יום שני, 24 בספטמבר 2012

תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות 2 יח"למידע זה לקוח מאתר ויקיספר, לחצו כאן כדי לעבור לתוכן המקורינושאי הבחינה בבגרות בתנ"ך (2 יחידות לימוד) משך הבחינה: שעתיים וחצי (150 דקות).
פרקנושאי הפרקמספר שאלותניקוד
פרק חובהפרק ראשוןקטע שלא נלמד3 שאלות12 נקודות (4*3)
פרק חובהפרק שנינושא גג - מלכים ונביאים2 שאלות32 נקודות (16*2)
פרק חובהפרק שלישינושא חתך חובה - עלילות הראשיתשאלה אחת14 נקודות
3 נושאים
לבחירה
מתוך 5
פרק רביעי 3 שאלות
(שאלה אחת
מכל נושא
שנבחר)
42 נקודות (14*3

נושא זה נכלל בתוכנית הלימודים כ"רענון" חומר - אינו נכלל בבחינת הבגרות
רצף כרונולוגי מבראשית ועד מלכים :
  1. בריאת העולם והאדם.
  2. מבול – השמדה, משפחתו שלנוח.
  3. תקופת האבות – אברהם, יצחק, יעקב. ליעקב היו12 בנים שמהם יצאו 12 השבטים שהם עם ישראל. ספר בראשית מסתיים בירידת יעקב ומשפחתו (70 נפשות למצרים) ותחילתה של גלות מצרים שארכה 210 שנה.


שמות = ספר ברית.

נקרא גם ספר הברית מכיוון שמופיע בו הברית הראשונה בין ה' לעם ישראל. ספר שמות מתחיל בתיאור העבדות ולאחריו 10 המכות ויציאת מצרים. לאחר יציאת מצרים בנ"י חונים בהר חורב/סיני ומקבלים את החוקים. ברית זו היא דו צדדית ולכן : ה' מבטיל להגן על בנ"י ולהיות ה' שלהם ואילו בנ"י מתחייבים לקיים את החוקים. ממתן תורה מתוארת תקופה הנדודים במדבר שנמשכת גם לאורך ספר במבדר כשהמנהיג העיקרי הוא משה.

[עריכה]ויקרא = ספר כוהנים

ספר ויקרא קוטע את הרצף של שמות ובמדבר והוא מתאר בעיקר את החוקים שקשורים לכוהנים. רוב הספר עוסק בהקרבת קורבנות.

[עריכה]דברים

סוגר את חמשת חומשי התורה, הוא בעצם נאום הפרידה של משה לפני הכניסה לארץ ומותו. הוא חוזר על קורות העם(לאחר 40 שנה), מתאר את מתן תורה שוב וחוזר ומרחיב את החוקים.

[עריכה]יהושע

ספר זה מהווה נקודת מפנה בין הנדודים במדבר לבין ישבה קבוע בארץ ולכן רוב הספר מתעסק במלחמות הכיבוש כשהמנהיג הוא יהושע.

[עריכה]שופטים

מושיע זמני - שופט - העם פונה לה'- עונש (אויב) - חטא
בתקופת יהושע, שופטים ושמואל המבנה השלטוני היה מבנה שבטי, לכל צוות היה ראש צותת שהייתה לו גם סמכות שיפוטית, הפוסק האחרון.

[עריכה]שמואל א,ב

המנהיג הרוחני והדתי היה שמואל, עדין מבנה שבטי ובשלב מסוים בה הדרישה מצד העם : "למלך ככל הגויים", הם רוצים מלך קבוע, מצביא במלחמה (מפקד) ומאחד. העם אומר לשמואל שהוא זקן ואין לו יורש והעם חוטא ולכן הם דורשים מלך. שמואל שנפגע מהבקשה,אבל מקבלה, הוראה למנות מלך. שני התנאים לבחירת המלך :
  1. שהיה מהעם.
  2. האל חייב לבחור בו.
המלך הראשונה הוא שאול שמלך 20 שנה. כיוון ששאול חוטא ; ריחם על מלך עמלאר, לקח שלל ולא חיכה לשמואל להקרבת הקורבן לה' ; מפסיקה המלוכה שלו (ושל משפחתו) והיא עוברת לדוד בן ישי (בית דוד) שמולך 40 שנה.

[עריכה]ספר מלכים

מתחיל בכך שדוד זקן ועומד למות ומתחילים מאבקי ירושה בין האחים.

אין תגובות:

פרסום תגובה