יום ראשון, 2 בספטמבר 2012

האידיאולוגיה הנאצית


האידיאולוגיה הנאצית

1.    תורת הגזע: המרכיב העיקרי באידיאולוגיה הנאצית הוא תורת הגזע. תורה זו הושפעה מתורתו של הביולוג דרווין שהניח כי בין בעלי החיים קיים מאבק קיומי להישרדות והחזק הוא ששורד.
האידיאולוגיה השתמשה במאפיינים של תורת דרווין תוך עיוות התורה והתאמתה לחברה האנושית.
האידיאולוגיה טענה שבני האדם מחולקים לגזעים שונים ובניהם מתנהל מאבק שמטרתו לשרוד במלחמת הקיום.
במסדרת המאבק ישרדו הגזעים החזקים ואילו הגזעים החדשים ייעלמו.הנאצים מחלקים את האנושות על פי סולם שלכל אחד הגזעים יש תכונות קבועות בלתי ניתנות לשינוי והן עוברות מדור לדור.
בראש הסולם הגזע הארי – הגרמנים, יוצרי התרבות, גזע האדונים שלהם, תכונות פיזיות ורוחניות מושלמות (יופי, חריצות, אומץ לב...)
בתחתית הסולם נמצאים הסלבים (מזרח אירופה) הם נושאי תרבו, לא יוצרים כלום ותפקידם לשרת את הגזע הארי.
מתחת לסולם האנושי נמצאים היהודים שהם הורסי התרבות שמייצגים את כל הרוע והכיעור, הם שואפים להרוס את העולם ולכן תפקידם של הגרמנים ליצור סדר חדש שיהיה מבוסס על טוהר הגזע ולסלק את היהודים מהעולם החדש.

2. עיקרון המנהיג - המנהיג (הפיהרר) - המנהיג הוא כל יכול, הוא מבוא את רצון העם ואת רצון האל. אין לערעור על רצונותיו ופקודותיו. הוא יוצר את החוק אך הוא אינו כפוף לו. תפקידו של המנהיג ללכד את העם, רק הוא יודע מה טוב ולכן הוא שיוביל את גרמניה לתקופה בה היית אימפריה.
מטרתו להגיע לעם אחד, מנהיג אחד ורייך אחד. (רייך = אימפריה).
לכבוד המנהיג אנו עדים לפולחן אישיות שבה לידי ביטוי בתעמולה, טקסים, דגלים , מצעדים וכו'.

3. מרחב מחייה - על פי עיקרון מרחב המחייה הזכות לקרקע שייכת למנצחים ולכובשים. גבולות גרמניה הישנים לא מספיקים לגודלו של העם העם הגרמני ולכם הם זקוקים ליצור לעצמם מרחב מחייה. מרחב מחייה זה, יהי על חשבון הסלבים - העמים הנחותים שאמורים לשרת את העם הגרמני (מזרח אירופה. זוהי זכותו של העם הגרמני ולאחר שיכבשו את שטחי מרחב המחייה הם ישליטו "סדר חדש", כלומר הם יקימו מושבות חקלאיות ואיכרים גרמנים ישעבדו את הגזע הסלבי.

4. שלילת הדמוקרטיה והליברליזם  - הנאצים שללו כל אידאולוגיה שהיית מבוססת על עיקרון השוויון. הם טענו שעקרונות אלו היו המצאות של עמים חלשים שלא הצליחו ולא יצליחו לשרוד במלחמת הגזעים. כל ניסיון להגיע לשוויון בין בני אדם הוא ביטוי לחולשה.
הם שללו את הדמוקרטיה המבוססת על = זכויות פרט, שיוויון בפני החוק, חופש המחשבה, חופש הביטוי, בחירות וכו'. הדמוקרטיה לא יעילה כי היא מבוססת על טיפשותם של אנשים.

הם שללו את הליברליזם משום שהיה מבוסס בין היתר על סובלות פוליטית על פלורליזם (ריבוי) פוליטי וחברתי.
הנאצים מאמינים באמת אחד מוחלטת.

- שלילת הקומוניזם - הקומוניזם הוא אויבו של הנאציזם משום שהאידאולוגיה הקומוניסטית מאמינה בשוויון בין בני אדם, בשלום בין עמים בעוד שהנאצים מדגישים את חוסר השוויון בין בני אדם בשלטון החזק על החלש, דוגל במלחמות ובכיבושים. סיבה נוספת, לפי טענת הנאצים יוצר הקומוניזם הוא יהודי (קרל מרקס) ולכן יש להשמיד אידאולוגיה זו.

5. הלאום כערך עליון - "הפולק" (אפיון העם) - העם הגרמני ראה את עצמו כמאוחד בקשר דם טהור. העם הגרמני נועד לשלוט ולדחוק את הנחותים ממנו. מעשיו של האדם הגרמני מכוונים לסיפוק הלאום ולטובתו. היחיד אינו חשוב אלא במגרת השתלבותו במדינה. המדינה מכוונת את חייו של הפרט והיא קובעת מה טוב לו ומה רואי לו. ליהודים ולקומוניסטים אין מקום בתרבות "הפולק" הגרמני. (בסדר החדש שאמור לקום באירופה)

6. האנטישמיות
-המאפיינים של האנטישמיות המודרנית:
*בסיס גזעי ולא דתי
אם בעבר התבססה האנטישמיות על שוני דתי (נוצרים מול יהודים), הרי אצל הנאצים שנאת היהודים התבססה של שוני גזעי - הגזע הארי מול הגזע היהודי הנחות. תכונות הגזע ההרסניות עוברות בתורשה ולכן לא ניתנות לשינוי (בשונה מדת שאותה ניתן לשנות) (מדברים על הבדל גזעי ולא דתי!)
*משמעות קיצונית לאנטישמיות הנאצית:
האנטישמיות היית מרכיב מרכזי בתורת הגזע, שתורת הגזע היית עיקרון מרכזי באידאולוגיה הנאצית, זו הסיבה שהמדיניות הגזעית של הנאצים כוונה בראש ובראשנה נגד היהודים שנתפסו בעצם קיומם כגזע שמהווה סכנה לאנושות.

- מרכזיות השאלה (הבעיה) היהודית באידאולוגיה הנאצית
*השנאה ליהודים תלויה בגורם קבוע ובלתי משתנה - הדם והמוצא הגזעי. מכאן שהיהודי לא יכול לשנות את דימויו וגורלו (היהודים הם שטן, חיידק, טפיל, רמאי, אנס).
*האנטישמיות הופכת למרכיב מרכזי בתעמולה הנאצית משום שנתפסה ככלי יעיל לגיוס ההמונים.
* הן במדיניות הפנים והן במדיניות החוץ הופכת האנטישמיות ליסוד מרכזי - לאידאולוגיה הרשמית של המשטר. שכל המאמצים מופנים לחסל את השאלה (הבעיה) ביהדות אחת ולתמיד.

אין תגובות:

פרסום תגובה