יום שלישי, 28 באוגוסט 2012

נשוא מורחב

                                נשוא מורחב

נשוא שיש בו יותר ממילה אחת, צירוף של שתי מילים לפחות שלא ניתן לפרקו, לכן כל הצירוף הוא הנושא.

3 מודלים / סוגים של נשוא מורחב:
1. פועל + שם פועל

דוגמאות:

הוא מרבה לפטפט(נשוא מורחב).

היא מצליחה לתמרן (נשוא מורחב) בין כל עיסוקיה.

הם מתקשים להתעורר(נשוא מורחב) בבוקר.

[מתקשים= פועל עזר, להתעורר=פועל עיקרי... זאת אומרת שהמילה השנייה מבין השניים היא הפועל העיקרי]

*בנשוא המורחב הפועל ושם הפועל לא חייבים לבוא ברצף, לדוגמה"

הוא מרבה(חלק מנשוא מורחב) בזמן האחרון לפטפט(המשך / חלק מנשוא מורחב).

*בנשוא המורחב הפעולה העיקרית מובעת בשם הפועל (המילה השנייה מבין השניים). ואילו הפועל הוא פועל עזר שיכול להביע את אופן הפעולה, יחסו של הנושא לפעולה או אספקט (היבט) אחר של הפעולה התחלתה, המשכה, סיומה.
*כדי שפועל ושם פועל יהיו נשוא מורחב צריך לבדוק ששניהם מקשרים/ מתייחסים לנשוא והפעולה העיקרית נמצאת בשם הפועל.

הרופא הורה (פועל, מתייחס לרופא) לחולה לצאת(שם פועל, מתקשר אל החולה) לחופשה.
                                            ↓
       לא נשוא מורחב, לצאת אינו מתייחס לרופא, אלא לחולה.

2.פועל + פועל ← המציינים פעולה אחת!

דוגמאות:

ראש השנה הולך וקרב (נשוא מורחב)

שיעור האינפלציה הלך וגדל (נשוא מורחב)

המורה שב והדגיש (נשוא מורחב) את חשיבות התירגול להצלחה.

החגים קרבים ובאים(נשוא מורחב)

*גם בדגם הזה הפעולה העיקרית בדרך כלל נימצאת בפועל השני בעוד שהפועל הראשון הוא פועל עזר שמעיד על תהליך הישנות הפעולה.
כדי ששני פעלים יהיו נשוא מורחב הם חייבים לבטא פעולה אחת.
אם שני הפעלים מציינים של פעולות ניפרדות זה לא יהיה נשוא מורחב.

דוגמה:

הוא רץ ונפל.

הוא מביים ומשחק.

הוא חזר ואכל ארוחת צהריים.


(מומלץ לעיין גם באתר הבא, לחצו פה)


3. ניב / ביטוי :
כאשר הפועל הוא חלק מניב או ביטוי, ננתח את כל הניב בנשוא מורחב. (ניב = צירוף מילים שלא ניתן להפריד ביניהם ; לכל הצירוף יש משמעות אחד חדשה, שונה מהמשעות של כל מילה בנפרד).

דוגמה: 

- הנהג (נושא)  איבד את עשתונותיו (נשוא מורחב)   (=איבד שליטה, איבד ריכוז)

- כל השקעותיו (נושא)  ירדו לטמיון (נשוא מורחב)      (=הלך לאיבוד)

- היא  (נושא) יצאה מדעתה (נשוא מורחב) 

- אדם (נושא) זה נחבא אל הכלים (נשוא מורחב) 

איך נזהה ניב / ביטוי?
כאשר ברור שהמשמעות אינה מילולית של כל מילה בניפרד, אלא משמעות מטאפורית, מושאלת.

2 תגובות: