יום שני, 10 בספטמבר 2012

חובת הזהירות הכללית (תקנה 21)

חובת הזהירות הכללית (תקנה 21)

א. כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות
ב. כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא:
1.יקפח זכותו של אדם אחר להשתמש באותה דרך
2. יגרום נזק לאדם או לרכוש
3. יפריע לתנועה ולא יעכבנה.
ג. לא ינהג אדם בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם ובאפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים. באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך.

אין תגובות:

פרסום תגובה