
}

-------------------------------------------------------------------------

כתוב קטע תוכנית שקולטת למערך דו מימדי בגודל
[5,5]
שמאפסת את האלכסון הראשי

{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[5, 5];

            // קליטת נתונים למערך
            for (int i = 0; i < 5; i++) // שורות
                for (int j = 0; j < 5; j++) // עמודות
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());            for (int i = 0; i < 5; i++)   // מאפס את האלכסון הראשי   
                arr[i, i] = 0;

        }
    }
}


---------------------------------------------------------------------------

כתוב קטע תוכנית שקולטת למערך דו מימדי בגודל
[5,5]
שמאפסת את האלכסון המשני


class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[5, 5];

            // קליטת נתונים למערך
            for (int i = 0; i < 5; i++) // שורות
                for (int j = 0; j < 5; j++) // עמודות
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());            for (int i = 0; i < 5; i++)   // מאפס את האלכסון המשני   
                arr[i, 4-i] = 0;

        }
    }
}


---------------------------------------------------------------------
כתוב קטע תוכנית שקולטת מספרים שלמים למערך ממדי שלם בגודל 
[5,5]
על קטע התוכנית לסכם את כל תוכן התאים של שורה 2


{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[5, 5];

            // קליטת נתונים למערך
            for (int i = 0; i < 5; i++) // שורות
                for (int j = 0; j < 5; j++) // עמודות
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());

            int sum = 0;//צובר
            for (int g = 0; g < 5; g++)
                sum += arr[2, g]; // מסכם את כל תוכן התאים של שורה 2

            Console.WriteLine(sum);

        }
    }
}

-------------------------------------------------------------------

כתוב תכונית שקולטת נתונים שלמים וחיובים לתוך מערך דו מימדי בגודל 
[7,9]
על התוכנית להחליף את תוכן התאים בין השורה הראשונה לאחרונה{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[7, 9];

            int i, j, x;            // קליטת הנתונים לתוך המערך
            for (i = 0; i < 7; i++)
            {
                for (j = 0; j < 9; j++)
                {
                    Console.WriteLine("please enter a number");
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
                }
            }

                     // כאן מתבצעת ההחלפה בין השורה הראשונה לאחרונה
            for (i = 0; i < 9; i++)
            {
                x = arr[0, i];
                arr[0, i] = arr[6, i];
                arr[6, i] = x;            }
        }
    }
}

---------------------------------------------------------------------------------------

{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[7, 9];

            int i, j, x;            // קליטת הנתונים לתוך המערך
            for (i = 0; i < 7; i++)
            {
                for (j = 0; j < 9; j++)
                {
                    Console.WriteLine("please enter a number");
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
                }
            }

                     // כאן מתבצעת ההחלפה בין העמודה הראשונה לאחרונה
            for (i = 0; i < 7; i++)
            {
                x = arr[i, 0];
                arr[i, o] = arr[i, 8];
                arr[i, 8] = x;            }
        }
    }
}

--------------------------------------------------------------------

תוכנית אשר קולטת לתוך מערך דו מימדי של שלוש על שלוש את הנתונים ואז פולטת בסדר של טבלה{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[3,3];
            for (int i = 0; i < 3; i++) // שורות
                for (int j = 0; j < 3; j++) // עמודות
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
            {
                for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                {
                    Console.Write(arr[i, j]+" ");

                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey();


        }
    }
}


-----------------------------------------------------------------------------------

שימוש נכון במשתנה תו
char{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            char ch;
            Console.WriteLine("write yout frist letter");

            ch = char.Parse(Console.ReadLine());

            if (ch == 'a')
            Console.WriteLine("almog");

         
            if (ch == 'b')
            Console.WriteLine("bibi");


            if (ch == 'c')
                Console.WriteLine("cici");

            if (ch == 'd')
            Console.WriteLine("david");


        }
    }
}-----------------------------------------------------------------------

שימוש נכון במשתנה בוליאני

{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            bool x;

            int c, z;

            c = int.Parse(Console.ReadLine());
           z = int.Parse(Console.ReadLine());

           if (c > z)
               x = true;
           else
               x = false;           if (x == true)
               c = c + 3;

           if (x == false)
               z = z + 3;

           Console.WriteLine(c + " " + z);

