יום שני, 10 בספטמבר 2012

סדרה חשבונית

סדרה חשבונית

1, 3, 5, 7 , 9....   חשבונית

2, 6, 18, 54... הנדסית

1,4,9,16.... לפי נוסחה (במקרה הזה אחד בריבוע... שנתיים בריבוע.. שלוש בריבוע...) 

1,1,2,3,5,8.... כלל נסיגה
                           ↓
                                זאת אומרת 1+1=2  2+1=3   3+2=5...


סידרה חשבונית: סידרה שבה איבר שווה לאיבר הקודם לו שמוסיפים לו מספר קבוע, מספר שבוע, זה נקרא סידרה חשונית.
המספר הקבוע הזה נקרא הפרש הסידרה(=d)

an=איבור במקום n
a1 = איבר במקום ראשון
הפרש הסידרה=d

אם הסידרה יורדת אז ההפרש הוא שלילי.

d=an-an-1


a1=a1
a2=a1+d
a3=a1+2d
a4=a1-3d
a5=a1-4d


אין תגובות:

פרסום תגובה