יום ראשון, 2 בספטמבר 2012

משפט שמני


משפט שמני

 משפט שמני הוא משפט שהנשוא שלו אינו פועל.
כאשר יש משפט שמני נפעל על פי השלבים הבאים כדי לזהות את הנשוא.

א. "יש / אין "  

המילה "יש"=נשוא (תמיד!) הנושא הוא התשובה לשאלה מה יש.

המילה "אין"=נשוא רק כאשר ניתן להמיר את ב"יש"!

דוגמה:

יש (נשוא) שיעורי בית (נושא), אין (נשוא) חיים (נושא).

אין הוא מקפיד על נוכחות סבירה   (לא ניתן להחליף את ה"אין" ב"יש" לכן לא מנתחים את המילה "אין".)

ב. אוגד
תפקידו של האוגד לקשר או לחבר בין הנושא לבין הנשוא במשפט השמני.
(אוגד יכול להיות גם במשפט שיש בו פועל בזמן הווה)
נעזרים באוגד כדי לזהות את הנשוא במשפט השמני: בדרך כלל מימין לו הנושא ומשמאלו הנשוא:

סדר המילים (בדרך כלל): נושא אוגד נשוא.

סוג האוגד
1. כיניי הגוף: הוא, היא, הם, הן

רמי (נושא) הוא (אוגד) זמר (נשוא)

ריטה (נושא) היא (אוגד) זמרת (נשוא)

ריטה ורמי (נושא) הם (אוגד) זמרים (נשוא)

ריטה היא (אוגד) זמרת והיא (נושא) מופיעה בקיסריה

הוא/היא/הם/הן
א. אוגד  ← כאשר  ניתן להשמיט מהמשפט
ב. נושא ← כאשר עונה על השאלה "מי?" ויש פועל במשפט.

2. הפועל "היה" (בנטיותיו השונות)
א. נשוא ← כאשר ניתן להמיר ב"יש"
ב. אוגד ← כאשר לא ניתן להחליף ב"יש"

דוגמה:

היה (נשוא) לי כלב (נושא) זאב.

רמי(נושא) היה (אוגד) באילת (נשוא)

3. אינו, אינה, אינם, אינן, איננו, אינני ← אוגד

הם (נושא) אינם (אוגד) חרוצים (נשוא)


4. הפעלים נהפך, הפך ל..., נעשה, נהיה כאשר מציינים שינוי מצב של הנושא.

כאשר ניתן להמיר את הפעלים הללו במילה "נהיה" ← זהו אוגד.

דוגמה:

היא נעשתה בלונדינית 

הים נהפך לסוער

לאחר נשיקת היפהפייה הפך (אוגד) הצפרדע (נושא) לנסיך יפה תואר (נשוא)


לאחר
  ↓
מילת 
יחס=
לא נשוא.

מי נהפך? ← נושא
למה נהפך? ← נשוא

העבודה (נושא) נעשתה (נשוא) בזוגות (משלים פועל)

התלמיד (נושא) הפך (נשוא) את הכיסא (משלים פועל)

ג. נושא מודאלי
(מילה מודאלית: מילה המביעה עמדה, הערכה)

לדגומה: מותר, אסור, צריך , כדאי, חשוב, רצוי, אפשר, ראוי, יש/אין (במשמעות של צריך/לא צריך)

דוגמה: 
אסור (נשוא, אסור=נשוא מודאלי) לעשן (נושא,לעשן=שם פעול) ← העישון(נשוא)  אסור (נשוא)

צריך (נשוא) להיזהר (נושא) בעת חציית כביש

יש (נושא) להקפיד (נושא) על תלבושת אחידה (משלים פועל)

*הנשוא "יש" אף פעם לא יהיה חלק מנשוא מורחב

ד. הוספת אוגד

אם לא זיהינו את הנשוא באחד מין השלבים ננסה להוסיף אוגד במשפט:
לדוגמה:

זה(נושא) (הוא) ביתי (נשוא)

החלונות (נושא) בבית זה (הם) מיוחדים (נשוא) מאוד.

תוספות לאוגד
*כינויי הרמז (זה,זו,זוהי...) יכולים לשמש כאגד (במיוחד בלשון הדיבור).

דוגמה:

ילדים(נושא)  זה שמחה (נשוא)

זמן(נושא)  זה כסף(נשוא)

העיקר (נושא) זה הבריאות(נשוא)האוגד מתאים לנשוא במין ובמספר

דוגמה:
המשולש (נושא) הוא צורה (נשוא) הנדסית

עיסוקו (נושא) של אדם זה הוא מכירת (נשוא) קרקעות

אין תגובות:

פרסום תגובה