           Console.ReadKey();
        }
    }
}

----------------------------------------------------------------------------------
תוכנית שקולטת למערך דו מימדי של שלוש על שלוש (שלוש עמודות ושלוש שורות) ומאפסת את האלכסון הראשי וגם רואים את זה בפליטה של המערך הדו מימדי בצורה טבלה


{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            {

                int[,] arr = new int[3, 3];
                for (int i = 0; i < 3; i++) // שורות
                    for (int j = 0; j < 3; j++) // עמודות
                        arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());


                for (int i = 0; i < 3; i++)   // מאפס את האלכסון הראשי   
                    arr[i, i] = 0;                for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
                {
                    for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                    {
                        Console.Write(arr[i, j] + " ");

                    }
                    Console.WriteLine();
                }


                    Console.ReadKey();
                }
            }
        }
    }
--------------------------------------------------------------------------
תוכנית שקולטת למערך דו מימדי של שלוש על שלוש (שלוש עמודות ושלוש שורות) ומאפסת את האלכסון המשני וגם רואים את זה בפליטה של המערך הדו מימדי בצורה טבלה


{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            {

                int[,] arr = new int[3, 3];
                for (int i = 0; i < 3; i++) // שורות
                    for (int j = 0; j < 3; j++) // עמודות
                        arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());


                for (int i = 0; i < 3; i++)   // מאפס את האלכסון המשני
                    arr[i, 2-i] = 0;                for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
                {
                    for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                    {
                        Console.Write(arr[i, j] + " ");

                    }
                    Console.WriteLine();
                }


                    Console.ReadKey();
                }
            }
        }
    }


-----------------------------------------------------------------------

תוכנית שקולטת למערך דו מימדי של שלוש על שלוש (שלוש עמודות ושלוש שורות) ומאפסת את האלכסון הראשי ואת האלכסון המשני וגם רואים את זה בפליטה של המערך הדו מימדי בצורה טבלה


{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            {

                int[,] arr = new int[3, 3];
                for (int i = 0; i < 3; i++) // שורות
                    for (int j = 0; j < 3; j++) // עמודות
                        arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());


                for (int i = 0; i < 3; i++)   // מאפס את האלכסון הראשי   
                    arr[i,  i] = 0;                for (int i = 0; i < 3; i++)   // מאפס את האלכסון המשני   
                    arr[i, 2 - i] = 0;

                for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
                {
                    for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                    {
                        Console.Write(arr[i, j] + " ");

                    }
                    Console.WriteLine();
                }


                Console.ReadKey();
            }
        }
    }
}-----------------------------------------------------------------------------------

כתוב פעולה שתקבל בפרמטר מערל דו ממדי
mat
ומספר שורה
row
ותחזיר 1 אם כל האיברים בשורה
row
הם מספרים עוקבים ו-0 אחרת


{
    class Program
    {
        public static int bodek (int[,] mat,int row)
        {
            int count=0;
            int c =mat.GetLength(1);
            for (int x = 0; x < c - 1; x++)
            {
                if ((mat[row, x] - mat[row, x + 1]) != -1)
                    count++;

            }
            if(count==0)
                return 1;
            else
                return 0;
        }


        static void Main(string[] args)
        {
            {
                int row;
       int[,] mat = new int[3, 3];
                for (int i = 0; i < 3; i++) // שורות
                    for (int j = 0; j < 3; j++) // עמודות
                        mat[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());


                for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
                {
                    for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                    {
                        Console.Write(mat[j, i] + " ");

                    }
                    Console.WriteLine();
                }

                Console.WriteLine("enter number of row");
                row=int.Parse(Console.ReadLine());


                if (bodek(mat, row) == 1)
                    Console.WriteLine("tov");


                if (bodek(mat, row) == 0)
                    Console.WriteLine("lo tov");
                Console.ReadKey();
            }
        }
    }
}


--------------------------------------------------------------------------------------------


{
    class Program
    {
        public static int bodek(int[,] mat, int row)
        {
            int count = 0;
            int c = mat.GetLength(1);
            for (int x = 0; x < c - 1; x++)
            {
                if ((mat[row, x] - mat[row, x + 1]) != -1)
                    count++;

