יום ראשון, 9 בספטמבר 2012

משלימים שם: לוואי ותמורה

משלימי שם

לוואי:

תלמידים (נושא)           אלה (לוואי)      זכו (נשוא) בחידון

תלמידי (נושא)  בית הספר (לוואי)  זכו (נשוא)  בחידון

התלמידים(נושא)  בכיתה יא3(לוואי)    זכו (נשוא)  בחידון

כל (לוואי)    התלמידים (נושא)  זכו (נשוא) בחידון

*לוואי של כמות יבוא לפני שם העצם


תמורה:
סוג של לוואי שיכול להמיר את שם העצם שאליו הוא קשור (בא לפניו).
כל משלים שם שיכול להמיר את שם העצם שלפניו ולעמוד במומו יהיה תמורה.
כדי לבדוק ננסה להשמיט מהמשפט את שם העצם שלפניו המשלים, אם המשפט נישאר משפט תקין והמשלים תפס את מקומו של השם, זוהי תמורה.

תמורה ל תבוא אף פעם בתחילת משפט.

אליעזר בן יהודה, מחייה השפה העברית (תמורה), אילץ את משפחו לדבר עברית, שפת הקודש. (תמורה)

*תמורה בעלת יותר ממילה אחת מופרדת מהמשפט על ידי פסיקים
*תמורה של שם פרטי של מוסד, יצירה וכדומה תבוא במרכאות (לא כך לגבי שמות גאוגרפיים ושמות של בני אדם)

אין תגובות:

פרסום תגובה