יום שישי, 11 במאי 2012

מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19


מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19
1)                  מהו רעיון הלאומיות? קבוצת אנשים בעלת מכנה משותף (שפה, היסטוריה, תרבות וטריטוריה), השואפת להקים מדינה עצמאית בשטח מסוים. כלומר, כל לאום (או תנועה לאומית) רוצים בחיים עצמאיים בשטח מולדתם, בו יתאפיינו החיים בהתאם לתרבות והמסורת של אותו עם (לאום), ללא תלות בשלטון זר.

2)                  רעיון המולדת - התפתחות הלאומית התגבשה, בד"כ, סביב טריטוריה שנקראה מולדת. סביב המולדת התגבשו: מסורות וימי חג, סיפורים ואגדות עם שהועברו מדור לדור, זיכרונות מן העבר, סמלים והיסטוריה משותפת שספרה כיצד הפכה אותה טריטוריה למולדת של עם זה או אחר. ההיסטוריה ספרה על אירועים וגיבורי העם שלחמו והקריבו את חייהם למען המולדת. עבור היהודים טריטוריה זו היתה והנה – ישראל.

3)                  לאומנות - הנה מאפיין קיצוני של לאומיות. חשוב לזכור: כי לא כל תנועה לאומית היא גם לאומנית! הלאומנות פורצת כאשר קבוצת אנשים או עם שלם, במסגרת של סכסוך עם לאום אחר, מבליטים את עליונות המרכיבים הלאומיים שלהם (שפה, תרבות, היסטוריה). כלומר, שעל בסיס העבר ההיסטורי שלהם או ערכי התרבות שלהם, הם חושבים שהם צודקים יותר, טובים יותר (או מוסריים יותר) מן הלאום האחר. 

הלאומיות כתופעה חברתית: בהיבט החברתי- הלאומיות, המבטאת את תחושת השייכות והנאמנות ללאום,  היא מגשרת על  פני הבדלים כגון פערים חברתיים, פערים כלכליים ומסורות אזוריות.
הלאומיות כתופעה תרבותית: בהיבט התרבותי- הזהות הלאומית מתגבשת בדרך כלל סביב מולדת, אליה קשור הלאום, ובה נוצרה הזהות הלאומית. הלאומיות מחייה מסורות קיימות ומעשירה אותן. תרבות הלאום מורכבת מסמלים, מיתוסים, סיפורים, שפה, זיקה לדת, זיכרון היסטורי, טיפוח אתרי זיכרון, שירים, תלבושות מסורתיות, מאכלים.
הלאומיות כתופעה פוליטית: בהיבט הפוליטי- הלאומיות מערערת על הלגיטימיות של מוקדי הכוח הקודמים- שושלות המלוכה, האצולה והכנסייה, ודורשת להעביר את מוקדי הכוח והשלטון ללאום. שאיפת הלאום היא לבטא את עצמו בצורה פוליטית, באמצעות הקמת מדינה עצמאית.

אין תגובות:

פרסום תגובה