            }
            if (count == 0)
                return 1;
            else
                return 0;
        }


        public static bool bodek1 (int[,] mat)
        {
            int mone=0;
               int l = mat.GetLength(0);
               for (int k = 0; k < l; k++)
                   if (bodek(mat, k) == 1)
                       mone++;

               if (mone > l / 2)
                   return true;

               else
                   return false;
             

                }


        static void Main(string[] args)
        {
            {
                int row;
                int[,] mat = new int[3, 3];
                for (int i = 0; i < 3; i++) // שורות
                    for (int j = 0; j < 3; j++) // עמודות
                        mat[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());


                for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
                {
                    for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                    {
                        Console.Write(mat[j, i] + " ");

                    }
                    Console.WriteLine();
                }

                Console.WriteLine("enter number of row");
                row = int.Parse(Console.ReadLine());


                if (bodek(mat, row) == 1)
                    Console.WriteLine("tov");


                if (bodek(mat, row) == 0)
                    Console.WriteLine("lo tov");                if (bodek1(mat) == true)
                    Console.WriteLine("very good");
                else
                    Console.WriteLine("very bad");                Console.ReadKey();
            }
        }
    }
}----------------------------------------------------------------------


{
    class Program
    {
        public static void  time(int[] arr)//קולט שעת התחלה וסיום עבודה ושם במערך מספר שעות עבודה במשך כל יום
        {
             int s=0;
                int f=0;
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
            {
                s = int.Parse(Console.ReadLine());
                f = int.Parse(Console.ReadLine());

                arr[i] = f - s;
            }
        }

        public static int sum(int[] arr)//מחזיר את סכום שעות העבודה של כל החודש כלומר כל המערך
        {
            int sum=0;
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
            {
                sum += arr[i];

            }

            Console.WriteLine(sum);

            return sum;
        }

        public static int montsalary(int sum)
        {
            int msalary = 0;//משכורת חודשית
            if (sum > 160)
            {
                msalary = 160 * 50;
                sum -= 160;
                msalary += sum * 70;
            }
            else
            {
                msalary = sum * 50;
            }
            Console.WriteLine(msalary);
            return msalary;
       
         
        }

     


        static void Main(string[] args)
        {
              for(int w=0;w<2;w++)
            {

              int[] arr;
            arr = new int[3];
            time(arr);

            for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
                Console.WriteLine(arr[i]);            montsalary(sum(arr));            }
            Console.ReadKey();
        }
        }
    }


------------------------------------------------------------------------תוכנית שקולטת לתוך מערך של שלוש על שלוש נתונים שלמים וחיוביים, ומחליפה את המספר המקסימלי בכל טור עם האלכסון המשני
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int max=0;
            int pos=0;
            int rep;
            int[,] arr = new int[3, 3];

            // קליטת נתונים למערך
            for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
            {
                for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                {
                    Console.Write(arr[j, i] + " ");

                }
                Console.WriteLine();
            }


            for(int i=0;i<3;i++)//עמודות
                for (int j = 0; j < 3; j++)//שורות
                {
                    if (j == 0)
                    {
                        max = arr[j, i];
                        pos = j;
                    }
                    else
                        if (arr[j, i]> max)
                        {
                            max = arr[j, i];
                            pos=j;
                        }
                    if (j == 2)
                    {
                        rep = arr[pos, i];
                        arr[pos, i] = arr[2 - i, i];
                        arr[2-i, i] = rep;

                    }


                }


            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();

              for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
            {
                for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                {
                    Console.Write(arr[j, i]+" ");

                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey();


        }
    }--------------------------------------------------------------------


תוכנית שקולטת לתוך מערך של שלוש על שלוש נתונים שלמים וחיוביים, ומחליפה את המספר המינימלי בכל טור עם האלכסון המשני    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int min=0;
            int pos=0;
            int rep;
            int[,] arr = new int[3, 3];

            // קליטת נתונים למערך
            for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
            {
                for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                {
                    Console.Write(arr[j, i] + " ");

                }
                Console.WriteLine();
            }


            for(int i=0;i<3;i++)//עמודות
                for (int j = 0; j < 3; j++)//שורות
                {
                    if (j == 0)
                    {
                        min = arr[j, i];
                        pos = j;
                    }
                    else
                        if (arr[j, i]< min)
                        {
                            min = arr[j, i];
                            pos=j;
                        }
                    if (j == 2)
                    {
                        rep = arr[pos, i];
                        arr[pos, i] = arr[2 - i, i];
                        arr[2-i, i] = rep;

