יום ראשון, 2 בספטמבר 2012

מאפייני המשטר הטוטליטרי


מאפייני המשטר הטוטליטרי

1.              אידיאולוגיה רשמית אחת: תפיסת עולם הכוללת את כל תחומי החיים והיא מכתיבה את דרך החיים.
זוהי האידיאולוגיה מהפכנית שמבקשת להרוס את העולם הקיים וליצור אדם חדש וחברה חדשה.
הרעיון הוא טובת הכלל קודמת לטובת הפרט.
זוהי תפיסת עולם שאין עיוותים, היא מבטאת אמת אחד מוחלטת ומי שמפריע או מתנגד יסולק מהדרך.

2.              מנהיג אחד / מפלגה אחת: מקום מרכזי – השלטון הוא מפלגה. ראשי המפלגה מהווים קבוצה שלטונית סגורה המצייתת למנהיג.
ראשי המפלגה נאמנים לאידיאולוגיה בצורה מוחלטת ותפקידם להנחיל / להעביר את האידיאולוגיה לציבור.
למפלגה יש שליחים שתפקידם לפקח על התנהגות התושבים בכל תחומי החיים.
בראש המפלגה עומד מנהיג אחד חזק, שיודע הכל, הוא אף פעם לא טועה, לא ניתן להחליפו הוא אדם עליון שכולם מחויבים לציית לו.
סביב המנהיג עדים לפולחן אישיות: תהלוכות, פסלים, מצעדים ועוד.

3.              טרור – הטרור הוא לב המשטר הטוטליטרי (הבסיס). הטרור מעניק למשטר את הכוח. הוא מופנה למתנגדים, לאויבים ומשמש גם לטיפול מונע כלומר אנשים שמתנגדים אידיאולוגית מכניסים למחנות ומחנכים אותם מחדש.
המנגנונים שקיימים לצורף הפעלת הטרור הם: משטרה חשאית, מלשינים, סוכני חרש ומחנות ריכוז.
הטרור הוא לא רק פיזי הוא גם פסיכולוגי.

4.              שליטה באמצעי התקשורת – למשטר שליטה מוחלטת על אמצעי התיקשורת שתפקיד התקשורת לפאר את המנהיג, את המפלגה. התקשורת מדווחת רק על מה שהליט רוצה ובאמצעות התקשורת מועברת תעמולה שמטרתה לחזק את השלטון ולהשפיע על המחשבה. התעמולה מועברת גם באמצעות החינוך – שטיפות מוח מגיל צעיר.
5.              כלכלה ריכוזית – במטר טוטליטרי הכלכלה מוכתבת מלמעלה. קיים פיקוח וניהול מרכזי, אין שביתות, אין התאגדויות, כל המשאבים החומריים והאנושיים נתונים לשלטון.


אין תגובות:

פרסום תגובה