                    }


                }


            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();

              for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
            {
                for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                {
                    Console.Write(arr[j, i]+" ");

                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey();


        }
    }

--------------------------------------------

תוכנית שקולטת לתוך מערך של שלוש על שלוש נתונים שלמים וחיוביים, ומחליפה את המספר המינימלי בכל טור עם האלכסון הראשי


    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int min=0;
            int pos=0;
            int rep;
            int[,] arr = new int[3, 3];

            // קליטת נתונים למערך
            for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
            {
                for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                {
                    Console.Write(arr[j, i] + " ");

                }
                Console.WriteLine();
            }


            for(int i=0;i<3;i++)//עמודות
                for (int j = 0; j < 3; j++)//שורות
                {
                    if (j == 0)
                    {
                        min = arr[j, i];
                        pos = j;
                    }
                    else
                        if (arr[j, i]< min)
                        {
                            min = arr[j, i];
                            pos=j;
                        }
                    if (j == 2)
                    {
                        rep = arr[pos, i];
                        arr[pos, i] = arr[i, i];
                        arr[i, i] = rep;

                    }


                }


            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();

              for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
            {
                for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                {
                    Console.Write(arr[j, i]+" ");

                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey();


        }
    }--------------------------------------------------------------------------------
תוכנית שקולטת לתוך מערך של שלוש על שלוש נתונים שלמים וחיוביים, ומחליפה את המספר המקסימלי בכל טור עם האלכסון הראשי    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int max=0;
            int pos=0;
            int rep;
            int[,] arr = new int[3, 3];

            // קליטת נתונים למערך
            for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
            {
                for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                {
                    Console.Write(arr[j, i] + " ");

                }
                Console.WriteLine();
            }


            for(int i=0;i<3;i++)//עמודות
                for (int j = 0; j < 3; j++)//שורות
                {
                    if (j == 0)
                    {
                        max = arr[j, i];
                        pos = j;
                    }
                    else
                        if (arr[j, i]> max)
                        {
                            max = arr[j, i];
                            pos=j;
                        }
                    if (j == 2)
                    {
                        rep = arr[pos, i];
                        arr[pos, i] = arr[i, i];
                        arr[i, i] = rep;

                    }


                }


            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();

              for (int j = 0; j < 3; j++) // שורות
            {
                for (int i = 0; i < 3; i++) // עמודות
                {
                    Console.Write(arr[j, i]+" ");

                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey();


        }
    }----------------------------------------------------------------

{
    class Program
    {

        public static int mat(int []b,int k)
        {

            while (b[k] != -1)
            {
                k = b[k];

            }
            return k;
         
 

        }        public static void dopli(int[] a,int [] b)
        {
            int [] d = new int [5];
            int kfi = 0;
            for (int c = 0; c < a.Length; c++)
            {
                d[mat(b, a[c])]++;

            }
            for(int f=0; f<5; f++)
                if (d[f] > 1)
                {
                    Console.WriteLine("kfilooyot");
                    kfi = 1;
                    break;
                }
            if(kfi!=1)
                    Console.WriteLine("maslool takin");
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("enter b");

            int [] b = new int [5];
            for (int i=0; i<5; i++)
                b[i]=int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("enter a");

            int[] a = new int[2];
            for (int i = 0; i < 2; i++)
                a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());


            Console.WriteLine("enter k");
            int k=int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine(mat(b,k));
            dopli( a, b);
            Console.ReadLine();


        }
    }
}-----------------------------------------------------------------------{
    class Program
    {
        static bool bokek(int num)
        {
            if (num > 1)
                return true;

            else return false;
             

        }

        static void Main(string[] args)
        {
            bool g;
            int num;
            num=int.Parse(Console.ReadLine());

            g = bokek(num);


            if (g == true)
            Console.WriteLine("true");

            else
             
            Console.WriteLine("false");

            Console.ReadKey();

        }
    }
}---------------------------------------------------

נתונה מחרוזת
st
התווים במחרוזת יכולים להיות האותיות מ
A
עד
Z
כולל שני התווים והתו רווח.
במחרוזת יש מילים המורכבות מאותיות בלבד, ואחרי כל מילה יש רווח אחד בלבד. התו הראשון במחרוזת הוא אות
כתוב קטע תוכנית שימנה ויציג כפלט את מספר המילים במחרוזת המסתיימות באות
Y
לדוגמא העבור המחרוזת
HAPPY BIRTHDAY TO YOU
קטע התוכית יציג כפלט את המספר 2{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            string st = Console.ReadLine();
            int count = 0;
            for (int i = 1; i < st.Length; i++)
                if (st[i] == ' ' && st[i - 1] == 'Y')
                    count++;
            Console.WriteLine("count={0}", count);

            Console.ReadKey();


        }
    }
}--------------------------------------------------------

מביא באקראי מספרים רנדומלים בין 5 ל 12 ואם יש את המספר 8 הוא סופר אותו במונה


{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

   int[] numArr = new int[36];
            Random Rnd = new Random();
            int count = 0;
            for (int i = 0; i < numArr.Length; i++)
            {
                numArr[i] = Rnd.Next(5, 13);
                if (numArr[i] == 8)
                    count++;
            }
            Console.WriteLine("count= {0}", count);


            Console.ReadKey();

        }
    }
}

---------------------------------------------------------------
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double g1, g2, g3;
            double avg;
            int mone=0;
            for (int i = 0; i < 3; i++)
            {
                Console.WriteLine("enter name:");
                string st = Console.ReadLine();
                g1 = int.Parse(Console.ReadLine());
                g2 = int.Parse(Console.ReadLine());
                g3 = int.Parse(Console.ReadLine());
                avg = ((g1 + g2 + g3) / 3);

                if (avg>85)
                    avg=avg+5;

                if (avg > 100)
             
                    avg = 100;


                if (avg = 100)
                    mone++;
             
                Console.WriteLine("name: "+st+"; grade: "+avg);


            }


            Console.WriteLine("number of students who got 100: " + mone);

        }
    }
}--------------------------------------------------------------------{
    class Program
    {


   public static int c_rows(int[,] arr,int r)
        {
            int count=0;
            for (int i = 0; i < 3; i++)
                if (arr[r, i] == 1)
                    count++;
            return count;

        }

        public static int c_col(int[,] arr, int c)
        {
            int count = 0;
            for (int i = 0; i < 3; i++)
                if (arr[i, c] == 1)
                    count++;
            return count;
        }

        public static int sor(int[,] arr,int r,int c)
        {
            if (arr[r, c] == 0)
                return 0;
            if (c_rows(arr, r) == c_col(arr, c))
                return 1;
            return 0;
        }

         static void Main(string[] args)
        {
            int count_sor = 0;
            int[,] arr = new int[3, 3];
            for(int i=0;i<3;i++)
                for(int j=0;j<3;j++)
                    arr[i,j]=int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int i = 0; i < 3; i++)
                for (int j = 0; j < 3; j++)
                    if (sor(arr, i, j) == 1)
                        count_sor++;

            Console.WriteLine("the number is : " + count_sor);
            Console.ReadLine();


        }
    }
}


------------------------------------------------------------------------------


{
    class Program
    {

        public static char bodek(int komot)
        {

            if (komot > 3)
                return 'a';

            else
                return 'b';
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            int komot = int.Parse(Console.ReadLine());

            char ans = bodek(komot);

            Console.WriteLine(ans);

            Console.ReadLine();


        }
    }
}


-----------------------------------------------------


{
    class Program
    {
     
public static int bodek(int [,]arr,int shora,int amoda)
     
        {

            {
                if (arr[shora, amoda] == 0)
                    return 0;
                if ((arr[shora, amoda] == arr[shora + 1, amoda + 1]) && (arr[shora, amoda] == arr[shora + 2, amoda + 2]))
                    return 1;
                return 0;
            }


        }


        static void Main(string[] args)
        {            int count = 0;
            int[,] arr = new int[6, 6];


            for (int i = 0; i < 6; i++)
                for (int j = 0; j < 6; j++)
                    arr[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < 4; i++)
                for (int j = 0; j < 4; j++)
                    if (bodek(arr, i, j) == 1)
                        count++;


            Console.WriteLine("the ans "+ count);
            Console.ReadKey();


        }
    }
}------------------------------------------------------------------


{
    class Program
    {
     
public static int []bodek(int gil)
     
        {
            int[] arr = new int[3];
           

                for (int i = 0; i < 3; i++)
                    arr[i] = 0;

                if (gil > 12)
                    arr[0] = 1;

                if (gil > 16)
                    arr[16] = 1;

                if (gil > 18)
                    arr[2] = 1;


                return arr;

        }


static void Main(string[] args)
        {
         
    int jump=0,jakuzi=0, sauna=0;
    int age;
         
             age = int.Parse(Console.ReadLine());
            while (age >12)
            {
             
                int[] arr1= bodek(age);

                if (arr1[0]==1)
                    jump++;
                if (arr1[1] == 1)
                    jakuzi++;

                if (arr1[2] == 1)
                    sauna++;

                age = 0;
                 age = int.Parse(Console.ReadLine());
       

            }

Console.WriteLine("jump: "+jump);

Console.WriteLine("jakuzi: "+jakuzi);

Console.WriteLine("sauna: " + sauna);

Console.ReadKey();


        }
    }
}
-----------------------------------------------------------------------------------------

{
    class Program
    {

        public static int shora1 (int [,] arr,int shora)

        {
            int sum=0;
            for (int i=0; i<3; i++)
        sum+=arr[shora,i];
            return sum;


        }


     
        public static int amoda1 (int [,] arr,int amoda)

        {
            int sum=0;
            for (int i=0; i<3; i++)
        sum+=arr[i,amoda];
            return sum;


        }


         public static int bodek (int [,] arr,int shora,int amoda)

         {
              if ((amoda1(arr,amoda))== (shora1(arr,shora)))
                    return 1;
             return 0;

         }

        static void Main(string[] args)
        {
            int mone = 0;


             int[,] arr = new int[3, 3];
            for(int i=0;i<3;i++)
                for(int j=0;j<3;j++)
                    arr[i,j]=int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int i = 0; i < 3; i++)
                for (int j = 0; j < 3; j++)
                    if (bodek(arr, i, j) == 1)
                       mone++;
            Console.WriteLine("the ans is " + mone);

            Console.ReadKey();


        }
    }
}


---------------------------------------------------------------------------
(לקוח מהאתר של היה קדמן)


class Program 
 { 
    public static bool SumEqual(int[,] a, int x, int y) 
    { 
      int sum1 = 0, sum2 = 0; 
for (int i = 0; i <=x - 1; i++) 
        for (int j = 0; j <=y - 1; j++) 
     sum1 = sum1 + a[i, j]; 
      for (int i = x + 1; i < a.GetLength(0); i++) 
      for (int j = y + 1; j < a.GetLength(1); j++) 
     sum2 = sum2 + a[i, j]; 
      return (sum1 == sum2); 
    } 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      int[,] a = new int[37, 28]; 
      for (int i = 1; i < a.GetLength(0) - 1; i++) 
        for (int j = 1; j < a.GetLength(1) - 1; j++) 
          if (SumEqual(a, i, j) == true) 
            Console.WriteLine("{0},{1}", i, j); 
    } 
 } 

-----------------------------------------------

(לקוח מהאתר של הילה קדמן)
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int limit = int.Parse(Console.ReadLine());
            int x, y, m;
for (int i = 1; i <= 30; i++)
            {
                x= int.Parse(Console.ReadLine());
                y= int.Parse(Console.ReadLine());
                m = Math.Max(x, y);
                Console.WriteLine("{0}", "{1}", i, m);
                if (Math.Max(x, y) > limit)
  ;("מדידה גדולה מזהום ")Console.WriteLine              
             }          
        }
    }
}
------------------------------------------------------------------------------


(לקוח מהאתר של הילה קדמן)
{
class Program
 {
    public static int MaxSpeed(int age, int years, int maxspeed)
    {
      if (age < 24 && years < 2)
        return maxspeed - 10;
      else
    return maxspeed;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int age, years, maxspeed,currentSpeed,max;
int count=0;
for (int i = 1; i <= 500; i++)
      {
    age = int.Parse(Console.ReadLine());
    years = int.Parse(Console.ReadLine());
    maxspeed = int.Parse(Console.ReadLine());
    currentSpeed = int.Parse(Console.ReadLine());
    max = MaxSpeed(age,years,maxspeed);
        Console.WriteLine("The MaxSpeed Is :{0}",max);
        if (currentSpeed <= max)
     count++;
      }
      Console.WriteLine(count);
    }
 }
}-------------------------------------------------------------------

(לקוח מהאתר של הילה קדמן)

{
    class Program
    {
       public static int elapsedTime(int first, int last)
        {
            int h1, s1, h2, s2;
            h1 = first / 100;
            s1 = first % 100;
            h2 = last / 100;
            s2 = last % 100;
            if (s2 == s1)
                return (h2 - h1) * 60;
            else if (s2 > s1)
                return (h2 - h1) * 60 + (s2 - s1);
            else return (h2 - h1 - 1) * 60 + (s1 - s2);
        }
        static void Main(string[] args)
        {
           
            int first, last, time, min = 719;
            for (int i = 1; i <= 127; i++)
            {
                first = int.Parse(Console.ReadLine());
                last = int.Parse(Console.ReadLine());
                time = elapsedTime(first, last);
                Console.WriteLine(time);
                if (time < min)
                    min = time;
            }
            Console.WriteLine(min);
        }
    }
  }---------------------------------------------------------


(לקוח מהאתר של הילה קדמן)
----------------------------------------------------------------------


(לקוח מהאתר של הילה קדמן){
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int price, sum = 0, count = 0, reduction;
            price = int.Parse(Console.ReadLine());
            while (price != 0)
            {
                count++;
                sum = sum + price;
                price = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
            reduction = sum / 800 * 50;
            Console.WriteLine("The Reduction
Is:{0}",reduction);
            Console.WriteLine("The Price After Reduction
Is :{0}",sum - reduction);
            if (count >= 4)
 20 בסך קופון לו מגיע")Console.WriteLine            
 ;("שקל
 ;("קופון לו מגיע לא")else Console.WriteLine          
        }
    }
}---------------------------------------------------------------------
(לקוח מהאתר של הילה קדמן)    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int a, b; 
            for (int i = 1; i <= 38; i++) 
            { 
                a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
                b = int.Parse(Console.ReadLine()); 
                Console.WriteLine(a + b); 
                if (b == 0) 
                    Console.WriteLine("indivisible"); 
                else Console.WriteLine(a / b); 
            } 
        } 
    


-----------------------------------------------------------------(לקוח מהאתר של הילה קדמן)

    class Program 
    { 
        public static double GetAverage() 
        { 
            int x,count=0,sum=0; 
double avg; 
            x = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            while (x != -1) 
            { 
   count++; 
   sum = sum + x; 
   x = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            }             
            if (count < 100) 
   avg=0; 
            else  
   avg = (double) sum / count; 
            return avg; 
        } 
        public static bool GoodDay(double[] a) 
        { 
            for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++) 
                if (a[i] > 8 && a[i + 1] > 8) 
                    return true; 
            return false; 
        } 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            double[] arr = new double[12]; 
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++) 
                arr[i] = GetAverage(); 
            if (GoodDay(arr) == true) 
                Console.WriteLine("Good Day"); 
            else Console.WriteLine("Not Have Good Day"); 
        } 
    } 

שנת 2012  תשע"ב


9. 
הכנה תיאורית והדגמה שהפתרון אכן עובד על 3,3

{
    class Program
    {

        public static int bodek(int[,] a, int b, int c)
        {
            int t;
            for (t=c; c < 3; c++)
            {

                Console.WriteLine(a[b, c]);
                Console.WriteLine(a[b + 1, c]);
                if (a[b, c] != a[b + 1,c])
                    return 0;
              

            }            return 1;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("enter k and j");
            int k;
            int j;

            k = int.Parse(Console.ReadLine());

           j = int.Parse(Console.ReadLine());

            int[,] a = new int[3, 3];
            for (int i = 0; i < 3; i++) // שורות
                for (int n = 0; n < 3; n++) // עמודות
                    a[i, n] = int.Parse(Console.ReadLine());


            if (bodek(a, k, j) == 1)
                Console.WriteLine("yes");

            else

                Console.WriteLine("no");

            Console.ReadKey();


        }
    }


אין תגובות:

פרסום תגובה